SLOVBARD, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 1797 1797 1796 6396 639
Bežná likvidita III. stupeň 2,922,923,636,920,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,52-1,52-1,38-1,17-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,922,923,636,920,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52130,52130,38080,16900,0000
Celkový dlh 2 4602 4601 980960,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 179-7 179-7 179-6 639-6 639
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 1797 1797 1796 6396 639
Čistý cash flow 7 1797 1797 1796 6396 639
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,000,0000
Cudzie zdroje -4 719-4 719-5 199-5 679-6 639
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Finančná páka 1,521,521,381,171,0000
Finančné účty 7 1797 1797 1796 6396 639
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6573-0,6573-0,7242-0,8554-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65730,65730,72420,85541,0000
Krátkodobé záväzky 2 4602 4601 980960,000,0000
Obežný majetok 7 1797 1797 1796 6396 639
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,922,923,636,920,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6573-0,6573-0,7242-0,8554-1,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52130,52130,38080,16900,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,922,923,636,920,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 1797 1797 1796 6396 639
Účtovný cash flow 7 1797 1797 1796 6396 639
Vlastné imanie 4 7194 7195 1995 6796 639
Všetky záväzky 2 4602 4601 980960,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-480,000,0000
Záväzky 2 4602 4601 980960,000,0000