EKOPOĽ, spoločnosť s ručením obmedzeným Mestisko v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162014
Aktíva 3 3193 3193 3193 3196 639
Cudzie zdroje -3 319-3 319-3 319-3 319-6 639
Dlhodobé pohľadávky 3 3193 3193 3193 3196 639
Finančná páka 1,00001,00001,00001,00001,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00001,00001,00001,0000
Obežný majetok 3 3193 3193 3193 3196 639
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 3193 3193 3193 3196 639
Vlastné imanie 3 3193 3193 3193 3196 639