VELIKOPOL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00001 153 6281 153 6771 154 4171 225 741
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000012 837
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,461,461,471,33
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000012 837
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00001,521,521,521,55
Celkové tržby 0,00000,0000-326,00-1 5220,0000
Celkový dlh 0,0000695 712695 659695 712745 403
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-9 503-9 605-9 6059 934
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00002,1115,290,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00009 5039 6059 6052 903
Čistý cash flow 0,00009 5039 6059 6052 903
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-102,00-687,00-23 264-63 595
Čistý zisk 0,0000-102,00-687,00-23 266-63 595
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-687,00-23 26621 412-86 429
Cudzie zdroje 0,0000-457 916-458 018-458 705-480 338
Dlhodobé pohľadávky 0,000035,000,000035,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00004 091791,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00003 750650,43
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000022 9765 926
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00004 092791,69
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000253 899
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 255
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00003 548986,99
EBIT v minulom roku 0,0000-687,00-23 26421 412-83 054
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-102,00-687,00-23 264-63 595
EBITDA 0,00000,0000-687,00-22 995-63 038
EBITDA marža 0,00000,00002,1115,110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-687,00-22 995-63 038
Finančná páka 0,00002,522,522,522,55
Finančné účty 0,00009 5039 6059 6052 903
Hrubá marža 0,00000,00001,118,220,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-102,00-687,00-23 264-63 595
Krátkodobé pohľadávky 0,0000204 857204 839205 544163 768
Krátkodobé záväzky 0,0000178 290178 290178 290204 167
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000117 178117 178117 1780,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-11 4980,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000081 304
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002,000,00003 375
Náklady na predaný tovar 0,00000,0000361,0010 65675 414
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000174,00
Neobežný majetok 0,0000893 072893 072893 072938 033
Obežný majetok 0,0000260 556260 605261 345287 708
Osobné náklady 0,00000,00000,000010 6920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000102,000,0000269,00557,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-102,00-687,00-23 266-63 595
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-0,85460,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000-29,46-6,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-1,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-1,170,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,52370,0384
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000187 724187 706188 411134 546
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,201,201,210,7681
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-48,19-47,69-47,76-165,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00004 8030,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,60310,60300,60270,6081
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00001,521,521,521,55
Pridaná hodnota 0,00000,0000-361,00-12 51189,00
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,62420,62430,62190,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-1 013-30,25-11,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-1 013-30,25-11,82
Služby 0,00000,0000361,00248,009 078
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00001 153 6281 153 6771 154 4171 225 741
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000010 40850 143
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000012 837
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000018 33975 503
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000194,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000018 33975 309
Účtovný cash flow 0,00009 5039 6059 6052 903
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000012 837
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-11 6320,0000
Vlastné imanie 0,0000457 916458 018458 705480 338
Všetky záväzky 0,0000695 712695 659695 712745 403
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-687,00-22 995-63 038
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-687,00-22 995-63 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-102,00-687,00-23 266-63 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-687,00-23 26621 412-86 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-102,00-687,00-23 266-63 595
Zásoby 0,000046 16146 16146 161121 037
Záväzky 0,0000695 712695 659695 712745 403
Záväzky z obchodného styku 0,0000117 178117 178117 1780,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-102,00-687,00-23 266-63 595
Zmena EBIT 0,00000,14850,0295-1,090,7657
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-16 019
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-16 019