INSIA IPB, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 55 07537 49638 48346 51450 511
Bežná likvidita III. stupeň 3,4711,7935,3817,844,01
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8320-1,01-1,12-0,9485-0,8642
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,4111,7934,0616,493,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24940,09210,68300,85171,49
Celkové tržby 68 34750 09750 35356 53161 695
Celkový dlh 10 9933 16115 61721 39430 240
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -36 677-34 536-25 647-23 826-17 519
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 67734 53625 64723 82617 519
Čistý cash flow 36 67734 53625 64723 82617 519
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 43 33530 78716 54919 50713 817
Čistý zisk 33 63123 88412 41514 6699 820
Čistý zisk v minulom roku 23 88412 41514 6699 8203 619
Cudzie zdroje -44 082-34 335-22 866-25 120-20 271
Daň z príjmov 9 4916 9034 1344 8383 997
Daň z príjmov v minulom roku 6 9034 1344 8383 9971 289
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 4916 9034 1344 8383 997
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,250,00007,1812,6426,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,210,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 404,82273,19278,96300,32400,84
Doba obratu pohľadávok 5,250,00007,1812,6426,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 79,1121,355,469,3341,33
EBIT v minulom roku 30 78716 54919 50713 8174 908
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 43 33530 78716 54919 50713 817
EBITDA 49 94039 75625 51128 4574 626
EBITDA marža 0,73070,79360,50660,50340,0750
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 94039 75625 51128 4574 626
Finančná páka 1,251,091,681,852,49
Finančné účty 36 67734 53625 64723 82617 519
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8004-0,9157-0,5942-0,5401-0,4013
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80040,91570,59420,54010,4013
Hrubá marža 0,53840,82890,54170,54500,3247
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 49 83239 67225 43428 39335 894
Krátkodobé pohľadávky 714,000,0000991,001 9583 377
Krátkodobé záväzky 10 7622 930753,001 4455 208
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000618,00469,0090,00
Krytie dlhovej služby 234,460,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 213,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 12 8598 57423 07625 72025 963
Neobežný majetok 17 6842 96011 84520 73029 615
Obežný majetok 37 39134 53626 63825 78420 896
Obrat aktív 0,90161,341,311,220,9106
Obrat neobežného majetku 2,8116,924,252,731,55
Obrat obežného majetku 1,331,451,892,192,20
Odpisy 4 5248 8858 8858 8856 377
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 5248 8858 8858 8856 377
Osobné náklady 0,00000,00000,0000528,0013 448
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,0084,0077,0064,00132,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 15532 76921 30023 55416 197
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76290,69560,54290,58400,4844
Podiel EBIT k aktívam 0,78680,82110,43000,41940,2735
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,78680,82110,43000,41940,2735
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,97790,89070,43860,43280,3050
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66590,92110,66650,51220,3468
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,01710,6713
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53660,68940,50930,42150,2840
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,000058,351,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 8,134,673,073,271,01
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,73860,68940,50930,42150,3809
Pohľadávky z obchodného styku 300,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,4711,7935,3817,844,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,20-0,9942-0,8916-1,05-1,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 172,190,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,19960,08430,40580,45990,5987
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24940,09210,68300,85171,49
Pridaná hodnota 36 79841 52327 27730 81120 032
Rentabilita aktív, ROA 0,61060,63700,32260,31540,1944
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76290,69560,54290,58400,4844
Rýchla likvidita I. stupeň 3,4111,7934,0616,493,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,22010,07950,61220,75186,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,22010,07950,61220,75186,54
Služby 11 5546 84817 44320 14420 408
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 07537 49638 48346 51450 511
Spotreba materiálu… 1 3051 7265 6335 5765 555
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 65750 09750 35356 53161 695
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000015 700
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 49 65750 09750 35356 53145 995
Účtovný cash flow 36 67734 53625 64723 82617 519
Úrokové krytie 203,450,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 44 08234 33522 86625 12020 271
Všetky záväzky 10 9933 16115 61721 39430 240
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,76290,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 43 44330 87116 62619 57213 949
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 43 44330 87116 62619 57213 949
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 63123 88412 41514 6699 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 23 88412 41514 6699 8203 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 12230 78716 54919 50713 817
Záväzky 10 9933 16115 61721 39430 240
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000618,00469,0090,00
Zisk pred zdanením 43 12230 78716 54919 50713 817
Zmena EBIT 1,411,860,84841,412,82
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9730,00000,00000,00000,0000