BARDTERM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 595 0503 345 6161 806 9701 594 0671 660 001
Bankové úvery 831 2160,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,56740,64130,89301,151,06
Bežné bankové úvery 522 8980,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 21 93011 24095 857121 75211 785
Časové rozlíšenie pasív 4 7045 6058 6822 160130 152
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,06750,03200,24320,0301-2,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,120,77485,355,367,65
Celkové tržby 5 795 2455 561 9755 951 5116 116 1350,0000
Celkový dlh 2 422 0461 458 0531 515 0171 341 6041 353 061
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 629 342-55 524-115 716-184 608-357 414
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 201 87455 524115 716184 608357 414
Čistý cash flow 146 350-60 192-68 892-7 535357 414
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 73 67388 924102 792105 414145 288
Čistý zisk 42 77559 43476 57780 050145 209
Čistý zisk v minulom roku 59 43476 57780 05068 89089 110
Cudzie zdroje -2 168 300-1 881 958-283 271-250 303-176 788
Daň z príjmov 16 51526 76125 99025 2310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 26 76125 99025 23130 9320,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 51526 76125 99025 2310,0000
Dlhodobé bankové úvery 308 3180,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 308 3180,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 58,0654,7467,9770,1665,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,2254,7466,1769,7464,91
Doba obratu aktív 294,84232,47116,64100,1396,54
Doba obratu pohľadávok 58,0654,7467,9770,1665,45
Doba obratu zásob 4 6780,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 285 8200,00000,00000,000089,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 96,5794,9792,9579,1975,01
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 252 4300,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 88 924102 792105 41499 88889 140
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 73 67388 924102 792105 414145 288
EBITDA 280 563176 787177 748169 877418 389
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 280 563176 787177 748169 877418 389
Finančná páka 2,121,786,386,379,39
Finančné účty 201 87455 524115 716184 608357 414
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4719-0,5625-0,1568-0,1570-0,1065
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47190,56250,15680,15700,1065
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 446 809512 021438 254561 053416 107
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32750,40850,79690,79090,7770
Krátkodobé pohľadávky 904 823787 7801 052 9501 116 9561 125 403
Krátkodobé záväzky 1 505 0591 366 7351 439 9461 260 6711 289 826
Krytie dlhovej služby 19,5164,78789,991 2775 296
Materiál 22 14025 54829 11629 59714 410
Nákladové úroky 14 3832 729225,00133,0079,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 729225,00133,0066,0030,00
Náklady na predaný tovar 4 566 5694 358 6414 743 3834 813 0315 248 080
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 9220,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 3 441 7902 465 524513 331141 154150 989
Obežný majetok 1 131 330868 8521 197 7821 331 1611 497 227
Obrat aktív 1,241,573,133,653,78
Obrat neobežného majetku 1,652,1311,0241,1741,57
Obrat obežného majetku 5,036,054,724,374,19
Odpisy 200 26086 74072 49061 97220 531
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 100 13043 37036 24530 98620 531
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 100 13043 37036 24530 9860,0000
Osobné náklady 925 211870 235905 894952 6800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 6263 0902 6362 5042 282
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 329 2351 070 1061 307 6131 150 2240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 243 035146 174149 067142 022165 740
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01430,03160,27030,31980,8214
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02390,04510,28690,31820,6053
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82460,97320,99410,95500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 583,740,00000,00000,00000,1959
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,031,011,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99690,93440,93140,983250,07
Pohľadávky z obchodného styku 891 772787 7511 025 1711 110 2261 116 185
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55520,62270,87291,131,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,8231,274,1133,22-0,4946
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 10,18-22,06-306,19-56,654 524
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52710,43580,83840,84160,8151
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,120,77485,355,367,65
Pridaná hodnota 1 121 952894 186911 285997 5881 027 951
Primárna platobná neschopnosť 1,491,361,281,040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01970,03160,27030,31980,8214
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,638,258,527,903,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,638,258,527,903,23
Služby 1 086 4871 114 8681 156 3721 050 9491 057 095
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 595 0503 345 6161 806 9701 594 0671 660 001
Spotreba materiálu… 3 478 1603 243 7733 587 0113 762 0824 190 985
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 831 2160,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 774 9575 421 9895 786 2396 007 4596 276 031
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 86 436169 162131 571196 8400,0000
Tržby z predaja tovaru 3 5030,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 685 0185 252 8275 654 6685 810 6196 276 031
Účtovný cash flow 146 350-60 192-68 892-7 535357 414
Úročený dlh 831 2160,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 5,1232,58456,85792,591 839
Vlastné imanie 2 168 3001 881 958283 271250 303176 788
Všetky záväzky 2 422 0461 458 0531 515 0171 341 6041 353 061
Výsledok hospodárenia 80 30392 055105 424107 947189 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 80 30392 055105 424107 947189 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 42 77559 43476 57780 050145 209
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 59 43476 57780 05068 89089 110
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59 29086 195102 567105 281187 595
Zásoby 24 63325 54829 11629 59714 410
Záväzky 2 422 0461 458 0531 515 0171 341 6041 353 061
Záväzky z obchodného styku 1 329 2351 070 1061 307 6131 150 2240,0000
Zisk pred zdanením 59 29086 195102 567105 281187 595
Zmena EBIT 0,82850,86510,97511,061,63
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 86 436167 154131 405196 798207 896
Účtovné závierky