TANKBAR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 310 569282 706280 125255 064320 928
Aktivácia 658,001 3871 5661 4981 986
Bežná likvidita III. stupeň 0,73690,57690,47210,38380,5463
Časové rozlíšenie aktív 1 601619,00381,00265,008 894
Časové rozlíšenie pasív 13 64022 69415 9608 0277 904
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,42-1,37-1,40-1,38-1,58
Celkové tržby 369 222313 277321 809277 8830,0000
Celkový dlh 1 002 829955 562930 301903 845849 145
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -126 895-79 114-54 306-32 753-36 837
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 126 89579 11456 30638 25336 837
Čistý cash flow 47 78122 80818 05314 41936 837
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 486-10 2329 276-14 955-18 149
Čistý zisk -10 350-29 414-9 331-33 838-36 312
Čistý zisk v minulom roku -29 414-9 331-33 838-86 849-77 593
Cudzie zdroje 705 900695 550666 136656 808536 121
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,7122,7215,557,028,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,1617,2013,296,006,07
Doba obratu aktív 311,31334,04327,65337,89347,14
Doba obratu pohľadávok 19,7122,7215,557,028,42
Doba obratu zásob 234,02212,50152,40204,82150,70
Doba splácania záväzkov 7 6105 1834 5063 107197,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 196,04189,33164,13161,00110,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 110762,80362,43403,070,0000
EBIT v minulom roku -10 2329 276-14 955-67 922-59 182
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 486-10 2329 276-14 955-18 149
EBITDA 68 24150 60259 68131 14628 198
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 68 24150 60259 68131 14628 198
Finančná páka -0,4400-0,4065-0,4205-0,3883-0,5986
Finančné účty 126 89579 11456 30638 25336 837
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,272,462,382,581,67
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,27-2,46-2,38-2,58-1,67
Hrubá marža 0,56060,58730,57630,52760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 68746 21269 29626 79122 658
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,62970,56680,50090,47650,3187
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00002 0005 5000,0000
Krátkodobé pohľadávky 19 66819 23113 2965 3027 781
Krátkodobé záväzky 195 577160 234140 322121 537102 278
Krytie dlhovej služby 2,181,241,781,241,11
Materiál 1 9061 694913,003 0503 134
Nákladové úroky 17 87618 22217 64717 92318 163
Nákladové úroky v minulom roku 18 22217 64717 92317 96718 411
Náklady na predaný tovar 157 136124 938126 608128 904187 378
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 38011 28311 36714 27616 169
Neobežný majetok 156 391177 173205 396203 233260 740
Obežný majetok 152 577104 91474 34851 56651 294
Obrat aktív 1,171,091,111,081,05
Obrat neobežného majetku 2,331,741,521,361,29
Obrat obežného majetku 2,392,944,205,346,58
Obrat zásob 1,561,722,401,782,42
Odpisy 57 11856 44653 35441 74640 810
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 55928 22326 67720 87340 810
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 28 55928 22326 67720 8730,0000
Osobné náklady 154 938149 429138 848125 5070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9324 4424 2274 3705 546
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 212,0052,00508,0015,006,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 54 21223 4648 24211 0250,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 76827 03244 0237 9084 498
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,74850,81220,74870,85600,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 22,0716,3116,3110,270,7925
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,341,231,341,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97610,89360,96480,87663,68
Pohľadávky z obchodného styku 13 12414 56111 3584 5285 611
Pohotová likvidita II. stupeň 0,70820,54100,44210,32440,4857
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,7730,5036,9045,5514,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,671,251,020,80452,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,233,383,323,542,65
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,42-1,37-1,40-1,38-1,58
Pridaná hodnota 206 994183 974185 445146 622150 062
Primárna platobná neschopnosť 4,131,620,99373,480,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,60650,43250,35570,28320,3343
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,7018,8815,5929,0230,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,7018,8815,5929,0230,11
Služby 85 00746 23149 68242 07678 612
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 310 569282 706280 125255 064320 928
Spotreba materiálu… 63 40768 81167 12574 05094 583
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00002 0005 5000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 366 213308 912318 720275 526337 440
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 0830,00006 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 29 36034 55929 44719 74115 379
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 334 770274 353282 606255 785322 061
Účtovný cash flow 47 78122 80818 05314 41936 837
Úročený dlh 0,00000,00002 0005 5000,0000
Úrokové krytie 0,4747-0,56150,5256-0,8344-0,9992
Vlastné imanie -705 900-695 550-666 136-656 808-536 121
Všetky záväzky 1 002 829955 562930 301903 845849 145
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,000015 9600,00007 160
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 39222 4460,00007 2830,0000
Výsledok hospodárenia 13 206-5 84412 994-10 600-12 612
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 206-5 84412 994-10 600-12 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 350-29 414-9 331-33 838-36 312
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 414-9 331-33 838-86 849-77 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 390-28 454-8 371-32 878-36 311
Zásoby 6 0146 5694 7468 0116 676
Záväzky 1 002 829955 562930 301903 845849 145
Záväzky z obchodného styku 54 21223 58011 28715 7650,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000116,003 0454 7400,0000
Zisk pred zdanením -9 390-28 454-8 371-32 878-36 311
Zmena EBIT -0,8294-1,10-0,62030,22020,3067