BBE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 6876 1035 7165 0882 911
Bežná likvidita III. stupeň 2,352,121,981,755,05
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1333-0,1201-0,2216-0,6263-0,9118
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,18050,13430,21790,46993,70
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,73860,89481,021,330,2467
Celkové tržby 190,00986,001 375286,000,0000
Celkový dlh 2 4162 8822 8822 907576,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 600-6 036-5 649-5 021-2 129
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,26320,39250,4749-1,910,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 6006 0365 6495 0212 129
Čistý cash flow -436,00387,00628,001 3662 129
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 64,00867,001 133-65,00527,00
Čistý zisk 50,00387,00653,00-545,00527,00
Čistý zisk v minulom roku 387,00653,00-545,00391,00890,00
Cudzie zdroje -3 271-3 221-2 834-2 181-2 335
Daň z príjmov 14,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 167,1324,8017,7985,5143,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 128,7124,8017,7985,5143,89
Doba obratu aktív 10 9252 2591 5176 493163,39
Doba obratu pohľadávok 167,1324,8017,7985,5143,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000037,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 6411 067765,043 71032,33
EBIT v minulom roku 867,001 133-65,00871,00890,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 64,00867,001 133-65,00527,00
EBITDA 141,00961,001 2536,00649,00
EBITDA marža 0,74210,97460,91130,02100,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 141,00961,001 2536,00649,00
Efektívna daňová sadzba 0,21880,55360,4237-7,380,0000
Finančná páka 1,741,892,022,331,25
Finančné účty 5 6006 0365 6495 0212 129
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5752-0,5278-0,4958-0,4287-0,8021
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57520,52780,49580,42870,8021
Hrubá marža 0,74210,97460,91130,19580,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 64,00867,001 133-65,00527,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42480,47220,50420,57130,1979
Krátkodobé pohľadávky 87,0067,0067,0067,00782,00
Krátkodobé záväzky 2 4162 8822 8822 907576,00
Náklady na predaný tovar 49,0025,00122,00230,005 595
Obežný majetok 5 6876 1035 7165 0882 911
Obrat aktív 0,03340,16160,24060,05622,23
Obrat obežného majetku 0,03340,16160,24060,05622,23
Ostatné náklady na finančnú činnosť 77,0094,00120,0071,00122,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 2852 2852 2852 3100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50,00387,00653,00-545,00527,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98470,98900,98830,98680,7314
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,290,39250,45674,780,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,290,39250,45674,780,3274
Pohľadávky z obchodného styku 67,0067,0067,0067,00782,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,352,121,981,755,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,50-8,32-4,51-1,60-1,10
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,42480,47220,50420,57130,1979
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,73860,89481,021,330,2467
Pridaná hodnota 141,00961,001 25356,00908,00
Primárna platobná neschopnosť 34,1034,1034,1034,480,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,322,091,961,733,70
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,133,002,30484,500,8875
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,133,002,30484,500,8875
Služby 49,0025,00122,00230,005 587
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 6876 1035 7165 0882 911
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,00008,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 190,00986,001 375286,006 503
Tržby z predaja tovaru 0,0000796,001 1850,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 190,00190,00190,00286,006 503
Účtovný cash flow -436,00387,00628,001 3662 129
Vlastné imanie 3 2713 2212 8342 1812 335
Všetky záväzky 2 4162 8822 8822 907576,00
Výsledok hospodárenia 141,00961,001 2536,00649,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 141,00961,001 2536,00649,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 50,00387,00653,00-545,00527,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 387,00653,00-545,00391,00890,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 64,00867,001 133-65,00527,00
Záväzky 2 4162 8822 8822 907576,00
Záväzky z obchodného styku 2 2852 2852 2852 3100,0000
Zisk pred zdanením 64,00867,001 133-65,00527,00
Zmena EBIT 0,07380,7652-17,43-0,07460,5921