OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 233 9908 015 4979 190 19111 745 6467 312 838
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 500 0001 500 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,271,100,88400,73320,7004
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00001 500 0001 500 000
Časové rozlíšenie aktív 13 03115 81111 1899 5487 161
Časové rozlíšenie pasív 1 039 1961 490 4251 947 2542 703 0061 121 192
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,63640,04150,2808-0,0613-3,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6415-0,0535-0,26020,05080,2075
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,050,83131,131,7120,52
Celkové tržby 11 280 17810 395 67910 862 40911 811 2670,0000
Celkový dlh 3 677 2962 962 0363 838 6605 709 9485 903 924
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 552 115-313 511-461 41882 681632 928
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 552 115313 511461 4181 417 319867 072
Čistý cash flow 2 238 604-147 907-955 901204 319867 072
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 536 980214 877133 373142 48472 758
Čistý zisk 454 462158 75971 58580 97736 007
Čistý zisk v minulom roku 158 75971 58580 97718 733294 608
Cudzie zdroje -3 517 498-3 563 036-3 404 277-3 332 692-287 722
Daň z príjmov 74 60644 38432 65015 6090,0000
Daň z príjmov v minulom roku 44 38432 65015 60917 7710,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 74 60644 38432 65015 6090,0000
Dlhodobé pohľadávky 12 64510 2814 2660,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,4668,4941,0844,1551,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,7667,2240,8935,8746,86
Doba obratu aktív 280,69285,78362,09406,32227,40
Doba obratu pohľadávok 34,9068,8641,2544,1551,75
Doba obratu zásob 1 251763,071 6621 2791 241
Doba splácania záväzkov 2 011866,691 7671 546156,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 118,9598,49144,73139,26129,94
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 457402,80845,88858,510,0000
EBIT v minulom roku 214 877133 373142 48473 057331 991
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 536 980214 877133 373142 48472 758
EBITDA 2 558 3382 193 9293 300 2313 087 9232 815 469
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 558 3382 193 9293 300 2313 087 9232 815 469
Finančná páka 2,342,252,703,5225,42
Finančné účty 2 552 115313 511461 4181 417 319867 072
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 640 1372 696 2703 990 7913 735 1912 813 456
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42380,34470,39970,34270,5714
Krátkodobé pohľadávky 1 010 9961 920 9991 042 6571 276 2021 664 128
Krátkodobé záväzky 3 489 4072 762 5423 673 2464 025 5754 178 474
Krytie dlhovej služby 2,441,461,671,122,43
Materiál 1 319 7011 568 2911 440 2331 517 0071 357 172
Nákladové úroky 7 91211 73429 13845 89836 751
Nákladové úroky v minulom roku 11 73429 13845 89836 55337 383
Náklady na predaný tovar 7 721 8447 632 8566 553 1817 992 6119 517 034
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 633 3981 163 422758 655950 583654 064
Neobežný majetok 2 474 2033 322 6394 217 2045 712 0752 550 460
Obežný majetok 5 746 7564 677 0474 961 7986 024 0234 755 217
Obrat aktív 1,301,281,010,89831,61
Obrat neobežného majetku 4,333,082,201,854,60
Obrat obežného majetku 1,862,191,871,752,47
Odpisy 2 018 6622 031 8983 200 5802 935 550911 407
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 009 3311 015 9491 600 2901 467 775911 407
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 009 3311 015 9491 600 2901 467 7750,0000
Osobné náklady 1 882 0851 879 4481 741 0891 623 9470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 34710 15110 04415 7882 014
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000140,001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 528 6221 283 9151 758 1602 235 8430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 473 1242 190 6573 272 1653 016 527947 414
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63040,72160,64230,63470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,712,243,572,690,2274
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,591,391,561,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76530,66590,54860,56112,44
Pohľadávky z obchodného styku 990 2971 885 3851 037 8851 036 9811 506 990
Pohotová likvidita II. stupeň 0,78970,52910,26960,32850,3733
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,5724,093,56-16,31-0,3318
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 282,94-12,60-32,814,4523,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44660,36950,41770,48610,8073
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,050,83131,131,7120,52
Pridaná hodnota 2 985 3802 604 6762 710 7902 558 5522 220 665
Primárna platobná neschopnosť 2,550,68101,692,160,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56360,07370,08210,17220,1275
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,441,351,161,852,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,441,351,161,852,10
Služby 1 127 047961 865718 856983 0891 012 204
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 233 9908 015 4979 190 19111 745 6467 312 838
Spotreba materiálu… 5 999 2344 913 0075 525 3236 262 0108 100 449
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 500 0001 500 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 752 79710 493 7789 614 27310 882 62111 737 699
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 45 573256 246350 302331 4580,0000
Tržby z predaja tovaru 976 9211 444 861807 3231 432 444756 303
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 730 3038 792 6718 456 6489 118 71910 981 396
Účtovný cash flow 2 238 604-147 907-955 901204 319867 072
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 500 0001 500 000
Úrokové krytie 67,8718,314,583,101,98
Vlastné imanie 3 517 4983 563 0363 404 2773 332 692287 722
Všetky záväzky 3 677 2962 962 0363 838 6605 709 9485 903 924
Výnosy budúcich období dlhodobé 587 9681 033 5961 482 7781 933 260714 662
Výnosy budúcich období krátkodobé 451 228456 829464 476769 746406 530
Výsledok hospodárenia 547 536221 829147 605165 448122 548
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 547 536221 829147 605165 448122 548
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 454 462158 75971 58580 97736 007
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 158 75971 58580 97718 733294 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 529 068203 143104 23596 58683 758
Zásoby 2 171 0002 432 2563 453 4573 330 5022 224 017
Záväzky 3 677 2962 962 0363 838 6605 709 9485 903 924
Záväzky z obchodného styku 2 528 6221 283 9151 758 1602 235 8430,0000
Zisk pred zdanením 529 068203 143104 23596 58683 758
Zmena EBIT 2,501,610,93611,950,2192
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 37 835-594 562449 653203 071249 683
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 37 835-594 562449 653203 071249 683
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 37 713196 448302 348318 3831 781 514