NOVSTAV SL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 898 527940 623780 575748 625752 501
Aktivácia 10 65048 47412 62710 84144 910
Bežná likvidita III. stupeň 1,641,980,81860,78000,4458
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00002 6912 5852 164
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000143,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1272-0,68500,0229-0,1704-0,5792
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,27721,27-0,01260,09740,3163
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,47160,57711,961,751,84
Celkové tržby 952 206994 765471 695492 4120,0000
Celkový dlh 287 948344 199516 782476 627487 060
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 649-408 568-282 569-288 613-153 648
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 649408 568282 569288 613153 648
Čistý cash flow 77 649408 568-6 04446 336153 648
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 081166 343-7 4745 025-4 058
Čistý zisk 14 155132 632-8 4373 831-4 075
Čistý zisk v minulom roku 132 632-8 4373 8312 8683 605
Cudzie zdroje -610 579-596 424-263 793-271 998-265 298
Daň z príjmov 1 92633 711963,001 1940,0000
Daň z príjmov v minulom roku 33 711963,001 1942 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 92633 711963,001 1940,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,9550,1350,4927,0233,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 91,0246,7549,0226,8733,45
Doba obratu aktív 346,58361,74618,67550,71576,88
Doba obratu pohľadávok 105,9550,1350,4927,0233,61
Doba obratu zásob 2 9323 12811 2049 0820,0000
Doba splácania záväzkov 7 62710 181120 402100 134393,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 108,03123,99381,19349,94372,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 524,25779,864 7172 9090,0000
EBIT v minulom roku 166 343-7 4745 0255 7494 648
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 081166 343-7 4745 025-4 058
EBITDA 165 883304 621110 824137 82562 806
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 165 883304 621110 824137 82562 806
Finančná páka 1,471,582,962,752,84
Finančné účty 77 649408 568282 569288 613153 648
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6795-0,6341-0,3379-0,3633-0,3526
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67950,63410,33790,36330,3526
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 165 607305 956113 242139 61162 624
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31170,34280,61610,63540,6454
Krátkodobé pohľadávky 274 682130 34063 70736 72543 839
Krátkodobé záväzky 280 073322 404480 950475 705485 701
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 25224 6950,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00003 694
Materiál 0,00000,000036 29631 0064 659
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000017,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 043
Náklady na predaný tovar 747 512609 313379 436400 109393 125
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 40411 5581 4581 7340,0000
Neobežný majetok 438 519302 653386 855377 556535 902
Obežný majetok 460 008637 970391 029368 484214 435
Obrat aktív 1,051,010,59000,66280,6327
Obrat neobežného majetku 2,163,141,191,310,8884
Obrat obežného majetku 2,061,491,181,352,22
Odpisy 149 526138 851115 076133 60261 522
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 149 526138 85157 53866 80161 522
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000057 53866 8010,0000
Osobné náklady 9 85215 3438 4631 9780,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 276,00189,00182,00214,00182,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,000018 84113 8210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 163 681271 483106 639137 43357 447
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,3928,8755,6155,400,1843
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 19,5721,749,5848,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,212,160,65640,70851,35
Pohľadávky z obchodného styku 235 975121 57361 84636 52543 639
Pohotová likvidita II. stupeň 1,261,670,72560,68930,4109
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,86-1,4643,65-5,87-1,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00009 038
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32050,36590,66210,63670,6473
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,47160,57711,961,751,84
Pridaná hodnota 192 834333 63381 08696 06282 992
Rýchla likvidita I. stupeň 0,27721,270,58750,60670,3163
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,741,134,663,467,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,741,134,663,467,75
Služby 202 967218 826126 368146 929157 920
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 898 527940 623780 575748 625752 501
Spotreba materiálu… 541 791427 403261 367241 985292 404
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 946 278949 856461 822497 171476 117
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000762,001 3001 000,000,0000
Tržby z predaja tovaru 31 57916 0531 3892 8710,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 914 699933 041459 133493 300476 117
Účtovný cash flow 77 649408 568-6 04446 336153 648
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-238,71
Vlastné imanie 610 579596 424263 793271 998265 298
Všetky záväzky 287 948344 199516 782476 627487 060
Výsledok hospodárenia 16 357166 532-7 3065 2231 284
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 357166 532-7 3065 2231 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 155132 632-8 4373 831-4 075
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 132 632-8 4373 8312 8683 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 081166 343-7 4745 025-1 852
Zásoby 107 67799 06244 75343 14616 948
Záväzky 287 948344 199516 782476 627487 060
Záväzky z obchodného styku 19 25224 69518 84113 8210,0000
Zisk pred zdanením 16 081166 343-7 4745 025-1 852
Zmena EBIT 0,0967-22,26-1,490,8741-0,8731
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-2 870-20 30212 289
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,0000-2 870-20 30212 289
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 3540,00000,0000