VELUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 4706 4706 4707 0987 816
Bežná likvidita III. stupeň 4,554,554,554,465,42
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,28-1,28-1,29-1,23
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00004,554,554,465,42
Celkové tržby 0,00000,000020,000,00000,0000
Celkový dlh 1 4221 4221 4221 5901 442
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-6 470-6 470-7 098-7 816
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,0000-23,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00006 4706 4707 0987 816
Čistý cash flow 0,00006 4706 4707 0987 816
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,000020,00-386,00-268,00
Čistý zisk 0,00000,0000-460,00-866,00-1 228
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-460,00-866,00-1 228-311,00
Cudzie zdroje -5 048-5 048-5 048-5 508-6 374
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00960,00
EBIT v minulom roku 0,000020,00-386,00-268,00-311,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,000020,00-386,00-268,00
EBITDA 0,00000,000020,00-386,00-268,00
EBITDA marža 0,00000,00001,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,000020,00-386,00-268,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,000024,00-1,24-3,58
Finančná páka 1,281,281,281,291,23
Finančné účty 0,00006 4706 4707 0987 816
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7802-0,7802-0,7802-0,7760-0,8155
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78020,78020,78020,77600,8155
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,000020,00-386,00-268,00
Krátkodobé pohľadávky 6 4700,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 4221 4221 4221 5901 442
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000168,0020,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,0000386,00268,00
Obežný majetok 6 4706 4706 4707 0987 816
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-460,00-866,00-1 228
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,0000323,500,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,554,554,554,465,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-0,7802-0,7802-0,7760-0,8155
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000-386,00-268,00
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00004,554,554,465,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,000071,10-4,12-5,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,000071,10-4,12-5,38
Služby 0,00000,00000,0000386,00268,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 4706 4706 4707 0987 816
Účtovný cash flow 0,00006 4706 4707 0987 816
Vlastné imanie 5 0485 0485 0485 5086 374
Všetky záväzky 1 4221 4221 4221 5901 442
Výsledok hospodárenia 0,00000,000020,00-386,00-268,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,000020,00-386,00-268,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-460,00-866,00-1 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-460,00-866,00-1 228-311,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,000020,00-386,00-268,00
Záväzky 1 4221 4221 4221 5901 442
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000168,0020,00
Zisk pred zdanením 0,00000,000020,00-386,00-268,00
Zmena EBIT 0,00000,0000-0,05181,440,8617