W-Dent, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 633 032558 986491 974423 990340 669
Bankové úvery 38 89027 30629 06330 53660 338
Bežná likvidita III. stupeň 8,8612,179,457,974,10
Bežné bankové úvery 38 89027 30629 06330 53660 338
Časové rozlíšenie aktív 1 0181 9291 6363 4322 484
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000-9,00-9,003,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1544-0,1440-0,1371-0,1511-1,08
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,704,032,672,5513,95
Celkové tržby 449 354357 347341 431326 5100,0000
Celkový dlh 70 98645 62151 66952 57982 923
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -558 195-483 000-407 344-345 493-219 043
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 597 085510 306436 407376 029279 381
Čistý cash flow 86 77973 89960 37956 112279 381
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 66 74694 04490 20079 36482 656
Čistý zisk 48 68273 05168 89360 15177 659
Čistý zisk v minulom roku 73 05168 89360 15153 52551 106
Cudzie zdroje -562 046-513 365-440 314-371 420-257 743
Daň z príjmov 16 91319 50320 09417 3850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 19 50320 09417 38515 3340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 91319 50320 09417 3850,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,1643,7253,7144,0455,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,5043,7253,7141,9155,06
Doba obratu aktív 514,20570,96528,72474,67398,07
Doba obratu pohľadávok 25,1643,7253,7144,0455,59
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000088,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,0718,7124,2924,6823,41
EBIT v minulom roku 94 04490 20079 36471 98656 385
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 66 74694 04490 20079 36482 656
EBITDA 67 89995 22393 47583 620115 027
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 67 89995 22393 47583 620115 027
Finančná páka 1,131,091,121,141,32
Finančné účty 597 085510 306436 407376 029279 381
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8879-0,9184-0,8950-0,8760-0,7566
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88790,91840,89500,87600,7566
Hrubá marža 0,56290,69770,68630,69890,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 74794 07192 68882 586111 419
Krátkodobé pohľadávky 30 97942 80149 98139 33647 576
Krátkodobé záväzky 32 09618 31522 60622 04320 032
Krytie dlhovej služby 58,9963,9177,0645,7423,02
Nákladové úroky 1 1511 4901 2131 8284 997
Nákladové úroky v minulom roku 1 4901 2131 8283 1275 279
Náklady na predaný tovar 196 405108 038105 30397 83883 004
Neobežný majetok 3 9503 9503 9505 19311 228
Obežný majetok 628 064553 107486 388415 365326 957
Obrat aktív 0,70980,63930,69030,76900,9169
Obrat neobežného majetku 113,7690,4785,9862,7827,82
Obrat obežného majetku 0,71550,64610,69830,78490,9554
Odpisy 0,00000,00002 4883 2224 855
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00001 2441 6114 855
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00001 2441 6110,0000
Osobné náklady 177 702150 335137 723140 6190,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1521 152787,001 0343 608
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 4243 8813 7183 3960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 48 68273 05171 38163 37382 514
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,94320,91290,88710,88690,8201
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,70250,60300,58770,61620,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00002,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,421,661,701,620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,421,661,671,5947,24
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,19310,20680,17780,17210,8944
Pohľadávky z obchodného styku 28 92542 80149 98137 43647 119
Pohotová likvidita II. stupeň 8,8612,179,457,974,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,48-6,95-7,29-6,62-0,9226
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 75,3949,6049,7830,7055,91
Pridaná hodnota 252 949249 309234 328228 194229 360
Primárna platobná neschopnosť 0,63700,09070,07440,09070,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 8,4111,198,457,153,48
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,050,47910,55280,62880,7209
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,050,47910,55280,62880,7209
Služby 135 87467 81566 25552 84245 714
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 633 032558 986491 974423 990340 669
Spotreba materiálu… 60 53140 22339 04844 99637 290
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 89027 30629 06330 53660 338
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 449 354357 347339 631326 032312 364
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 449 354357 347339 631326 032312 364
Účtovný cash flow 86 77973 89960 37956 112279 381
Úročený dlh 38 89027 30629 06330 53660 338
Úrokové krytie 57,9963,1274,3643,4216,54
Vlastné imanie 562 046513 365440 314371 420257 743
Všetky záväzky 70 98645 62151 66952 57982 923
Výsledok hospodárenia 67 89995 22390 98780 398110 172
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 67 89995 22390 98780 398110 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 68273 05168 89360 15177 659
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 73 05168 89360 15153 52551 106
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 65 59592 55488 98777 536101 567
Záväzky 70 98645 62151 66952 57982 923
Záväzky z obchodného styku 18 4243 8813 7183 3960,0000
Zisk pred zdanením 65 59592 55488 98777 536101 567
Zmena EBIT 0,70971,041,141,101,47