TV Poprad, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 54 95854 29354 56230 55936 291
Časové rozlíšenie aktív 1 4771 1131 146736,00186,00
Časové rozlíšenie pasív 45 66430 17827 19222 42224 299
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,20-1,86-2,18-1,52-1,74
Celkové tržby 251 126239 622217 109190 3550,0000
Celkový dlh 54 63752 22850 59823 81828 257
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 203-1 939-987,00-1 403-1 137
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 2031 939987,001 4031 137
Čistý cash flow 264,00952,00-416,00409,001 137
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -17 230-3 925-6 58711 580-8 383
Čistý zisk -17 230-4 885-7 54710 620-8 383
Čistý zisk v minulom roku -4 885-7 54710 620-10 036171,00
Cudzie zdroje 45 34328 11323 22815 68116 265
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 117,71163,06195,1374,78180,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,43152,67174,0168,71135,61
Doba obratu aktív 1 249471,29423,83388,11623,62
Doba obratu pohľadávok 117,71163,06195,1374,78180,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000226,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 158407,78381,28257,85402,39
EBIT v minulom roku -3 925-6 58711 580-9 076171,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -17 230-3 925-6 58711 580-8 383
EBITDA 13 06420 29713 76143 8071 975
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 06420 29713 76143 8071 975
Finančná páka -1,21-1,93-2,35-1,95-2,23
Finančné účty 2 2031 939987,001 4031 137
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,82500,51780,42570,51310,4482
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,8250-0,5178-0,4257-0,5131-0,4482
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 97820 23813 69645 2451 842
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92670,86520,89960,66440,6453
Krátkodobé pohľadávky 5 17918 78425 1215 88810 521
Krátkodobé záväzky 50 93046 97649 08520 30223 417
Krytie dlhovej služby 0,28610,67260,50611,950,0813
Materiál 48,0050,0049,0021,000,0000
Náklady na predaný tovar 48 83954 16550 88823 95137 706
Neobežný majetok 46 05132 40727 25922 51124 432
Obežný majetok 7 43020 77326 1577 31211 673
Obrat aktív 0,29220,77450,86120,94040,5853
Obrat neobežného majetku 0,34871,301,721,280,8694
Obrat obežného majetku 2,162,021,803,931,82
Odpisy 30 20824 16420 28432 91610 081
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 10412 08210 14216 45810 081
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 10412 08210 14216 4580,0000
Osobné náklady 202 651175 341161 069133 5640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 86,0059,0065,0062,00133,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 29625 64122 6132 4170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 97819 27912 73743 5361 698
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,38000,17380,3249-0,67730,5154
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,85-0,1628-0,24071,42-0,6990
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,41380,17170,3033-0,95190,7337
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -6,18-14,47-41,3127,900,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1408-0,0607-0,02150,0288-1,63
Pohľadávky z obchodného styku 1 86717 58822 4025 4107 892
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 171,7529,53-55,8438,3414,31
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99420,96200,92730,77940,7786
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,20-1,86-2,18-1,52-1,74
Pridaná hodnota -32 780-12 117-3 8994 788-16 465
Primárna platobná neschopnosť 8,731,481,010,62030,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38000,17380,3249-0,67730,5154
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,182,573,680,543714,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,182,573,680,543714,31
Služby 34 95740 05039 17317 74121 919
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 95854 29354 56230 55936 291
Spotreba materiálu… 13 88214 11511 7156 21015 787
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 05942 04846 98929 48921 241
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000750,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 05942 04846 98928 73921 241
Účtovný cash flow 264,00952,00-416,00409,001 137
Vlastné imanie -45 343-28 113-23 228-15 681-16 265
Všetky záväzky 54 63752 22850 59823 81828 257
Výnosy budúcich období dlhodobé 45 66430 17827 19222 42224 299
Výsledok hospodárenia -17 144-3 867-6 52311 641-8 106
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -17 144-3 867-6 52311 641-8 106
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -17 230-4 885-7 54710 620-8 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 885-7 54710 620-10 036171,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -17 230-3 925-6 58711 580-8 239
Zásoby 48,0050,0049,0021,0015,00
Záväzky 54 63752 22850 59823 81828 257
Záväzky z obchodného styku 16 29626 03122 6133 3560,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000390,000,0000939,000,0000
Zisk pred zdanením -17 230-3 925-6 58711 580-8 239
Zmena EBIT 4,390,5959-0,5688-1,28-49,02