Oliol s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 14 6050,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,140,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 117 0750,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 102 4700,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 7,020,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -7,020,00000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 8,020,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 4850,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 117 0750,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 1200,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 11 4850,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 11 4850,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 8,020,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,140,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 6050,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -102 4700,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 117 0750,00000,00000,00000,0000
Záväzky 117 0750,00000,00000,00000,0000