VŠÚZ - Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 64 23746 152123 1461 810 2881 748 428
Bankové úvery 0,00003,000,000096 431140 153
Bežná likvidita III. stupeň 0,59230,04260,13301,661,66
Bežné bankové úvery 0,00003,000,000096 431140 153
Časové rozlíšenie aktív 904,001 027808,001 30750,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000014 68642 589
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,35-1,06-1,171,120,2429
Celkové tržby 108 73533 044283 319205 8550,0000
Celkový dlh 56 542822 637833 434947 011333 398
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -207,0092 50283 768173 135203 853
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,7240-2,00-5,50-1,020,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6572 333817,001 7661 913
Čistý cash flow -676,001 516-949,00-35 3751 913
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 46 822-64 893-1 556 669-205 70618 068
Čistý zisk 78 720-66 197-1 558 880-209 40010 416
Čistý zisk v minulom roku -66 197-1 558 880-209 400-322 34391 404
Cudzie zdroje -7 695776 485710 288-848 591-1 372 441
Daň z príjmov -31 933960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,002 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -31 933960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 31 9330,00000,00000,0000441 453
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,34772,18221,992 269118,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,56728,70214,521 326115,86
Doba obratu aktív 271,312 005345,242 825686,04
Doba obratu pohľadávok 161,21772,18221,992 269291,68
Doba obratu zásob 843,210,0000206,24879,902 521
Doba splácania záväzkov 1 9050,00005 1635 05336,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 224,2431 5272 0951 20031,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 3550,00005 0824 9560,0000
EBIT v minulom roku -64 893-1 556 669-205 706-316 04898 762
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 46 822-64 893-1 556 669-205 70618 068
EBITDA 47 006-44 969-1 472 2895 347257 939
EBITDA marža 0,4323-1,36-5,200,02600,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 47 006-44 969-1 472 2895 347257 939
Efektívna daňová sadzba -0,6825-0,0147-0,0006-0,00460,0000
Finančná páka 8,35-0,0594-0,17342,131,27
Finančné účty 1 6572 333817,001 7661 913
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,119816,825,77-0,4688-0,7850
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,1198-16,82-5,770,46880,7850
Hrubá marža 0,5122-0,1727-0,2191-0,00800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 69 222-44 546-1 095 25923 884255 139
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,826515,736,070,42480,0465
Krátkodobé finančné výpomoci 1 45094 83284 58578 47065 613
Krátkodobé pohľadávky 6 23717 77779 1831 454 283301 929
Krátkodobé záväzky 53 092725 814747 462768 99781 225
Krytie dlhovej služby 1 343-130,72-1 1770,30695,14
Materiál 4 4554 4554 5775 3683 386
Nákladové úroky 35,00344,001 2512 7347 652
Nákladové úroky v minulom roku 344,001 2512 7343 4157 358
Náklady na predaný tovar 30 73114 109192 275235 536710 980
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 1750,000052 84555 55235 410
Neobežný majetok 0,000011 20012 479219 014758 526
Obežný majetok 63 33333 925109 8591 589 967989 852
Obrat aktív 1,350,18211,060,12920,5320
Obrat neobežného majetku 0,00000,750310,431,071,23
Obrat obežného majetku 1,360,24771,190,14710,9398
Obrat zásob 0,43290,00001,770,41480,1448
Odpisy 0,000015 136134 474218 480253 255
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00007 56867 237109 240253 255
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00007 56867 237109 2400,0000
Osobné náklady 3 96332 31179 027106 7190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 184,00177,00690,00297,002 800
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 784717 223735 786754 3600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 78 720-51 061-1 424 4069 080263 671
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 8,610,09712,49-0,20460,0066
Podiel EBIT k aktívam 0,7289-1,41-12,64-0,11360,0103
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,7289-1,41-12,64-0,11460,0106
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,200,09552,49-0,20040,0111
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0712-5,66-1,27-64,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,470,0000-1,17-0,02960,2668
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 14,05-0,1766-0,7855-0,01540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 14,05-0,1203-0,2908-0,00510,8658
Pohľadávky z obchodného styku 2 50116 77676 520849 883295 275
Pohotová likvidita II. stupeň 0,16130,02580,09711,520,9221
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,38512,19-748,4623,99-717,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -19,314,41-0,7586-12,940,2500
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,02262,050,68690,09660,1177
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,880217,826,770,52310,1907
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,35-1,06-1,171,120,2429
Pridaná hodnota 55 689-5 706-62 079-1 643219 257
Primárna platobná neschopnosť 15,1142,759,620,88760,0000
Rentabilita aktív, ROA 1,23-1,43-12,66-0,11570,0060
Rentabilita vlastného imania, ROE 10,230,08532,19-0,24680,0076
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,20-18,29-0,5661177,111,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,20-18,29-0,5661177,111,29
Služby 23 23813 97968 94155 048659 695
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 23746 152123 1461 810 2881 748 428
Spotreba materiálu… 7 0098 47120 06673 434126 742
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 45094 83584 585174 901205 766
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 97 6208 703319 056243 310930 237
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 200300,00188 8609 4170,0000
Tržby z predaja tovaru 80 0000,000094 02564 18144 337
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 4208 40336 171169 712885 900
Účtovný cash flow -676,001 516-949,00-35 3751 913
Úročený dlh 1 45094 83584 585174 901205 766
Úrokové krytie 1 338-188,64-1 244-75,242,36
Vlastné imanie 7 695-776 485-710 288848 5911 372 441
Všetky záväzky 56 542822 637833 434947 011333 398
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00003 05028 615
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000011 63613 930
Výsledok hospodárenia 47 006-64 716-1 557 201-215 3212 036
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 47 006-64 716-1 557 201-215 3212 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 78 720-66 197-1 558 880-209 40010 416
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -66 197-1 558 880-209 400-322 34391 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 46 787-65 237-1 557 920-208 440203,00
Zásoby 23 50613 81529 859133 918244 557
Záväzky 56 542822 637833 434947 011333 398
Záväzky z obchodného styku 37 784717 223735 786754 3600,0000
Zisk pred zdanením 46 787-65 237-1 557 920-208 440203,00
Zmena EBIT -0,72150,04177,570,65090,1829
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 9 6918 341-50 423-51 502110 867
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9 6918 341-50 423-51 502110 867
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 2004 911139 29811 6052 648