EKO SVIP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 718 9844 885 5065 344 8676 890 0354 437 142
Bankové úvery 1 175 583612 306801 061407 072145 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,221,211,081,04
Bežné bankové úvery 1 175 583612 306801 061407 072145 000
Časové rozlíšenie aktív 58 97520 9888 7027 0875 439
Časové rozlíšenie pasív 0,00002 8210,000014 34840 835
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03250,00660,9839-1,02-0,0942
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0149-0,0070-0,81790,38720,0421
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,271,832,223,543,26
Celkové tržby 13 770 2726 196 5526 695 43418 592 2200,0000
Celkový dlh 5 913 0873 159 7873 685 6975 361 7383 365 351
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 107 585603 052780 380-1 246 11247 875
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 9989 25420 6811 653 18497 125
Čistý cash flow 58 744-11 427-1 632 5031 539 87297 125
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 151 463118 070214 634447 715132 298
Čistý zisk 82 99963 726145 221316 12965 311
Čistý zisk v minulom roku 63 726145 221316 129166 862115 626
Cudzie zdroje -1 805 897-1 722 898-1 659 170-1 513 949-1 030 956
Daň z príjmov 31 58721 87539 58398 6490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 21 87539 58398 64949 1860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 31 58721 87539 58398 6490,0000
Dlhodobé pohľadávky 364 697217 5965 19172 97080 705
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 131,05158,63211,5265,49141,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 108,2499,94139,1858,9988,79
Doba obratu aktív 227,91378,22363,97149,58265,10
Doba obratu pohľadávok 141,82175,48211,8767,07145,82
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000020 948
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000172,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 116,06125,76135,9286,33137,73
EBIT v minulom roku 118 070214 634447 715247 554193 428
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 151 463118 070214 634447 715132 298
EBITDA 846 682717 651808 167986 632877 063
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 846 682717 651808 167986 632877 063
Finančná páka 4,272,843,224,554,30
Finančné účty 67 9989 25420 6811 653 18497 125
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 383 5422 971 7203 033 4014 126 340827 959
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50920,33250,37340,57710,5195
Krátkodobé pohľadávky 4 438 4042 049 0643 106 1183 016 4392 360 007
Krátkodobé záväzky 3 930 6391 624 4741 996 0263 976 5272 305 271
Krytie dlhovej služby 22,9622,1027,0921,428,24
Materiál 337 744148 99058 66355 072124 369
Nákladové úroky 36 87732 46929 83032 93766 987
Nákladové úroky v minulom roku 32 46929 83032 93731 50677 802
Náklady na predaný tovar 10 028 9392 902 6013 657 13714 685 4314 870 966
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00002 167
Neobežný majetok 1 866 4591 941 7331 948 9332 054 8171 769 497
Obežný majetok 5 793 5502 922 7853 387 2324 828 1312 662 206
Obrat aktív 1,600,96501,002,441,38
Obrat neobežného majetku 6,622,432,758,183,45
Obrat obežného majetku 2,131,611,583,482,29
Odpisy 648 444576 892570 174510 938177 011
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 324 222288 446285 087255 469177 011
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 324 222288 446285 087255 4690,0000
Osobné náklady 1 710 3781 316 0251 113 0281 266 9280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 68 00853 63136 44036 66049 104
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 333 481881 8051 455 1313 347 9930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 731 443640 618715 395827 067242 322
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73310,72620,65360,59550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,381,531,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98910,95731,011,207,00
Pohľadávky z obchodného styku 3 665 9091 290 9612 043 9082 717 1501 486 209
Pohotová likvidita II. stupeň 0,89410,92841,121,060,9885
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -30,74150,771,02-0,9832-10,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,59-0,3519-54,7346,751,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76600,64680,68960,77820,7585
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,271,832,223,543,26
Pridaná hodnota 2 333 0471 812 1191 702 8602 127 4801 238 335
Primárna platobná neschopnosť 0,90930,68310,71191,230,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,984,404,565,433,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,984,404,565,433,84
Služby 7 167 9602 142 0062 476 28712 174 0013 818 102
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 718 9844 885 5065 344 8676 890 0354 437 142
Spotreba materiálu… 2 947 8051 061 8971 333 8502 511 4301 050 697
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 175 583612 306801 061407 072145 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 664 4205 868 5706 490 83418 401 0956 109 301
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 302 4341 153 8501 130 8371 588 1840,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000583,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 361 9864 714 7205 359 99716 812 9116 108 718
Účtovný cash flow 58 744-11 427-1 632 5031 539 87297 125
Úročený dlh 1 175 583612 306801 061407 072145 000
Úrokové krytie 4,113,647,2013,591,97
Vlastné imanie 1 805 8971 722 8981 659 1701 513 9491 030 956
Všetky záväzky 5 913 0873 159 7873 685 6975 361 7383 365 351
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000013 12839 402
Výsledok hospodárenia 219 966171 704251 050484 316222 408
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 219 966171 704251 050484 316222 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 82 99963 726145 221316 12965 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 63 726145 221316 129166 862115 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 114 58685 601184 804414 778106 401
Zásoby 922 451646 871255 24285 538124 369
Záväzky 5 913 0873 159 7873 685 6975 361 7383 365 351
Záväzky z obchodného styku 3 333 481881 8051 455 1313 347 9930,0000
Zisk pred zdanením 114 58685 601184 804414 778106 401
Zmena EBIT 1,280,55010,47941,810,6840
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 86 826301 302153 0000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 86 826301 302153 0000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 280 7061 122 9051 117 7801 579 562477 644
Účtovné závierky