COM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 43741 185201 95442 59267 774
Bežná likvidita III. stupeň 5,011,601,101,701,35
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000058,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000040 546
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6629-0,1331-0,3408-0,0483-0,6848
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,660,08030,03380,03401,13
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,24911,6610,091,420,7116
Celkové tržby 47 482181 8816 017 50717 8290,0000
Celkový dlh 1 48325 683183 74724 98911 320
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 947-2 063-6 205-850,00-10 894
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9472 0636 205850,0010 894
Čistý cash flow 3 9472 0636 205850,0010 894
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 548-2 2254 682548,003 558
Čistý zisk -9 548-2 705604,0068,003 558
Čistý zisk v minulom roku -2 705604,0068,001 6261 896
Cudzie zdroje -5 954-15 502-18 207-17 603-15 908
Daň z príjmov 0,0000480,00889,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00889,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00889,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,06763,9423,59838,551 488
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,06763,9423,59838,551 488
Doba obratu aktív 130,11804,2224,44872,351 800
Doba obratu pohľadávok 61,06763,9423,59838,551 488
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000032,440,0000
Doba splácania záväzkov 53,941 0920,00001 0131 103
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,95501,5122,24511,81257,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,62627,140,00000,77060,0000
EBIT v minulom roku -2 2254 682548,002 1061 896
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 548-2 2254 682548,003 558
EBITDA -9 421-2 118953,00643,004 696
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -9 421-2 118953,00643,004 696
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,21570,59540,87590,0000
Finančná páka 1,252,6611,092,424,26
Finančné účty 3 9472 0636 205850,0010 894
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8006-0,3764-0,0902-0,4133-0,2347
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80060,37640,09020,41330,2347
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -9 548-2 225855,00548,004 621
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,19940,62360,90980,58670,1429
Krátkodobé pohľadávky 3 49039 122194 94940 94256 022
Krátkodobé záväzky 1 48325 683183 74724 9899 683
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 72,0014 749163 18919,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00003 1890,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00003 1890,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 10 6479 7283 001 9619 7893 205
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 0358 5840,00009 0000,0000
Obežný majetok 7 43741 185201 95442 59267 716
Obrat aktív 2,810,453914,930,41840,2028
Obrat obežného majetku 2,810,453914,930,41840,2030
Obrat zásob 0,00000,00000,000011,250,0000
Osobné náklady 10 5799 6136 8987 2740,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 127,00107,0098,0095,0075,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 548-2 705604,0068,003 558
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,60-0,17450,03320,00390,2237
Podiel EBIT k aktívam -1,28-0,05400,02320,01290,0525
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,28-0,05400,02320,01290,1307
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,60-0,14350,25720,03110,2028
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53070,05010,03070,02000,1607
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,041,070,48690,90560,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,021,040,00000,89243,29
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96570,93252,051,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,96570,93252,051,100,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,18920,11040,00210,04770,7926
Pohľadávky z obchodného styku 3 49039 122194 94940 94256 022
Pohotová likvidita II. stupeň 5,011,601,091,671,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,51-7,51-2,93-20,71-1,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001,950,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,19940,62360,90980,58670,1670
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,24911,6610,091,420,7116
Pridaná hodnota 10 2168 96414 1678 03210 539
Primárna platobná neschopnosť 0,02060,37700,83710,00050,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,28-0,06570,00300,00160,0525
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,60-0,17450,03320,00390,2237
Rýchla likvidita I. stupeň 2,660,08030,03380,03400,2169
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,1574-12,13192,8138,862,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,1574-12,13192,8138,862,41
Služby 612,00920,003 001 961734,00936,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 43741 185201 95442 59267 774
Spotreba materiálu… 0,0000224,000,000055,002 269
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 86318 6923 016 12817 82113 744
Tržby z predaja tovaru 11 1449 1840,000010 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 7199 5083 016 1287 82113 744
Účtovný cash flow 3 9472 0636 205850,0010 894
Úrokové krytie 0,00000,00001,470,00000,0000
Vlastné imanie 5 95415 50218 20717 60315 908
Všetky záväzky 1 48325 683183 74724 98911 320
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000040 546
Výsledok hospodárenia -9 421-2 118953,00643,004 696
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 421-2 118953,00643,004 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 548-2 705604,0068,003 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 705604,0068,001 6261 896
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 548-2 2251 493548,004 621
Zásoby 0,00000,0000800,00800,00800,00
Záväzky 1 48325 683183 74724 98911 320
Záväzky z obchodného styku 72,0014 749163 18919,000,0000
Zisk pred zdanením -9 548-2 2251 493548,004 621
Zmena EBIT 4,29-0,47528,540,26021,88