ZUBNÉ STREDISKO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 89 08280 68173 49965 91950 889
Bežná likvidita III. stupeň 32,5130,8625,9022,2617,28
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000015,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8612-0,8449-0,8946-0,8866-0,8010
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 31,4330,4325,4322,2417,16
Celkové tržby 24 46225 49921 79621 4960,0000
Celkový dlh 3 0522 2382 5562 5852 699
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -74 085-66 280-63 468-56 151-38 600
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 74 08566 28063 46856 15138 600
Čistý cash flow 74 08566 28063 46856 15138 600
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 6049 4679 7858 5285 099
Čistý zisk 7 5877 5007 6106 6525 099
Čistý zisk v minulom roku 7 5007 6106 6528 4914 037
Cudzie zdroje -86 030-78 443-70 943-63 334-48 190
Daň z príjmov 2 0171 9672 1751 8760,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 9672 1751 8762 3960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 0171 9672 1751 8760,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,8113,4719,710,91694,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,8113,4719,710,91694,26
Doba obratu aktív 1 3291 1551 2311 119910,69
Doba obratu pohľadávok 37,8113,4719,710,91694,26
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000093,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,1731,1841,8042,8740,25
EBIT v minulom roku 9 4679 7858 52810 8874 037
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 6049 4679 7858 5285 099
EBITDA 10 85410 55210 8309 5548 411
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 85410 55210 8309 5548 411
Finančná páka 1,041,031,041,041,06
Finančné účty 74 08566 28063 46856 15138 600
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9657-0,9723-0,9652-0,9608-0,9470
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96570,97230,96520,96080,9470
Hrubá marža 0,59050,55460,66170,60720,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 60110 36110 6459 3888 269
Krátkodobé pohľadávky 2 534941,001 17754,00238,00
Krátkodobé záväzky 2 3572 1782 4962 5252 249
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 164,0035,00145,00473,000,0000
Náklady na predaný tovar 10 01611 3557 3748 4448 744
Neobežný majetok 12 46313 4608 8549 71412 036
Obežný majetok 76 61967 22164 64556 20538 838
Obrat neobežného majetku 1,961,892,462,211,69
Obrat obežného majetku 0,31930,37930,33720,38250,5252
Odpisy 997,00894,00860,00860,001 645
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 997,00894,00860,00860,001 645
Osobné náklady 2 1092 1092 1092 1090,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 253,00191,00185,00166,00142,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 5848 3948 4707 5126 744
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83160,82150,86350,85180,7585
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,032,602,912,610,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,33
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,856,716,846,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,654,714,864,407,08
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,032,602,912,611,89
Pohľadávky z obchodného styku 2 534941,001 17754,00238,00
Pohotová likvidita II. stupeň 32,5130,8625,9022,2617,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,16-1,18-1,12-1,13-1,25
Pridaná hodnota 14 44614 14114 42213 05211 652
Primárna platobná neschopnosť 0,06470,03720,12328,760,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 31,4330,4325,4322,2417,16
Služby 5 1205 7551 8142 418776,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 89 08280 68173 49965 91950 889
Spotreba materiálu… 4 8965 6005 5606 0267 968
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 24 46225 49621 79621 49620 396
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 46225 49621 79621 49620 396
Účtovný cash flow 74 08566 28063 46856 15138 600
Vlastné imanie 86 03078 44370 94363 33448 190
Všetky záväzky 3 0522 2382 5562 5852 699
Výsledok hospodárenia 9 8579 6589 9708 6946 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 8579 6589 9708 6946 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 5877 5007 6106 6525 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 5007 6106 6528 4914 037
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 6049 4679 7858 5286 624
Záväzky 3 0522 2382 5562 5852 699
Záväzky z obchodného styku 164,0035,00145,00473,000,0000
Zisk pred zdanením 9 6049 4679 7858 5286 624
Zmena EBIT 1,010,96751,150,78331,26