TATRAN Prešov, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 125 89913 449 23414 551 07214 116 42916 257 453
Bankové úvery 2 224 9722 080 253449 876496 758862 609
Bežná likvidita III. stupeň 0,28330,27240,52950,47170,3780
Bežné bankové úvery 2 224 9722 060 837310 124242 670862 609
Časové rozlíšenie aktív 3 6764 2774 0119 90413 634
Časové rozlíšenie pasív 24 84418 66717 30811 873107 529
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,102,402,883,084,08
Celkové tržby 10 629 15910 702 01311 757 52912 835 8080,0000
Celkový dlh 8 876 7019 484 86610 788 64110 651 06912 972 854
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 212 1922 063 117438 145482 632848 764
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 78017 13611 73114 12613 845
Čistý cash flow -4 3565 405-2 395-59 88913 845
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 530 082478 659594 056688 338206 874
Čistý zisk 278 653200 578291 636349 036-121 215
Čistý zisk v minulom roku 200 578291 636349 036-72 618-240 546
Cudzie zdroje -4 224 354-3 945 701-3 745 123-3 453 487-3 177 070
Daň z príjmov 106 031107 46685 49084 0970,0000
Daň z príjmov v minulom roku 107 46685 49084 0972 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 106 031107 46685 49084 0970,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000019 416139 752254 0880,0000
Dlhodobé pohľadávky 669 918669 9180,0000103 233103 233
Dlhodobý dlh 0,000019 416139 752254 0880,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,8161,70115,12101,95114,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,5942,0094,72101,76113,72
Doba obratu aktív 460,18465,15486,49512,74707,41
Doba obratu pohľadávok 89,2984,87115,12105,70119,03
Doba obratu zásob 14,2715,0418,6117,0118,94
Doba splácania záväzkov 251,99257,39300,73308,96341,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 194,23200,30234,90236,34300,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 245,33236,31275,47278,710,0000
EBIT v minulom roku 478 659594 056688 338217 031103 783
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 530 082478 659594 056688 338206 874
EBITDA 1 259 4861 167 9941 232 0181 127 735594 439
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 259 4861 167 9941 232 0181 127 735594 439
Finančná páka 3,113,413,894,095,12
Finančné účty 12 78017 13611 73114 12613 845
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 254 0731 164 8812 627 4616 301 366582 791
Krátkodobé pohľadávky 1 876 9831 783 9473 443 3132 806 7862 632 347
Krátkodobé záväzky 5 540 0375 791 3827 025 9786 506 5996 902 591
Krytie dlhovej služby 7,416,175,294,221,36
Materiál 877,00836,00782,00121,00423,00
Nákladové úroky 145 398170 615216 930255 205328 089
Nákladové úroky v minulom roku 170 615216 930255 205286 769344 329
Náklady na predaný tovar 9 336 1999 461 6819 730 1419 033 0647 374 411
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 024 6338 212 5208 527 3927 686 8506 094 233
Neobežný majetok 10 248 88110 635 46010 657 12510 824 04813 178 149
Obežný majetok 2 873 3422 809 4973 889 9363 282 4773 065 670
Obrat aktív 0,79320,78470,75030,71190,5160
Obrat neobežného majetku 1,020,99231,020,92840,6365
Obrat obežného majetku 3,623,762,813,062,74
Obrat zásob 25,5824,2619,6121,4519,27
Odpisy 805 368766 250752 804623 416427 478
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 402 684383 125376 402311 708427 478
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 402 684383 125376 402311 7080,0000
Osobné náklady 177 761171 693176 597234 2810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 52510 1134 5574 36911 648
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 700 914632 367657 989720 1480,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 084 021966 8281 044 440972 452306 263
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,056,366,724,340,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,161,281,182,37
Pohľadávky z obchodného styku 1 186 3001 214 3812 833 2042 801 5932 613 562
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 969,78-730,011 56457,66-229,47
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67630,70520,74140,75450,7980
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,102,402,883,084,08
Pridaná hodnota 1 074 7851 091 7591 187 2381 015 8061 013 918
Primárna platobná neschopnosť 4,554,382,272,100,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,058,128,769,4421,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,058,128,769,4421,82
Služby 1 126 0491 076 6071 041 8731 171 5431 068 696
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 125 89913 449 23414 551 07214 116 42916 257 453
Spotreba materiálu… 185 517172 554160 876174 671211 482
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 224 9722 080 253449 876496 758862 609
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 414 03910 556 94011 617 37912 637 8708 388 329
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0553 500700 0002 589 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 8 673 7378 900 4739 223 1038 346 6926 645 014
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 737 2471 652 9671 694 2761 702 1781 743 315
Účtovný cash flow -4 3565 405-2 395-59 88913 845
Úročený dlh 2 224 9722 080 253449 876496 758862 609
Úrokové krytie 3,652,812,742,700,6305
Vlastné imanie 4 224 3543 945 7013 745 1233 453 4873 177 070
Všetky záväzky 8 876 7019 484 86610 788 64110 651 06912 972 854
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 47018 61215 88511 873107 529
Výsledok hospodárenia 457 173404 402541 214693 635218 775
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 457 173404 402541 214693 635218 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 278 653200 578291 636349 036-121 215
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 200 578291 636349 036-72 618-240 546
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 384 684308 044377 126433 133-121 215
Zásoby 313 661338 496434 892358 332316 245
Záväzky 8 876 7019 484 86610 788 64110 651 06912 972 854
Záväzky z obchodného styku 5 393 5505 316 9676 435 6935 869 6760,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 4 692 6364 684 6005 777 7045 149 5280,0000
Zisk pred zdanením 384 684308 044377 126433 133-121 215
Zmena EBIT 1,110,80570,86303,171,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000842,00638 0002 399 684-51 814
Účtovné závierky