KOMAS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 849 276447 210150 582134 812185 048
Bankové úvery 410 381129 1280,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00790,0712-0,9247-0,74820,7602
Bežné bankové úvery 410 381129 1280,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 4011 4041 5663 2942 595
Časové rozlíšenie pasív 104 7541 4071 9682 6254 318
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,21620,25940,22711,50-3,95
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3433-0,3668-0,4318-1,550,7098
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,703,420,89831,376,17
Celkové tržby 795 788820 862887 564928 6690,0000
Celkový dlh 613 833344 93170 32876 466155 536
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 473 980185 473-74 826-92 608-99 535
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 40148 65574 82692 60899 535
Čistý cash flow -28 254-26 171-17 782-83 64599 535
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 77864 04730 21324 930-2 828
Čistý zisk 29 81748 76522 56318 870-2 848
Čistý zisk v minulom roku 48 76522 56318 87011 661-11 191
Cudzie zdroje -130 689-100 872-78 286-55 721-25 194
Daň z príjmov 8 88913 5937 4306 0600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 5937 4306 0604 1390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 88913 5937 4306 0600,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,4114,197,205,839,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,2713,768,827,6814,73
Doba obratu aktív 389,36232,4466,0755,21112,33
Doba obratu pohľadávok 31,4114,197,205,839,34
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000-1 856 439-48,15
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000658 241212,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,7337,0918,0722,1685,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000103 3440,0000
EBIT v minulom roku 64 04730 21324 93015 800-10 820
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 77864 04730 21324 930-2 828
EBITDA 121 632127 35592 18125 10030 535
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 121 632127 35592 18125 10030 535
Finančná páka 6,504,431,922,427,34
Finančné účty 20 40148 65574 82692 60899 535
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1539-0,2256-0,5199-0,4133-0,1361
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,15390,22560,51990,41330,1361
Hrubá marža 0,76810,69860,49020,39090,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 129 972123 92589 691100 05628 220
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,09690,15960,27350,40130,7578
Krátkodobé finančné výpomoci 84 000105 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 68 50827 30916 40714 23815 388
Krátkodobé záväzky 82 30071 35341 17854 102140 229
Krytie dlhovej služby 1,0241,1442,139,567,04
Materiál 0,00000,00000,00000,000015 462
Nákladové úroky 14 0721 689220,000,000020,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 689220,000,00000,0000371,00
Náklady na predaný tovar 184 868128 817396 848528 298272 239
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000030,0057 901
Neobežný majetok 843 917425 348190 480177 25675 168
Obežný majetok 2 95820 458-41 464-45 738107 285
Obrat aktív 0,93741,575,526,613,25
Obrat neobežného majetku 0,94341,654,375,038,00
Obrat obežného majetku 269,1534,33-20,06-19,495,60
Obrat zásob 0,00000,00000,0000-0,0002-7,58
Odpisy 71 19459 87859 27036 59431 051
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 59729 93929 63518 29731 051
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 59729 93929 63518 2970,0000
Osobné náklady 543 063512 113405 328369 2330,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 6603 4302 9102 1702 315
Ostatné záväzky z obchodného styku 29 49015 2044 1978 4940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 101 011108 64381 83355 46428 203
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,02400,10880,49690,68690,5379
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88840,89310,93171,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000012 1001,37
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,121,070,98310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99521,000,93640,894510,60
Pohľadávky z obchodného styku 66 03126 48220 11018 74724 266
Pohotová likvidita II. stupeň 0,13400,25212,151,940,8130
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,633,854,400,6662-0,2531
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,01-15,49-80,830,00004 977
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,58210,52350,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72280,77130,46700,56720,8405
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,703,420,89831,376,17
Pridaná hodnota 611 281573 434435 062362 999329 025
Primárna platobná neschopnosť 0,44660,57410,20870,45310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02990,15851,731,630,6886
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,052,710,76293,055,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,052,710,76293,055,09
Služby 93 25293 762235 950325 98139 771
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 849 276447 210150 582134 812185 048
Spotreba materiálu… 61 172113 170180 684181 137142 974
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 494 381234 1280,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 802 149702 251832 120929 860601 264
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 6 0000,0000210,0038 5630,0000
Tržby z predaja tovaru 46,000,00000,000016,0043 411
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 796 103702 251831 910891 281557 853
Účtovný cash flow -28 254-26 171-17 782-83 64599 535
Úročený dlh 494 381234 1280,00000,00000,0000
Úrokové krytie 3,7537,92137,330,0000-141,40
Vlastné imanie 130 689100 87278 28655 72125 194
Všetky záväzky 613 833344 93170 32876 466155 536
Výnosy budúcich období dlhodobé 104 7541 4071 9682 6254 318
Výsledok hospodárenia 56 43867 47733 12127 069-516,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 56 43867 47733 12127 069-516,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 29 81748 76522 56318 870-2 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 48 76522 56318 87011 661-11 191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 70662 35829 99324 930-2 848
Zásoby -85 951-55 506-132 697-152 584-7 638
Záväzky 613 833344 93170 32876 466155 536
Záväzky z obchodného styku 29 49015 2044 1978 4940,0000
Zisk pred zdanením 38 70662 35829 99324 930-2 848
Zmena EBIT 0,82412,121,211,580,2614
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -30 44478 11519 786-21 150-31 593
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -30 44478 11519 786-21 150-31 593