1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 287 1686 491 6186 108 6694 587 5232 742 416
Aktivácia 68 83722 0110,00000,00000,0000
Bankové úvery 2 224 4042 083 1822 193 057662 202618 653
Bežná likvidita III. stupeň 1,101,051,050,82180,5917
Bežné bankové úvery 1 806 9041 572 6821 606 801605 796618 653
Časové rozlíšenie aktív 10 1058 4307 2458 3248 290
Časové rozlíšenie pasív 135 702253 542368 334507 77484 883
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,602,713,222,895,72
Celkové tržby 7 302 1627 147 9366 124 6596 010 4520,0000
Celkový dlh 5 166 8044 557 3094 380 7183 030 6032 262 055
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 230 6532 030 7752 177 996657 880733 520
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 45152 40715 0614 3225 133
Čistý cash flow -44 95637 34610 739-8 2665 133
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 459 040493 568446 426437 541144 934
Čistý zisk 303 895321 150310 471300 336114 227
Čistý zisk v minulom roku 321 150310 471300 336380 582104 329
Cudzie zdroje -1 984 662-1 680 767-1 359 617-1 049 146-395 478
Daň z príjmov 84 95198 08790 50999 7980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 98 08790 50999 798114 8380,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 84 95198 08790 50999 7980,0000
Dlhodobé bankové úvery 417 500510 500586 25656 4060,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 7963 999625,000,00000,0000
Dlhodobý dlh 417 500510 500586 25656 4060,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 258,58195,74228,71157,8596,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 109,4368,4891,8481,6147,30
Doba obratu aktív 409,85352,09382,00289,91239,04
Doba obratu pohľadávok 258,91195,96228,75157,8596,34
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000162,15
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000135,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 142,09115,97112,37128,80101,81
EBIT v minulom roku 493 568446 426437 541554 820137 014
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 459 040493 568446 426437 541144 934
EBITDA 1 217 0451 216 7431 239 2751 181 480446 530
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 217 0451 216 7431 239 2751 181 480446 530
Finančná páka 3,673,864,494,376,93
Finančné účty 7 45152 40715 0614 3225 133
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 434 2401 640 2991 298 2091 249 633438 450
Krátkodobé finančné výpomoci 13 7000,00000,00000,0000120 000
Krátkodobé pohľadávky 4 597 6303 608 9143 657 2782 497 7591 105 332
Krátkodobé záväzky 2 526 3742 138 2531 796 8532 038 0251 168 032
Krytie dlhovej služby 5,913,733,002,173,86
Materiál 308 760470 549263 48576 71156 847
Nákladové úroky 70 19474 33145 44637 40730 707
Nákladové úroky v minulom roku 74 33145 44637 40759 40032 685
Náklady na predaný tovar 4 398 8164 592 4973 970 6014 087 8633 140 608
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000134 301
Neobežný majetok 2 329 2762 305 8852 162 1581 997 5901 563 997
Obežný majetok 4 947 7874 177 3033 939 2662 581 6091 170 129
Obrat aktív 0,89061,040,95551,261,53
Obrat neobežného majetku 2,792,922,702,892,68
Obrat obežného majetku 1,311,611,482,243,58
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00002,25
Odpisy 828 496787 016828 968783 340211 307
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 414 248393 508414 484391 670211 307
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 414 248393 508414 484391 6700,0000
Osobné náklady 1 394 7351 423 7711 175 4951 039 4810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 3118 60010 9066 2358 080
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 142 6091 837 5801 541 0231 776 6330,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 132 3911 108 1661 139 4391 083 676325 534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66700,66620,62990,61590,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,501,501,591,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94050,96670,93100,92594,95
Pohľadávky z obchodného styku 1 945 7651 262 6641 468 5881 291 345542 641
Pohotová likvidita II. stupeň 1,030,92570,97550,79660,5617
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 44,15-45,01-126,61126,92-77,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,64050,50240,2363-0,22100,1672
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70900,70200,71710,66060,8248
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,602,713,222,895,72
Pridaná hodnota 2 090 9202 137 1301 866 1561 687 7911 046 921
Primárna platobná neschopnosť 1,101,461,051,380,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,253,753,532,575,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,253,753,532,575,07
Služby 1 798 1212 396 0912 175 8202 468 8061 728 324
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 287 1686 491 6186 108 6694 587 5232 742 416
Spotreba materiálu… 2 656 2482 257 0351 794 7811 619 0571 283 917
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 238 1042 083 1822 193 057662 202738 653
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 103 4896 945 7055 871 6775 812 8484 187 529
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 613 753216 07834 92037 1940,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000137 618
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 489 7366 729 6275 836 7575 775 6544 049 911
Účtovný cash flow -44 95637 34610 739-8 2665 133
Úročený dlh 2 238 1042 083 1822 193 057662 202738 653
Úrokové krytie 6,546,649,8211,704,72
Vlastné imanie 1 984 6621 680 7671 359 6171 049 146395 478
Všetky záväzky 5 166 8044 557 3094 380 7183 030 6032 262 055
Výnosy budúcich období dlhodobé 19 382135 700252 017368 33454 003
Výnosy budúcich období krátkodobé 116 317116 317116 317139 44030 880
Výsledok hospodárenia 442 448475 734442 473430 375198 738
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 442 448475 734442 473430 375198 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 303 895321 150310 471300 336114 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 321 150310 471300 336380 582104 329
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 388 846419 237400 980400 134159 927
Zásoby 336 910511 983266 30279 52859 664
Záväzky 5 166 8044 557 3094 380 7183 030 6032 262 055
Záväzky z obchodného styku 2 142 6091 837 5801 541 0231 776 6330,0000
Zisk pred zdanením 388 846419 237400 980400 134159 927
Zmena EBIT 0,93001,111,020,78861,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -13 28438 6180,00000,00005 934
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -13 28438 6180,00000,00005 934
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 559 854170 0712 7544 95936 485
Účtovné závierky