DARGOV, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 77 170105 781141 17694 772494 666
Bežná likvidita III. stupeň 5,204,925,031,634,69
Časové rozlíšenie aktív 80,00229,00265,00318,00690,00
Časové rozlíšenie pasív 11 78813 30814 82816 34831 456
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 9 260-6,193,44-0,98310,5164
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,14-1,21-1,28-1,15-1,77
Celkové tržby 44 97485 143183 065195 7390,0000
Celkový dlh 518 263542 461582 829609 2941 064 350
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 231-36 012-68 168-33 564-35 469
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 23136 01268 16833 56435 469
Čistý cash flow -27 781-32 15634 604-30 79235 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 20913 071102 57498 92828 533
Čistý zisk -2 8936 49374 39070 569-3 228
Čistý zisk v minulom roku 6 49374 39070 569-299,0074 558
Cudzie zdroje 452 881449 988456 481530 870601 140
Daň z príjmov -144,002 52724 00922 1900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 52724 00922 1902 8830,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -144,002 52724 00922 1900,0000
Dlhodobé pohľadávky 638,00479,00319,00167,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 947,75202,3190,4859,67242,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 473,23118,5990,4750,77167,57
Doba obratu aktív 1 381473,16286,27180,09379,16
Doba obratu pohľadávok 959,16204,4591,1359,99242,34
Doba obratu zásob 0,00001 3010,00000,0000253,94
Doba splácania záväzkov -0,1147707,780,00000,000096,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -0,053723,2220,3959,5252,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -0,1147105,260,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 13 071102 57498 92827 111112 149
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 20913 071102 57498 92828 533
EBITDA -566,0016 739106 234103 18351 621
EBITDA marža -0,01260,19660,58030,52710,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -566,0016 739106 234103 18351 621
Finančná páka -0,1704-0,2351-0,3093-0,1785-0,8229
Finančné účty 8 23136 01268 16833 56435 469
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,874,253,235,601,22
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,87-4,25-3,23-5,60-1,22
Hrubá marža 0,21030,83180,85800,84420,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 83116 111105 625102 65147 371
Krátkodobé pohľadávky 52 97045 22844 62131 400316 167
Krátkodobé záväzky -3,005 19110 05731 32168 686
Krytie dlhovej služby -0,04160,96435,594,580,8166
Materiál 0,00009 54412 22112 2219 544
Nákladové úroky 1 8284 0514 1756 16931 761
Nákladové úroky v minulom roku 4 0514 1756 16924 52737 591
Náklady na predaný tovar 10 94410 77822 93626 841260 042
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 5442 6770,00000,0000168 454
Neobežný majetok 15 25114 28915 58217 10225 142
Obežný majetok 61 83991 263125 32977 352468 834
Obrat aktív 0,26440,77141,282,030,9627
Obrat neobežného majetku 1,345,7111,5511,2318,94
Obrat obežného majetku 0,32990,89411,442,481,02
Obrat zásob 0,00000,28050,00000,00001,44
Odpisy 3 0403 0403 0403 0401 520
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5201 5201 5201 5201 520
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 5201 5201 5201 5200,0000
Osobné náklady 12 93558 90654 44465 5830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 603,00628,00627,00872,004 250
Ostatné záväzky z obchodného styku -3,00772,00468,001 4620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 147,009 53377 43073 609-1 708
Podiel EBIT k aktívam -0,01570,12360,72661,040,0577
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,01850,14130,81181,260,0616
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01850,14980,88202,100,0723
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,370,83170,34660,39690,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,6177-0,37770,1890-0,15730,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,990826,460,00000,00000,8312
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,73101,202,882,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,59191,142,732,41142,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,36-0,39410,1922-0,16030,0745
Pohľadávky z obchodného styku 26 44926 51244 61626 716218 621
Pohotová likvidita II. stupeň 5,204,404,541,373,52
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,30-13,9913,19-17,2416,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -15,20-7,948,29-4,991,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,725,134,136,432,15
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,14-1,21-1,28-1,15-1,77
Pridaná hodnota 9 45670 822157 064165 238216 156
Rentabilita aktív, ROA -0,03750,06140,52690,7446-0,0065
Rýchla likvidita I. stupeň 0,69841,952,740,70410,3542
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -915,6632,415,495,9020,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -915,6632,415,495,9020,62
Služby 1 2587 65517 22921 52082 170
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 77 170105 781141 17694 772494 666
Spotreba materiálu… 142,00446,005 7075 3219 418
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 23 40081 600180 009192 249476 198
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0000,00009,00170,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000225 375
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 40081 600180 000192 079250 823
Účtovný cash flow -27 781-32 15634 604-30 79235 469
Úrokové krytie -0,66143,2324,5716,040,8984
Vlastné imanie -452 881-449 988-456 481-530 870-601 140
Všetky záväzky 518 263542 461582 829609 2941 064 350
Výnosy budúcich období dlhodobé 10 26811 78813 30814 82819 388
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 5201 5201 5201 52012 068
Výsledok hospodárenia -606,0013 699103 20399 79650 101
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -606,0013 699103 20399 79650 101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 8936 49374 39070 569-3 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 49374 39070 569-299,0074 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 0379 02098 39992 75916 384
Zásoby 0,00009 54412 22112 221117 198
Záväzky 518 263542 461582 829609 2941 064 350
Záväzky z obchodného styku -3,00772,00468,001 4620,0000
Zisk pred zdanením -3 0379 02098 39992 75916 384
Zmena EBIT -0,09250,12741,043,650,2544
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000517,000,0000