ŠESTAV, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00000,00000,00001 60014 553
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,00000,09150,5533
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,10071,24
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,09150,5533
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000-1,0000-1,10-2,24
Celkový dlh 17 80617 80616 84617 48626 301
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,0000-1 600-14 553
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,00001 60014 553
Čistý cash flow 0,00000,00000,00001 60014 553
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
Čistý zisk 0,0000-960,00-960,00-7 136-16 879
Čistý zisk v minulom roku -960,00-960,00-7 136-13 641-5 123
Cudzie zdroje 17 80617 80616 84615 88611 748
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,0000642,85
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000643,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,00001 162
EBIT v minulom roku 0,00000,0000-6 176-12 681-5 123
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
EBITDA 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
Finančná páka 0,00000,00000,0000-0,1007-1,24
Finančné účty 0,00000,00000,00001 60014 553
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,00000,00009,930,8073
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,0000-9,93-0,8073
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,000010,931,81
Krátkodobé záväzky 17 80617 80616 84617 48626 301
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,000014 923
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00007 467
Obežný majetok 0,00000,00000,00001 60014 553
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,00000,5678
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00000,5678
Osobné náklady 0,00000,00000,00006 1760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-960,00-960,00-7 136-16 879
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,05390,05700,44921,44
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00000,0000-3,86-1,16
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00000,0000-3,86-1,16
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,00000,00000,38881,44
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00000,00001,00001,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,76
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,00000,09150,5533
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,00009,930,8073
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,000010,931,81
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000-1,0000-1,10-2,24
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-6 660
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,00000,0000-4,46-1,16
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,05390,05700,44921,44
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,00000,09150,5533
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,0000-2,83-1,56
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,0000-2,83-1,56
Služby 0,00000,00000,00000,00007 251
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00000,00001 60014 553
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,0000205,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00008 263
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00008 263
Účtovný cash flow 0,00000,00000,00001 60014 553
Vlastné imanie -17 806-17 806-16 846-15 886-11 748
Všetky záväzky 17 80617 80616 84617 48626 301
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-960,00-960,00-7 136-16 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -960,00-960,00-7 136-13 641-5 123
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
Záväzky 17 80617 80616 84617 48626 301
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,0000-6 176-16 879
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,48703,29