17, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 89011 3678 1828 0647 528
Bežná likvidita III. stupeň 0,41109,245,107,772,07
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000415,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2543-0,9744-0,8231-0,6630-0,7736
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25147,993,354,470,8272
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,12690,25090,15120,9367
Celkové tržby 25 36430 50611 74825 3170,0000
Celkový dlh 11 0061 2801 6411 0593 641
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 768-9 829-5 384-4 644-3 007
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7689 8295 3844 6443 007
Čistý cash flow 2 7689 8295 3844 6443 007
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 0534 02616,002 00515 721
Čistý zisk 797,003 546-464,001 52115 721
Čistý zisk v minulom roku 3 546-464,001 5211 596-323,00
Cudzie zdroje -10 884-10 087-6 541-7 005-3 887
Daň z príjmov 256,00480,00480,00484,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00484,00497,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 256,00480,00480,00484,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,015,8819,7633,4933,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,94743,216,3731,9633,45
Doba obratu aktív 319,07140,31254,21116,26117,11
Doba obratu pohľadávok 4,015,8819,7633,4933,45
Doba obratu zásob 50,0828,14230,4740,37413,64
Doba splácania záväzkov 372,1032,60171,0938,20295,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 160,5015,1849,8714,9756,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2,101,5634,548,940,0000
EBIT v minulom roku 4 02616,002 0052 093-323,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 0534 02616,002 00515 721
EBITDA 1 5314 124326,002 08415 905
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 5314 124326,002 08415 905
Efektívna daňová sadzba 0,24310,119230,000,24140,0000
Finančná páka 2,011,131,251,151,94
Finančné účty 2 7689 8295 3844 6443 007
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4972-0,8874-0,7994-0,8687-0,5163
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49720,88740,79940,86870,5163
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 4234 02516,002 00515 721
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50300,10820,19620,12870,4829
Krátkodobé pohľadávky 275,00476,00636,002 3232 150
Krátkodobé záväzky 11 0111 2301 6051 0383 635
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 62,0059,00324,00243,000,0000
Náklady na predaný tovar 17 96321 2846 57118 9964 492
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 80113 7733 4249 9181 726
Neobežný majetok 17 3650,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 4 52511 3678 1828 0647 113
Obrat aktív 1,142,601,443,143,12
Obrat neobežného majetku 1,440,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,532,601,443,143,30
Obrat zásob 7,2912,971,589,040,8824
Odpisy 370,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 370,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 5 4124 3734 2883 5110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 108,0099,00310,0079,00184,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 1673 546-464,001 52115 721
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,07320,3515-0,07090,21714,04
Podiel EBIT k aktívam 0,04810,35420,00200,24862,09
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,04810,35420,00200,24862,09
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09680,39720,00240,28544,04
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12650,86470,65800,57590,3994
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76460,52780,82830,55550,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,65530,60151,510,63734,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,891,211,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,891,211,800,0000
Pohľadávky z obchodného styku 65,00260,00205,002 2172 150
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27648,383,756,711,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,93-1,03-1,21-1,51-1,29
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50280,11260,20060,13130,4837
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,12690,25090,15120,9367
Pridaná hodnota 7 0788 2855 1776 32118 970
Primárna platobná neschopnosť 0,95380,22691,580,10960,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,03640,3120-0,05670,18862,09
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07320,3515-0,07090,21714,04
Rýchla likvidita I. stupeň 0,25147,993,354,470,8272
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,190,31045,030,50820,2289
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,190,31045,030,50820,2289
Služby 6 8127 0921 8708 7701 404
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 89011 3678 1828 0647 528
Spotreba materiálu… 350,00419,001 277308,001 362
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 25 04129 56911 74825 31723 462
Tržby z predaja tovaru 18 74123 11911 74820 91714 962
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 3006 4500,00004 4008 500
Účtovný cash flow 2 7689 8295 3844 6443 007
Vlastné imanie 10 88410 0876 5417 0053 887
Všetky záväzky 11 0061 2801 6411 0593 641
Výsledok hospodárenia 1 1614 124326,002 08415 905
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 1614 124326,002 08415 905
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 797,003 546-464,001 52115 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 546-464,001 5211 596-323,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 0534 02616,002 00515 721
Zásoby 1 4821 0622 1621 0971 956
Záväzky 11 0061 2801 6411 0593 641
Záväzky z obchodného styku 62,0059,00324,00243,000,0000
Zisk pred zdanením 1 0534 02616,002 00515 721
Zmena EBIT 0,2616251,630,00800,9580-48,67