DOMIX SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 21920 33223 82848 03245 620
Bežná likvidita III. stupeň 1,450,06760,08040,15350,1514
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,46-1,07-1,09-1,18-1,18
Celkové tržby 86 89088 627107 65794 67093 594
Celkový dlh 15 087301 007296 834313 305301 593
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 989-347,00-538,00-3 217-935,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 989347,00538,003 217935,00
Čistý cash flow 2 642347,00538,003 217-2 616
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -507,00-6 709-6 773-8 340-10 793
Čistý zisk -507,00-7 669-7 733-9 300-11 753
Čistý zisk v minulom roku -7 6690,0000-9 300-11 753-10 826
Cudzie zdroje -6 132280 675273 006265 273255 973
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,9222,6822,5591,7189,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 6,5116,3915,7685,4280,31
Doba obratu aktív 89,3083,9999,04185,19179,45
Doba obratu pohľadávok 12,9222,6822,5591,7189,43
Doba obratu zásob 92,3579,45100,08108,28117,39
Doba splácania záväzkov 89,221 6481 6611 6121 612
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 61,641 2421 2321 2071 185
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 32,561 6161 6491 5831 586
EBIT v minulom roku -6 7090,0000-8 340-10 793-10 826
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -507,00-6 709-6 773-8 340-10 793
EBITDA -326,00-6 511-5 181-6 980-9 362
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -326,00-6 511-5 181-6 980-9 362
Finančná páka 3,46-0,0724-0,0873-0,1811-0,1782
Finančné účty 2 989347,00538,003 217935,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,289013,8011,465,525,61
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,2890-13,80-11,46-5,52-5,61
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -507,00-6 689-6 665-8 247-10 701
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,690314,7912,446,526,61
Krátkodobé pohľadávky 3 0695 4905 42523 78822 736
Krátkodobé záväzky 14 647300 617296 486313 003301 328
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000294 428307 4560,0000
Náklady na predaný tovar 73 20782 08382 77389 64792 356
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 59 92366 58865 15670 88068 246
Obežný majetok 21 21920 33223 82848 03245 620
Obrat aktív 4,094,353,691,972,03
Obrat obežného majetku 4,094,353,691,972,03
Obrat zásob 3,954,593,653,373,11
Osobné náklady 12 82711 65811 4669 4516 748
Ostatné náklady na finančnú činnosť 181,00178,001 4841 2761 339
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00009,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 345294 7470,00000,0000296 597
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -507,00-7 669-7 733-9 300-11 753
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94891,862,271,8815,51
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,050,53860,44010,53150,0645
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,53860,44010,53150,0645
Pohľadávky z obchodného styku 1 5473 9683 79222 15520 416
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,32808,86507,4582,46-97,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,711014,8012,466,526,61
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,46-1,07-1,09-1,18-1,18
Pridaná hodnota 13 5186 2795 0465 023435,00
Primárna platobná neschopnosť 3,4674,2877,6413,8814,53
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -46,28-46,23-57,29-44,89-32,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -46,28-46,23-57,29-44,89-32,21
Služby 10 5849 61410 94011 15711 234
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 21920 33223 82848 03245 620
Spotreba materiálu… 2 7005 8816 6777 61012 876
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 86 72588 36287 81994 67092 791
Tržby z predaja tovaru 86 72588 36287 81994 67092 791
Účtovný cash flow 2 642347,00538,003 217-2 616
Vlastné imanie 6 132-280 675-273 006-265 273-255 973
Všetky záväzky 15 087301 007296 834313 305301 593
Výsledok hospodárenia -326,00-6 511-5 181-6 980-9 362
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -326,00-6 511-5 181-6 980-9 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -507,00-7 669-7 733-9 300-11 753
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 6690,0000-9 300-11 753-10 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -507,00-6 709-6 773-8 340-10 793
Zásoby 15 16114 49517 86521 02721 949
Záväzky 15 087301 007296 834313 305301 593
Záväzky z obchodného styku 5 345294 747294 428307 456296 597
Zisk pred zdanením -507,00-6 709-6 773-8 340-10 793
Zmena EBIT 0,07560,00000,81210,77270,9970