AC-METAL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,0000
Celkové tržby 181 6510,0000
Celkový dlh 7 6530,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 6530,0000
Čistý zisk -7 6530,0000
Cudzie zdroje 7 6530,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 6530,0000
EBITDA -7 5570,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 5570,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 6530,0000
Krátkodobé záväzky 7 6530,0000
Náklady na predaný tovar 15 5680,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 6530,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,0000
Pridaná hodnota -15 5680,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,010,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,010,0000
Služby 15 4980,0000
Spotreba materiálu… 70,000,0000
Vlastné imanie -7 6530,0000
Všetky záväzky 7 6530,0000
Výsledok hospodárenia -7 5570,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 5570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 6530,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 6530,0000
Záväzky 7 6530,0000
Záväzky z obchodného styku 1 6600,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 6600,0000
Zisk pred zdanením -7 6530,0000

Činnosti firmy
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
Kopírovacie práce
Prenájom vodných dopravných prostriedkov
Kovoobrábanie
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Prenájom automobilov
Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov
Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym..
Veľkoobchod a maloobchod s alkoholom, tabakom a tabakovými výrobkami
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzka športových zariadení
Upratovacie práce
Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
Priemyselné čistenie
Požičiavanie videokaziet verejnosti
Prenájom stavebných strojov a zariadení
Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
Prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné..
Skladovanie a uskladňovanie
Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
Montáž sadrokartónu
Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
Zámočníctvo - výroba
Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
Hutnícke spracovanie surového železa a ocele
Spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom motorových vozidiel
Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
Reklamná a propagančná činnosť
Demolácia a zemné práce
Organizovanie spoločenských a športových podujatí
Maloobchodný predaj pohonných hmôt
Nákup a predaj motorových vozidiel
Veľkoobchod a maloobchod so strojmi a traktormi
Veľkoobchod a maloobchod s drevom a drevným materiálom
Veľkoobchod a maloobchod s ropnými produktami
Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
Finančný leasing
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Omietkárske práce
Veľkoobchod a maloobchod so stavebnými strojmi a stavebným materiálom
Veľkoobchod a maloobchod s odevmi a textilom
Veľkoobchod a maloobchod s papierom a tapetami
Veľkoobchod a maloobchod so železiarskym tovarom
Faktoring a forfaiting
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Výmena skiel motorových vozidiel
Predaj motorových vozidiel
Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov