INSIA IPB, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 37 49638 48346 51450 51119 239
Bežná likvidita III. stupeň 11,7935,3817,844,013,40
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000128,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,01-1,12-0,9485-0,8642-0,9518
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,7934,0616,493,363,37
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09210,68300,85171,490,2887
Celkové tržby 50 09750 35356 53161 6950,0000
Celkový dlh 3 16115 61721 39430 2404 310
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -34 536-25 647-23 826-17 519-14 210
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 53625 64723 82617 51914 210
Čistý cash flow 34 53625 64723 82617 51914 210
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 78716 54919 50713 8174 479
Čistý zisk 23 88412 41514 6699 8204 479
Čistý zisk v minulom roku 12 41514 6699 8203 619908,00
Cudzie zdroje -34 335-22 866-25 120-20 271-14 929
Daň z príjmov 6 9034 1344 8383 9970,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 1344 8383 9971 2890,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 9034 1344 8383 9970,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00007,1812,6426,800,0000
Doba obratu aktív 273,19278,96300,32400,84150,69
Doba obratu pohľadávok 0,00007,1812,6426,800,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000063,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,355,469,3341,3333,07
EBIT v minulom roku 16 54919 50713 8174 908908,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 78716 54919 50713 8174 479
EBITDA 39 75625 51128 4574 62614 228
EBITDA marža 0,79360,50660,50340,07500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 75625 51128 4574 62614 228
Finančná páka 1,091,681,852,491,29
Finančné účty 34 53625 64723 82617 51914 210
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9157-0,5942-0,5401-0,4013-0,7760
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91570,59420,54010,40130,7760
Hrubá marža 0,82890,54170,54500,32470,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 39 67225 43428 39335 89414 101
Krátkodobé pohľadávky 0,0000991,001 9583 3770,0000
Krátkodobé záväzky 2 930753,001 4455 2084 222
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000618,00469,0090,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000021,00
Náklady na predaný tovar 8 57423 07625 72025 96324 352
Neobežný majetok 2 96011 84520 73029 6154 880
Obežný majetok 34 53626 63825 78420 89614 231
Obrat aktív 1,341,311,220,91062,42
Obrat neobežného majetku 16,924,252,731,559,55
Obrat obežného majetku 1,451,892,192,203,27
Odpisy 8 8858 8858 8856 3777 967
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 8858 8858 8856 3777 967
Osobné náklady 0,00000,0000528,0013 4480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0077,0064,00132,00127,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 76921 30023 55416 19712 446
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,69560,54290,58400,48440,3000
Podiel EBIT k aktívam 0,82110,43000,41940,27350,2328
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,82110,43000,41940,27350,2328
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,89070,43860,43280,30500,2983
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92110,66650,51220,34680,7386
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,01710,67130,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,68940,50930,42150,28400,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9136
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000058,351,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,673,073,271,012,79
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,68940,50930,42150,38090,3049
Pohotová likvidita II. stupeň 11,7935,3817,844,013,40
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9942-0,8916-1,05-1,16-1,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,08430,40580,45990,59870,2240
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09210,68300,85171,490,2887
Pridaná hodnota 41 52327 27730 81120 03222 247
Rentabilita aktív, ROA 0,63700,32260,31540,19440,2328
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,69560,54290,58400,48440,3000
Rýchla likvidita I. stupeň 11,7934,0616,493,363,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,07950,61220,75186,540,3029
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,07950,61220,75186,540,3029
Služby 6 84817 44320 14420 40818 906
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 37 49638 48346 51450 51119 239
Spotreba materiálu… 1 7265 6335 5765 5555 446
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 50 09750 35356 53161 69546 599
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000015 7000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 09750 35356 53145 99546 599
Účtovný cash flow 34 53625 64723 82617 51914 210
Vlastné imanie 34 33522 86625 12020 27114 929
Všetky záväzky 3 16115 61721 39430 2404 310
Výsledok hospodárenia 30 87116 62619 57213 9496 261
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 87116 62619 57213 9496 261
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 88412 41514 6699 8204 479
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 41514 6699 8203 619908,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 78716 54919 50713 8176 135
Zásoby 0,00000,00000,00000,000021,00
Záväzky 3 16115 61721 39430 2404 310
Záväzky z obchodného styku 0,0000618,00469,0090,000,0000
Zisk pred zdanením 30 78716 54919 50713 8176 135
Zmena EBIT 1,860,84841,412,824,93