Slovsolanum - Družstvo pestovateľov a spracovateľov zemiakov

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 143 861164 962173 655251 737368 078
Bankové úvery 0,00000,00000,000046 10855 950
Bežná likvidita III. stupeň 0,49330,68950,69850,95231,00
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000046 10855 950
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,301,952,082,242,35
Celkové tržby 10 6302 74015 080100 400433 463
Celkový dlh 100 282108 995117 275174 049258 328
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 734-2 796-2 30945 94855 790
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,17-0,1504-1,39-0,3061-0,2215
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7342 7962 309160,00160,00
Čistý cash flow 2 7342 7962 309160,00160,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -12 090-112,00-19 214-27 312-93 258
Čistý zisk -12 390-412,00-20 976-30 734-96 011
Čistý zisk v minulom roku -412,00-20 976-30 734-96 011-14 384
Cudzie zdroje -43 579-55 967-56 380-77 688-109 750
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00961,002 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00961,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -418,759 304355,56414,33157,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -443,008 445335,76413,82157,57
Doba obratu aktív 4 941200 7044 2031 172334,95
Doba obratu pohľadávok -418,759 304355,56414,33157,67
Doba obratu zásob 2 0510,00001 407330,7458,55
Doba splácania záväzkov 3 3290,00002 718645,98172,98
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 643104 2262 274478,32160,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -351,980,000097,3192,6275,28
EBIT v minulom roku -112,00-19 214-27 312-93 258-9 297
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -12 090-112,00-19 214-27 312-93 258
EBITDA -11 890-217,00-16 994-24 207-90 472
EBITDA marža -1,12-0,0792-1,13-0,2411-0,2087
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -11 890-217,00-16 994-24 207-90 472
Finančná páka 3,302,953,083,243,35
Finančné účty 2 7342 7962 309160,00160,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -12 0904 465-17 21419 442-32 157
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53490,51930,54100,40800,4806
Krátkodobé pohľadávky -12 1927 64714 69088 959173 268
Krátkodobé záväzky 76 95285 66593 945102 697176 887
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -8 136324,003 36314 72476 975
Krytie dlhovej služby -39,63-0,7233-21,19-9,83-50,49
Nákladové úroky 300,00300,00802,002 4621 792
Nákladové úroky v minulom roku 300,00802,002 4621 7922 207
Náklady na predaný tovar 8 608115,0013 47569 521442 328
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 4370,000012 61458 027373 234
Neobežný majetok 105 900105 900108 037110 037134 781
Obežný majetok 37 96159 06265 618141 700233 297
Obrat aktív 0,07390,00180,08680,31131,09
Obrat neobežného majetku 0,10030,00280,13960,71222,98
Obrat obežného majetku 0,27990,00510,22980,55301,72
Obrat zásob 0,17790,00000,25941,106,23
Odpisy 0,00000,00002 0005 20916 589
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00002 0005 20916 589
Osobné náklady 0,00000,000015 29332 63051 438
Ostatné náklady na finančnú činnosť 200,00198,00220,00371,001 097
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 390-412,00-18 976-25 525-79 422
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2843-0,0074-0,3720-0,2483-0,5794
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00009,533,69-1,25
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,25721,020,15310,00160,0004
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,10500,2711-0,8014
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,09280,2338-0,6060
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,25739,320,15310,00200,0004
Pohľadávky z obchodného styku -12 8986 94113 87288 848173 157
Pohotová likvidita II. stupeň -0,12290,12190,18090,59890,7448
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,94-20,02-24,42-485,55-685,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,119,322,880,06500,0893
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69710,66070,67530,69140,7018
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,301,952,082,242,35
Pridaná hodnota 2 019185,001 6058 846-41 224
Primárna platobná neschopnosť 0,63080,04670,24240,16570,4445
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2843-0,0074-0,3720-0,3956-0,8748
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,43-502,28-6,90-7,19-2,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,43-502,28-6,90-7,19-2,86
Služby 171,00110,00756,0011 48338 096
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 143 861164 962173 655251 737368 078
Spotreba materiálu… 0,00005,00105,0011,0030 998
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000046 10855 950
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 6272 74015 080100 377430 810
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 4400,000022 01029 706
Tržby z predaja tovaru 10 6270,000012 76476 051382 127
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000300,002 3162 31618 977
Účtovný cash flow 2 7342 7962 309160,00160,00
Úročený dlh 0,00000,00000,000046 10855 950
Úrokové krytie -40,30-0,3733-23,96-11,09-52,04
Vlastné imanie 43 57955 96756 38077 688109 750
Všetky záväzky 100 282108 995117 275174 049258 328
Výsledok hospodárenia -11 89086,00-18 994-26 941-92 157
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 89086,00-18 994-26 941-92 157
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 390-412,00-20 976-30 734-96 011
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -412,00-20 976-30 734-96 011-14 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -12 390-412,00-20 016-29 774-95 050
Zásoby 47 41948 61948 61952 58159 869
Záväzky 100 282108 995117 275174 049258 328
Záväzky z obchodného styku -8 136324,003 36314 72476 975
Zisk pred zdanením -12 390-412,00-20 016-29 774-95 050
Zmena EBIT 107,950,00580,70350,292910,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00002 1370,000019 53514 802