JOMA, CONSULT SERVIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 3002 8413 3833 9646 371
Bežná likvidita III. stupeň 0,00005,927,058,2617,41
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,13-1,212,813,37
Celkové tržby 0,00000,00000,00003 0200,0000
Celkový dlh 0,0000480,00480,00480,00332,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 300-2 841-3 383-3 964-1 120
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 3002 8413 3833 9641 120
Čistý cash flow -541,00-542,00-581,001 3511 120
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -62,00-62,00-147,00663,00-3 018
Čistý zisk -62,00-542,00-627,00183,00-3 018
Čistý zisk v minulom roku -542,00-627,00183,00-2 739-1 143 125
Cudzie zdroje -2 300-2 361-2 903-3 484-6 039
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000282,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000242,52
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000482,29386,28
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000282,60
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000014,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000058,4020,13
EBIT v minulom roku -62,00-147,00663,00-2 259-1 143 125
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -62,00-62,00-147,00663,00-3 018
EBITDA 0,00000,0000-66,00840,00-2 203
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-66,00840,00-2 203
Efektívna daňová sadzba 0,0000-7,74-3,270,72400,0000
Finančná páka 1,00001,201,171,141,05
Finančné účty 2 3002 8413 3833 9641 120
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8310-0,8581-0,8789-0,9479
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,83100,85810,87890,9479
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -62,00-62,00-147,00683,00-2 429
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00004 661
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00480,00332,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00002 1608 223
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,0000590,00
Obežný majetok 2 3002 8413 3833 9645 781
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,75680,9449
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000010,20
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,75681,04
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000590,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000590,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 62,0062,0081,00197,00226,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -62,00-542,00-627,00183,00-2 428
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00000,1758
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,0000-3,73
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00004 000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00005,927,058,2617,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,254,365,00-2,58-5,39
Pridaná hodnota 0,00000,00000,0000840,00-2 203
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00005,927,058,263,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-7,270,5714-0,1507
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-7,270,5714-0,1507
Služby 0,00000,00000,00002 1608 223
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 3002 8413 3833 9646 371
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00003 0206 020
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000020,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00003 0006 020
Účtovný cash flow -541,00-542,00-581,001 3511 120
Vlastné imanie 2 3002 3612 9033 4846 039
Všetky záväzky 0,0000480,00480,00480,00332,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-66,00860,00-2 793
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-66,00860,00-2 793
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -62,00-542,00-627,00183,00-3 018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -542,00-627,00183,00-2 739-1 143 125
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -62,00-62,00-147,00663,00-3 018
Záväzky 0,0000480,00480,00480,00332,00
Zisk pred zdanením -62,00-62,00-147,00663,00-3 018
Zmena EBIT 1,00000,4218-0,2217-0,29350,0026
Účtovné závierky