BESNA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 515 969573 780653 462790 180485 963
Bankové úvery 0,00000,00000,0000198 4880,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92730,71770,57850,56664,92
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000198 4880,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 060
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000191,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,81670,67300,56260,15974,91
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35450,36610,50031,100,0811
Celkové tržby 357 497323 271361 067256 6690,0000
Celkový dlh 135 048153 764217 904413 74136 425
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -108 371-101 543-121 142164 329-177 356
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 108 371101 543121 14234 159177 356
Čistý cash flow 108 371101 543121 14234 159177 356
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 18260 57774 56653 21445 875
Čistý zisk 10 36349 45760 40240 97445 875
Čistý zisk v minulom roku 49 45760 40240 974-33 88936 859
Cudzie zdroje -380 921-420 016-435 558-376 439-449 347
Daň z príjmov 819,0011 12013 32710 3920,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 12013 32710 392971,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 819,0011 12013 32710 3920,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,104,512,09300,400,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,511,100,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 604,35727,85736,331 196698,25
Doba obratu pohľadávok 14,104,512,09300,400,0000
Doba obratu zásob 472,83879,03332,98209,27392,46
Doba splácania záväzkov 23 84641 56245 66945 261124,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 155,42191,39242,64323,6851,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 1535 44610 1044 0530,0000
EBIT v minulom roku 60 57774 56653 214-32 91836 859
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 18260 57774 56653 21445 875
EBITDA 92 468145 194156 308103 700114 166
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 92 468145 194156 308103 700114 166
Finančná páka 1,351,371,502,101,08
Finančné účty 108 371101 543121 14234 159177 356
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7383-0,7320-0,6665-0,4764-0,9247
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73830,73200,66650,47640,9247
Hrubá marža 0,41640,59720,53400,56990,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 111 526145 096156 189102 312113 932
Krátkodobé pohľadávky 12 0373 5521 854198 5230,0000
Krátkodobé záväzky 132 689150 876215 332213 90736 156
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 23619 76847 64119 1560,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000186,7556,11597,73
Materiál 0,00000,00000,00000,00005,00
Nákladové úroky 0,00000,0000837,001 8480,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000837,001 8480,00000,0000
Náklady na predaný tovar 162 77594 694131 12094 938105 814
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 0311 3251 7211 725226,00
Neobežný majetok 392 930465 494528 896556 509307 304
Obežný majetok 123 039108 286124 566233 671177 599
Obrat aktív 0,60400,50150,49570,30530,5227
Obrat neobežného majetku 0,79310,61810,61250,43340,8266
Obrat obežného majetku 2,532,662,601,031,43
Obrat zásob 0,77200,41521,101,740,9300
Odpisy 81 04484 53481 63349 13744 279
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 81 04484 53481 63349 13744 279
Osobné náklady 86 23877 78468 55454 7110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 142,0098,00119,001 388234,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 91 407133 991142 03590 11190 154
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57940,40290,35560,37400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 73,29145,69112,0384,801,40
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,732,482,812,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88981,191,281,413,35
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,34780,35290,37400,14160,6982
Pohľadávky z obchodného styku 4 705870,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90740,69660,57120,56424,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,51-4,14-3,60-11,02-2,53
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000144,7318,480,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26170,26800,33350,52360,0750
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35450,36610,50031,100,0811
Pridaná hodnota 148 846193 042192 804146 277148 217
Primárna platobná neschopnosť 7,2822,720,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,81670,67300,56260,08284,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,461,061,393,990,3191
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,461,061,393,990,3191
Služby 48 27131 82442 56039 44126 030
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 515 969573 780653 462790 180485 963
Spotreba materiálu… 112 47361 54586 83953 77279 558
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000198 4880,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 321 221287 736323 924241 215254 031
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 6000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 1482 3874 0023 536600,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 307 473285 349319 922237 679253 431
Účtovný cash flow 108 371101 543121 14234 159177 356
Úročený dlh 0,00000,00000,0000198 4880,0000
Úrokové krytie 0,00000,000089,0928,800,0000
Vlastné imanie 380 921420 016435 558376 439449 347
Všetky záväzky 135 048153 764217 904413 74136 425
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000191,00
Výsledok hospodárenia 11 32460 66074 67554 56360 009
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 32460 66074 67554 56360 009
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 36349 45760 40240 97445 875
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 49 45760 40240 974-33 88936 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 18260 57773 72951 36659 855
Zásoby 2 6313 1911 570989,00243,00
Záväzky 135 048153 764217 904413 74136 425
Záväzky z obchodného styku 34 23619 76847 64119 1560,0000
Zisk pred zdanením 11 18260 57773 72951 36659 855
Zmena EBIT 0,18460,81241,40-1,621,24
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 7000,00000,00000,00009 878