MOPS PRESS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 15 910 80517 388 26717 738 63013 645 6819 440 611
Aktivácia 41 54457 26127 492126 76736 819
Bankové úvery 2 493 4332 560 5182 477 7592 011 1511 500 156
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,311,001,080,9479
Bežné bankové úvery 1 457 6771 177 905515 0621 242 4221 195 582
Časové rozlíšenie aktív 20 51816 27110 70024 802-842,00
Časové rozlíšenie pasív 378 213465 540538 3120,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,351,092,382,423,48
Celkové tržby 22 826 08526 826 80928 401 77424 697 27218 778 818
Celkový dlh 8 916 7518 807 55212 116 6199 658 2097 333 772
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 091 8031 933 5032 158 1631 571 5381 280 652
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 401 630627 015319 596439 613219 504
Čistý cash flow -225 385307 419-120 017220 109-315 092
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 541 2763 934 8175 807 0694 693 7182 400 400
Čistý zisk 2 775 9883 031 4764 500 3393 583 2751 792 255
Čistý zisk v minulom roku 3 031 4764 500 3393 583 2751 792 2551 348 058
Cudzie zdroje -6 615 841-8 115 175-5 083 699-3 987 472-2 106 839
Daň z príjmov 688 222797 8851 202 2161 026 519540 674
Daň z príjmov v minulom roku 797 8851 202 2161 026 519540 674373 128
Daň z príjmov z bežnej činnosti 688 222797 8851 202 2161 026 519540 674
Dlhodobé bankové úvery 1 035 7561 382 6131 962 697768 729304 574
Dlhodobé pohľadávky 129 046113 325117 140106 938107 857
Dlhodobý dlh 1 035 7561 382 6131 962 697768 729304 574
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 95,8586,6698,81103,0391,57
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,3980,7691,68103,0391,57
Doba obratu aktív 253,68245,07234,73212,49190,26
Doba obratu pohľadávok 97,9188,26100,36104,7093,74
Doba obratu zásob 1 1522 871893,13546,08560,45
Doba splácania záväzkov 3 3937 6234 9473 9002 675
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,4770,24108,7595,4399,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 2067 0293 2362 9522 172
EBIT v minulom roku 3 934 8175 807 0694 693 7182 400 4001 782 008
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 541 2763 934 8175 807 0694 693 7182 400 400
EBITDA 7 745 2278 055 0539 225 1856 707 4933 644 059
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 745 2278 055 0539 225 1856 707 4933 644 059
Finančná páka 2,402,143,493,424,48
Finančné účty 401 630627 015319 596439 613219 504
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 796 0679 140 9479 732 4188 482 0684 803 801
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34870,28660,46330,44910,5206
Krátkodobé pohľadávky 6 011 5906 148 5467 466 8876 616 6414 543 556
Krátkodobé záväzky 5 548 7484 983 5008 218 3376 128 5604 915 103
Krytie dlhovej služby 17,0114,1114,3579,9254,01
Materiál 659 750579 717521 049181 742419 422
Nákladové úroky 77 066105 456104 51483 92467 471
Nákladové úroky v minulom roku 105 456104 51483 92467 47160 822
Náklady na predaný tovar 14 077 85816 847 34817 376 54715 547 89613 351 019
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 596 922238 612606 392573 552670 725
Neobežný majetok 7 463 7108 605 9428 340 5135 599 5883 540 660
Obežný majetok 8 426 5778 766 0549 387 4178 021 2915 900 793
Obrat aktív 1,441,491,551,721,92
Obrat neobežného majetku 3,073,013,314,195,12
Obrat obežného majetku 2,722,952,942,923,07
Obrat zásob 0,31680,12710,40870,66840,6513
Odpisy 4 223 9964 306 3743 403 3162 058 1641 259 688
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 111 9982 153 1871 701 6581 029 082629 844
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 111 9982 153 1871 701 6581 029 082629 844
Osobné náklady 3 201 5483 137 3392 615 0902 142 4421 686 409
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 5647 4468 7877 1954 962
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 606 9074 595 2675 376 4104 638 8533 991 481
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 999 9847 337 8507 903 6555 641 4393 051 943
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30470,28400,59520,59740,4969
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,35470,32960,64650,62440,5304
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,7737,9316,8313,767,10
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,752,883,903,682,82
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,221,701,881,62
Pohľadávky z obchodného styku 5 919 7585 730 1996 928 5746 616 6394 543 517
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87121,020,84100,96070,7793
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 29,35-26,4042,36-18,126,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,922,92-1,152,62-4,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56040,50650,68310,70780,7768
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,351,092,382,423,48
Pridaná hodnota 8 814 6509 049 77610 206 9517 891 7114 760 029
Primárna platobná neschopnosť 0,60930,80190,77600,70110,8785
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,41960,37360,88520,89860,8507
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,151,091,311,442,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,151,091,311,442,01
Služby 1 647 1932 165 0012 630 8922 333 1261 586 309
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 15 910 80517 388 26717 738 63013 645 6819 440 611
Spotreba materiálu… 11 616 84914 732 14614 677 32813 005 20311 164 144
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 493 4332 560 5182 477 7592 011 1511 500 156
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 41 5440,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 922 21026 443 79427 841 50824 330 49218 693 400
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 29 702546 670258 010890 885582 352
Tržby z predaja tovaru 1 032 650368 405426 168792 8281 153 545
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 859 85825 528 71927 157 33022 646 77916 957 503
Účtovný cash flow -225 385307 419-120 017220 109-315 092
Úročený dlh 2 493 4332 560 5182 477 7592 011 1511 500 156
Úrokové krytie 45,9537,3155,5655,9335,58
Vlastné imanie 6 615 8418 115 1755 083 6993 987 4722 106 839
Všetky záväzky 8 916 7518 807 55212 116 6199 658 2097 333 772
Výnosy budúcich období krátkodobé 378 213465 540538 3120,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 550 4673 943 1465 822 8144 715 8832 379 941
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 550 4673 943 1465 822 8144 715 8832 379 941
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 775 9883 031 4764 500 3393 583 2751 792 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 031 4764 500 3393 583 2751 792 2551 348 058
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 464 2103 829 3615 702 5554 609 7942 332 929
Zásoby 1 884 3111 877 1681 483 794858 0991 029 876
Záväzky 8 916 7518 807 55212 116 6199 658 2097 333 772
Záväzky z obchodného styku 3 606 9074 595 2675 376 4104 638 8533 991 481
Zisk pred zdanením 3 464 2103 829 3615 702 5554 609 7942 332 929
Zmena EBIT 0,90000,67761,241,961,35
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -258 438231 150510 573237 21833 340
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -258 438231 150510 573237 21833 340
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 466,00352 203257 065824 331586 782
Účtovné závierky