STROJLAB, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 180 6322 346 3952 220 8112 376 8572 569 803
Aktivácia 61 67150 68037 23644 52564 721
Bankové úvery 408 096605 341774 815972 4411 029 254
Bežná likvidita III. stupeň 0,72480,71360,66900,77740,7254
Bežné bankové úvery 389 040525 259562 501561 425552 350
Časové rozlíšenie aktív 10 9206 7285 8275 3686 805
Časové rozlíšenie pasív 309 587254 403270 664293 101343 979
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,504,364,034,454,31
Celkové tržby 3 255 5292 984 8662 361 1612 186 3762 821 394
Celkový dlh 1 455 4551 701 4811 562 2641 701 4631 806 635
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 520 857703 030763 907971 225986 016
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 2392 31110 9081 21643 238
Čistý cash flow 41 928-8 5979 692-42 022-44 495
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 90161 06847 14224 75961 966
Čistý zisk 25 0792 6295 590-36 8961 231
Čistý zisk v minulom roku 2 6295 590-36 8961 2311 978
Cudzie zdroje -415 590-390 511-387 883-382 293-419 189
Daň z príjmov -4 56626 89610 33119 2442 881
Daň z príjmov v minulom roku 26 89610 33119 2442 8812 883
Daň z príjmov z bežnej činnosti -4 56626 89610 33119 2442 881
Dlhodobé bankové úvery 19 05680 082212 314411 016476 904
Dlhodobé pohľadávky 0,000046 94848 16148 16148 161
Dlhodobý dlh 19 05680 082212 314411 016476 904
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,6262,8942,4649,5337,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,7162,1742,4344,5333,78
Doba obratu aktív 254,33319,41348,01413,20352,12
Doba obratu pohľadávok 37,6269,2850,0157,9143,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 53,4675,9560,0457,2658,91
EBIT v minulom roku 61 06847 14224 75961 96655 384
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 90161 06847 14224 75961 966
EBITDA 273 062285 214267 767347 013516 023
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 273 062285 214267 767347 013516 023
Efektívna daňová sadzba -0,22260,91100,6489-1,090,7006
Finančná páka 5,256,015,736,226,13
Finančné účty 44 2392 31110 9081 21643 238
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 329 359324 404328 150410 031545 993
Krátkodobé finančné výpomoci 157 000100 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 322 561462 013270 952284 941270 256
Krátkodobé záväzky 458 343557 930383 112329 370429 893
Krytie dlhovej služby 0,81471,020,88701,031,33
Materiál 291 544259 442243 351234 454196 297
Nákladové úroky 29 38831 54331 22142 41157 854
Nákladové úroky v minulom roku 31 54331 22142 41157 85450 523
Náklady na predaný tovar 1 920 5301 671 1301 482 4071 264 7201 687 601
Neobežný majetok 1 228 2221 273 6351 358 9101 408 2821 559 647
Obežný majetok 941 4901 066 032856 074963 2071 003 351
Obrat aktív 1,441,141,050,88341,04
Obrat neobežného majetku 2,552,111,711,491,71
Obrat obežného majetku 3,322,522,722,182,65
Odpisy 222 346222 210218 624320 648465 402
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 111 173111 105109 312160 324232 701
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 111 173111 105109 312160 324232 701
Osobné náklady 890 086848 461725 185666 288742 868
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 2433 9963 9296 5624 099
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000012 703
Ostatné záväzky z obchodného styku 309 761422 825310 670272 153355 063
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 247 425224 839224 214283 752466 633
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73620,83990,85640,79810,7610
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,191,171,251,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,090,94350,89720,84590,8079
Pohľadávky z obchodného styku 220 452456 727270 778256 175246 541
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,9145,42-40,029,109,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,43-0,27250,3104-0,9908-0,7691
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66740,72510,70350,71580,7030
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,504,364,034,454,31
Pridaná hodnota 1 209 0141 010 174846 807834 885976 169
Primárna platobná neschopnosť 1,500,98721,151,061,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,335,975,834,903,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,335,975,834,903,50
Služby 472 642469 578306 235347 359433 234
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 180 6322 346 3952 220 8112 376 8572 569 803
Spotreba materiálu… 1 497 3871 264 8481 101 801910 9221 306 128
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 565 096705 341774 815972 4411 029 254
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 61 6710,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 159 3142 702 8972 361 3702 134 3952 674 453
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 77021 59332 15634 79010 683
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 129 5442 681 3042 329 2142 099 6052 663 770
Účtovný cash flow 41 928-8 5979 692-42 022-44 495
Úročený dlh 565 096705 341774 815972 4411 029 254
Úrokové krytie 1,701,941,510,58381,07
Vlastné imanie 415 590390 511387 883382 293419 189
Všetky záväzky 1 455 4551 701 4811 562 2641 701 4631 806 635
Výnosy budúcich období dlhodobé 283 355225 792248 228255 687255 680
Výnosy budúcich období krátkodobé 22 43622 43622 43637 41474 833
Výsledok hospodárenia 53 14465 06451 07131 32053 351
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 53 14465 06451 07131 32053 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 0792 6295 590-36 8961 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 6295 590-36 8961 2311 978
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 51329 52515 921-17 6524 112
Zásoby 574 690554 760526 053628 889641 696
Záväzky 1 455 4551 701 4811 562 2641 701 4631 806 635
Záväzky z obchodného styku 329 761450 867310 670272 153355 063
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 20 00028 0420,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 20 51329 52515 921-17 6524 112
Zmena EBIT 0,81711,301,900,39961,12
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -12 17212 616-111 607-50 964-12 960
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -12 17212 616-111 607-50 964-12 960
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 27 34219 53330 22829 8357 953