FECUPRAL, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 368 4952 409 7171 983 8031 999 2601 855 152
Bankové úvery 0,00000,000029 47188 4130,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,80470,99071,191,222,73
Bežné bankové úvery 0,00000,000029 47188 4130,0000
Časové rozlíšenie pasív 175 260135 2150,00000,00000,0000
Celkové tržby 3 275 3303 314 6143 050 7622 257 5920,0000
Celkový dlh 538 192633 452351 116372 551180 134
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -122 738-263 893-25 335-8 938-58 877
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 122 738263 89354 80697 35158 877
Čistý cash flow -141 155209 087-42 54537 86358 877
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 10514 49410 874-16 440-41 330
Čistý zisk 13 9938 3635 978-20 300-42 149
Čistý zisk v minulom roku 8 3635 978-20 300-28 014-35 562
Cudzie zdroje -1 655 043-1 641 050-1 632 687-1 626 709-1 675 018
Daň z príjmov 3 2132 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 2132 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000150,00150,00150,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,8040,7236,5748,9174,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,5640,4134,0744,8266,85
Doba obratu aktív 267,83272,81237,54323,78451,46
Doba obratu pohľadávok 41,8040,7236,5948,9374,22
Doba obratu zásob 22,9916,617,5311,5711,98
Doba splácania záväzkov 200,17146,2082,58128,3358,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,6063,1935,4041,7133,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 126,3674,5848,0089,680,0000
EBIT v minulom roku 14 49410 874-16 440-24 129-33 757
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 10514 49410 874-16 440-41 330
EBITDA 283 552255 690296 408261 769180 984
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 283 552255 690296 408261 769180 984
Finančná páka 1,431,471,221,231,11
Finančné účty 122 738263 89354 80697 35158 877
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6988-0,6810-0,8230-0,8137-0,9029
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69880,68100,82300,81370,9029
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 281 408253 473294 554260 068179 260
Krátkodobé pohľadávky 369 675359 657305 404301 986304 834
Krátkodobé záväzky 509 363558 203295 596257 519137 233
Krytie dlhovej služby 1,601,85147,03267,11220,98
Materiál 12 55158 4159 0718 0161 781
Nákladové úroky 1 8993 2512 016980,00819,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 2512 016980,001 0051 805
Náklady na predaný tovar 2 285 2872 436 5432 244 7491 533 181849 100
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 928 8111 393 6431 306 515732 441323 620
Neobežný majetok 1 817 5911 722 7361 596 4941 576 5511 480 672
Obežný majetok 550 904686 981387 309422 709374 480
Obrat aktív 1,361,341,541,130,8085
Obrat neobežného majetku 1,781,871,911,431,01
Obrat obežného majetku 5,864,697,875,334,01
Obrat zásob 15,8821,9748,4831,5430,48
Odpisy 263 318239 004283 682276 510167 095
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 131 659119 502141 841138 255167 095
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 131 659119 502141 841138 2550,0000
Osobné náklady 774 036670 568572 390527 4130,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 1442 2171 8541 7011 724
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 277 311247 367289 660256 210124 946
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82120,85150,71240,73190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,010,56510,61500,98380,7664
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,221,171,401,370,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90860,86580,93860,89643,89
Pohľadávky z obchodného styku 367 521356 988284 544276 780274 693
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71920,89921,111,152,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,73-7,8538,38-42,96-28,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -74,3364,31-21,1038,6471,89
Pridaná hodnota 942 519787 527803 469720 605650 762
Primárna platobná neschopnosť 0,87490,79770,60380,65020,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,902,481,181,420,9953
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,902,481,181,420,9953
Služby 461 225551 212488 978401 222232 616
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 368 4952 409 7171 983 8031 999 2601 855 152
Spotreba materiálu… 895 251491 688449 256399 518292 864
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000029 47188 4130,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 227 8063 224 0703 048 2182 253 7861 499 862
Tržby z predaja tovaru 1 072 5762 410 3592 452 9091 639 0331 002 114
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 155 230813 711595 309614 753497 748
Účtovný cash flow -141 155209 087-42 54537 86358 877
Úročený dlh 0,00000,000029 47188 4130,0000
Úrokové krytie 10,064,465,39-16,78-50,46
Vlastné imanie 1 655 0431 641 0501 632 6871 626 7091 675 018
Všetky záväzky 538 192633 452351 116372 551180 134
Výnosy budúcich období dlhodobé 175 260135 2150,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 20 23416 68612 726-14 741-39 611
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 23416 68612 726-14 741-39 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 9938 3635 978-20 300-42 149
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 3635 978-20 300-28 014-35 562
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 20611 2438 858-17 420-42 149
Zásoby 58 49163 43126 94923 22210 619
Záväzky 538 192633 452351 116372 551180 134
Záväzky z obchodného styku 321 544284 778171 809179 9580,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 321 544284 778171 809179 9580,0000
Zisk pred zdanením 17 20611 2438 858-17 420-42 149
Zmena EBIT 1,321,33-0,66140,68131,22
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000053 500