BIOservis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 426 066364 854353 795369 231406 909
Bežná likvidita III. stupeň 1,101,050,96670,99010,9879
Časové rozlíšenie aktív 1 6297 53818 6682 5032 371
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000641,0014,0071,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,13-0,47250,2890-37,788,17
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,0814,69-78,38245,47-68,29
Celkové tržby 873 925756 016720 920812 8260,0000
Celkový dlh 379 140341 599357 718367 719412 884
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 000-98 853-87 865-86 546-49 424
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 00098 85387 86586 54649 424
Čistý cash flow -52 85310 9881 31956 59049 424
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 38930 702-3 182-5 237-15 904
Čistý zisk 34 08527 822-6 063-8 339-16 702
Čistý zisk v minulom roku 27 822-6 063-8 33915 8845 233
Cudzie zdroje -46 926-23 2554 564-1 4986 046
Daň z príjmov 8 0402 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8804 1640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 0402 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,0394,5798,2496,02133,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 104,0294,5798,2494,16133,58
Doba obratu aktív 178,13175,65180,07165,11194,28
Doba obratu pohľadávok 108,0394,5798,2496,02133,58
Doba obratu zásob 59,1649,5549,3356,7174,14
Doba splácania záväzkov 314,13366,56419,21387,07246,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 141,07160,14179,20161,02192,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 244,92285,15329,48297,700,0000
EBIT v minulom roku 30 702-3 182-5 23720 5706 110
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 38930 702-3 182-5 237-15 904
EBITDA 63 51546 9948 64620 602-5 077
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 63 51546 9948 64620 602-5 077
Efektívna daňová sadzba 0,19090,0938-0,9048-0,52760,0000
Finančná páka 9,0815,69-77,52246,48-67,30
Finančné účty 46 00098 85387 86586 54649 424
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 63 17246 6339 70519 815-6 157
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79190,91170,99520,97530,9911
Krátkodobé pohľadávky 258 401196 428193 023214 730279 779
Krátkodobé záväzky 337 414332 634352 089360 094403 300
Krytie dlhovej služby 240,590,00008 64692,80-6,36
Materiál 66,0038,0019,0061,0070,00
Nákladové úroky 264,000,00001,0000222,00798,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,0000222,00522,00877,00
Náklady na predaný tovar 623 680528 746508 980642 203598 956
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 392 055331 219306 559339 566329 445
Neobežný majetok 56 49617 07412 80712 6968 420
Obežný majetok 367 941340 242322 320354 032396 118
Obrat aktív 2,052,082,032,211,88
Obrat neobežného majetku 15,4544,4056,0064,2990,79
Obrat obežného majetku 2,372,232,222,311,93
Obrat zásob 6,177,377,406,444,92
Odpisy 20 77615 95212 05825 0629 712
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 3887 9766 02912 5319 712
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 3887 9766 02912 5310,0000
Osobné náklady 193 087190 923203 291171 6140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 343,00361,00607,00787,001 080
Ostatné záväzky z obchodného styku 263 071258 761276 728276 9510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 54 86143 7745 99516 723-6 990
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,72641,201,33-5,572,76
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,47820,9529-2,99-0,5740-4,50
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77430,83220,97670,98600,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,63600,69270,67900,51250,2774
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,201,021,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,171,110,96660,884917,04
Pohľadávky z obchodného styku 248 796196 428193 023210 566279 779
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90700,91040,84930,84360,8220
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,8879-2,123,46-0,02650,1223
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -200,200,00001 319254,9161,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88990,93631,010,99591,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,0814,69-78,38245,47-68,29
Pridaná hodnota 249 358229 420208 151174 044165 508
Primárna platobná neschopnosť 1,061,321,431,320,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,72641,201,33-5,572,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,977,2741,3717,85-81,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,977,2741,3717,85-81,32
Služby 213 495176 046184 713266 638240 627
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 426 066364 854353 795369 231406 909
Spotreba materiálu… 18 13017 28117 70829 04826 584
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 873 038758 166717 964816 247764 464
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000833,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 819 376723 993677 712751 969724 005
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 66234 17339 41964 27840 459
Účtovný cash flow -52 85310 9881 31956 59049 424
Úrokové krytie 160,560,0000-3 182-23,59-19,93
Vlastné imanie 46 92623 255-4 5641 498-6 046
Všetky záväzky 379 140341 599357 718367 719412 884
Výsledok hospodárenia 42 73931 042-2 579-4 460-14 789
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 73931 042-2 579-4 460-14 789
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 34 08527 822-6 063-8 339-16 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 822-6 063-8 33915 8845 233
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 42 12530 702-3 183-5 459-16 701
Zásoby 63 54044 96141 43252 75666 915
Záväzky 379 140341 599357 718367 719412 884
Záväzky z obchodného styku 263 071258 761276 728276 9510,0000
Zisk pred zdanením 42 12530 702-3 183-5 459-16 701
Zmena EBIT 1,38-9,650,6076-0,2546-2,60
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-4 2000,0000-6 951-2 300
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-4 2000,0000-6 951-2 300