FARMA AGRO-Dúbrava s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 514 0191 813 3581 885 0032 114 0471 680 937
Aktivácia 37 73255 67644 03066 24348 531
Bankové úvery 537 226441 301428 375643 194248 855
Bežná likvidita III. stupeň 0,18590,57880,41720,52990,4201
Bežné bankové úvery 388 239353 586278 103505 030117 924
Časové rozlíšenie aktív 6 6711 7852 0961 3701 804
Časové rozlíšenie pasív 128 426143 607159 310167 724181 989
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 36,752,382,623,222,18
Celkové tržby 1 178 2401 149 3481 091 4001 038 776993 040
Celkový dlh 2 322 3941 175 6441 248 5741 485 0581 028 177
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 676 193494 277476 870674 722296 070
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50,002 358505,0017 4721 785
Čistý cash flow -2 3081 853-16 96715 687-2 537
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -408 36045 73150 04554 09851 380
Čistý zisk -430 90913 53015 85417 58416 688
Čistý zisk v minulom roku 13 53015 85417 58416 6888 077
Cudzie zdroje -63 199-494 107-477 119-461 265-470 771
Daň z príjmov 0,00007 5417 9288 9885 381
Daň z príjmov v minulom roku 7 5417 9288 9885 3818 587
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00007 5417 9288 9885 381
Dlhodobé bankové úvery 148 98787 715150 272138 164130 931
Dlhodobý dlh 148 98787 715150 272138 164130 931
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,85150,3873,69268,4652,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,4480,2462,3661,5048,02
Doba obratu aktív 1 6971 1651 2081 4811 066
Doba obratu pohľadávok 63,85150,3873,69268,4652,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 050383,20410,51476,42364,23
EBIT v minulom roku 45 73150 04554 09851 38040 731
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -408 36045 73150 04554 09851 380
EBITDA 3 158521 865390 710426 397533 940
EBITDA marža 0,00270,45410,35800,41050,5377
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 158521 865390 710426 397533 940
Finančná páka 39,783,673,954,583,57
Finančné účty 50,002 358505,0017 4721 785
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 131 687670 577471 643472 264598 839
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61850,32890,33970,32180,3418
Krátkodobé finančné výpomoci 139 01755 33449 00049 00049 000
Krátkodobé pohľadávky 94 584234 055114 961383 30182 276
Krátkodobé záväzky 1 554 817596 432640 415680 225574 499
Krytie dlhovej služby 0,02143,222,212,232,57
Materiál 30 00947 93220 01711 51517 275
Nákladové úroky 22 54924 66026 26327 52629 311
Nákladové úroky v minulom roku 24 66026 26327 52629 31124 067
Náklady na predaný tovar 677 536473 920617 784490 579491 564
Neobežný majetok 2 103 0671 148 3281 414 8731 369 6261 292 992
Obežný majetok 404 281663 245468 034743 051386 141
Obrat obežného majetku 1,340,85661,220,70141,49
Odpisy 435 262443 062360 606369 050477 698
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 217 631221 531180 303184 525238 849
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 217 631221 531180 303184 525238 849
Osobné náklady 324 232166 969143 725133 967117 126
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9752 5605 1414 1813 839
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00002,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 484 869430 712415 272369 225309 882
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 353456 592376 460386 634494 386
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,58270,01370,01660,01520,0217
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,371,77-2,974,381,39
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,42190,5641-0,33650,22810,7184
Pohľadávky z obchodného styku 55 466124 88397 28987 81375 734
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 27,38-266,6528,12-29,40185,56
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,10240,0751-0,64600,5699-0,0866
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92380,64830,66240,70250,6117
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 36,752,382,623,222,18
Pridaná hodnota -136 80494 183-48 36330 56084 145
Primárna platobná neschopnosť 8,743,454,274,204,09
Rentabilita vlastného imania, ROE -6,820,02740,03320,03810,0354
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 735,402,253,203,481,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 735,402,253,203,481,93
Služby 214 412172 438270 681216 381179 213
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 514 0191 813 3581 885 0032 114 0471 680 937
Spotreba materiálu… 545 212403 402394 377384 942344 148
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 676 243496 635477 375692 194297 855
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 37 7320,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 607 484643 738612 458546 163610 078
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 66 75275 63543 03725 02434 369
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 540 732568 103569 421521 139575 709
Účtovný cash flow -2 3081 853-16 96715 687-2 537
Úročený dlh 676 243496 635477 375692 194297 855
Úrokové krytie -18,111,851,911,971,75
Vlastné imanie 63 199494 107477 119461 265470 771
Všetky záväzky 2 322 3941 175 6441 248 5741 485 0581 028 177
Výnosy budúcich období dlhodobé 85 42793 885102 561112 241122 585
Výnosy budúcich období krátkodobé 39 37443 48347 59251 70155 810
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,58270,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -403 38548 28955 18658 27955 269
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -403 38548 28955 18658 27955 269
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -430 90913 53015 85417 58416 688
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 53015 85417 58416 6888 077
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -430 90921 07123 78226 57222 069
Zásoby 309 647426 832352 568340 820302 080
Záväzky 2 322 3941 175 6441 248 5741 485 0581 028 177
Záväzky z obchodného styku 484 869430 712415 272369 225309 882
Zisk pred zdanením -430 90921 07123 78226 57222 069
Zmena EBIT -8,930,91380,92511,051,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 44 35646 2443 24444 501-16 734
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 44 35646 2443 24444 501-16 734
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 38 033106 14917 95524 09235 342
Účtovné závierky