solution IT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 76 14841 48338 68325 54110 126
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,79-0,4645-0,2716-0,2662-0,9049
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,767,495,182,940,0000
Celkové tržby 58 75421 08610 37024 6660,0000
Celkový dlh 70 18236 59832 41919 0620,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 27 608-962,00-1 701-1 725-9 163
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 6992 2691 7011 7259 163
Čistý cash flow 10 6992 2691 7011 7259 163
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 803888,00745,002 132-894,00
Čistý zisk 1 081-1 379-215,001 172-894,00
Čistý zisk v minulom roku -1 379-215,001 172-4 81919,00
Cudzie zdroje -5 966-4 885-6 264-6 479-10 126
Daň z príjmov 722,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 722,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,7247,5719,209,17457,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,2247,5712,479,17438,67
Doba obratu aktív 473,46718,071 440391,164 812
Doba obratu pohľadávok 61,7247,5719,209,17457,68
Doba splácania záväzkov 2 3779 8117 158686,900,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 198,19610,891 207291,930,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0061 873139,1116,940,0000
EBIT v minulom roku 888,00745,002 132-3 85919,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 803888,00745,002 132-894,00
EBITDA 15 354943,00911,005 583-869,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 354943,00911,005 583-869,00
Efektívna daňová sadzba 0,4004-2,291,290,45030,0000
Finančná páka 12,768,496,183,941,0000
Finančné účty 10 6992 2691 7011 7259 163
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0783-0,1178-0,1619-0,2537-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,07830,11780,16190,25371,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 918911,00745,007 249-894,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41860,85070,83810,74630,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 38 3071 3070,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 9272 748516,00599,00963,00
Krátkodobé záväzky 31 87535 29132 41919 0620,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 13 4856 739630,00470,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,72150,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001 3070,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 3070,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 40 74119 8948 24315 9401 603
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 8951 3131 65310 12949,00
Neobežný majetok 55 52236 46636 46623 2170,0000
Obežný majetok 20 6265 0172 2172 32410 126
Obrat aktív 0,77090,50830,25350,93310,0758
Obrat neobežného majetku 1,060,57820,26891,030,0000
Obrat obežného majetku 2,854,204,4210,260,0758
Odpisy 13 0870,00000,00004 2840,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 0870,00000,00004 2840,0000
Osobné náklady 1 2330,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 436,0032,00166,000,000025,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 168-1 379-215,005 456-894,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,14050,05470,04400,06750,9049
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,670,90780,94620,7792-0,5209
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 14,570,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,250,00000,00001,840,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,18230,10760,17340,072411,93
Pohľadávky z obchodného styku 8 5592 748335,00599,00923,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5576-2,15-3,68-3,76-1,11
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001,740,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,50310,03150,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92170,88220,83810,74630,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,767,495,182,940,0000
Pridaná hodnota 17 9631 1921 5647 893-835,00
Primárna platobná neschopnosť 1,582,451,880,78460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,5738,8135,593,410,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,5738,8135,593,410,0000
Služby 25 2158 9781 6612 9484,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 76 14841 48338 68325 54110 126
Spotreba materiálu… 10 6319 6034 9292 8631 550
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 3071 3070,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 70421 0869 80724 666768,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000833,000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 8123 5242 39112 023108,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 54 89217 5627 41611 810660,00
Účtovný cash flow 10 6992 2691 7011 7259 163
Úročený dlh 38 3071 3070,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,67940,00000,00000,0000
Vlastné imanie 5 9664 8856 2646 47910 126
Všetky záväzky 70 18236 59832 41919 0620,0000
Výsledok hospodárenia 2 267943,00911,002 132-869,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 267943,00911,002 132-869,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 081-1 379-215,001 172-894,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 379-215,001 172-4 81919,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 803-419,00745,002 132-894,00
Záväzky 70 18236 59832 41919 0620,0000
Záväzky z obchodného styku 13 4856 739630,00470,000,0000
Zisk pred zdanením 1 803-419,00745,002 132-894,00
Zmena EBIT 2,031,190,3494-0,5525-47,05