2EM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 22 49022 70022 90623 47520 896
Bežná likvidita III. stupeň 6,315,074,984,713,95
Časové rozlíšenie aktív 40,0035,000,00000,000094,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00960,0119-1,22-1,21-1,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0510-0,04824,934,513,54
Celkové tržby 2 9023 0924 4889 2520,0000
Celkový dlh 3 5664 4774 5964 9795 293
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 029-22 211-22 377-22 441-18 735
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 02922 21122 42722 44118 735
Čistý cash flow -182,00-216,0022 42722 44118 735
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 841,00393,00293,001 6942 973
Čistý zisk 702,00-87,00-187,001 1452 973
Čistý zisk v minulom roku -87,00-667,001 1451 7483 236
Cudzie zdroje -18 924-18 223-18 310-18 496-15 603
Daň z príjmov 139,00480,00480,00549,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00960,00549,00493,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 139,00480,00480,00549,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,9553,5938,9640,7960,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,9553,5935,5440,7960,83
Doba obratu aktív 2 8292 6801 863926,11614,98
Doba obratu pohľadávok 52,9553,5938,9640,7960,83
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000259,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 448,51528,49369,72196,43155,78
EBIT v minulom roku 393,00293,001 6942 2413 236
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 841,00393,00293,001 6942 973
EBITDA 925,00470,00334,001 7344 741
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 925,00470,00334,001 7344 741
Efektívna daňová sadzba 0,16531,221,640,32410,0000
Finančná páka 1,191,251,251,271,34
Finančné účty 22 02922 21122 42722 44118 735
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8414-0,8028-0,7994-0,7879-0,7467
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84140,80280,79940,78790,7467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 841,00393,00292,001 6923 861
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000050,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 421,00454,00479,001 0342 067
Krátkodobé záväzky 3 5664 4774 5464 9795 293
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000424,00804,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 6362 2193 7246 6077 458
Obežný majetok 22 45022 66522 90623 47520 802
Obrat aktív 0,12900,13620,19590,39410,5935
Obrat obežného majetku 0,12930,13640,19590,39410,5962
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0077,0042,0042,00882,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 320,00340,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 702,00-87,00-187,001 1452 973
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97950,97850,97910,95600,8966
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0627-0,06995,002,430,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6629
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0627-0,06995,002,431,51
Pohľadávky z obchodného styku 421,00454,00437,001 0342 067
Pohotová likvidita II. stupeň 6,315,074,984,713,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 103,9884,37-0,8164-0,8242-0,8328
Pridaná hodnota 1 266873,00764,002 6454 944
Primárna platobná neschopnosť 0,76010,74890,97030,77760,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,184,964,884,513,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,869,5313,762,871,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,869,5313,762,871,12
Služby 699,001 0292 8925 3705 069
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 22 49022 70022 90623 47520 896
Spotreba materiálu… 937,001 190832,001 2372 389
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000050,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 9023 0924 4889 25212 402
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 9023 0924 4889 25212 402
Účtovný cash flow -182,00-216,0022 42722 44118 735
Úročený dlh 0,00000,000050,000,00000,0000
Vlastné imanie 18 92418 22318 31018 49615 603
Všetky záväzky 3 5664 4774 5964 9795 293
Výsledok hospodárenia 925,00470,00334,001 7344 741
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 925,00470,00334,001 7344 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 702,00-87,00-187,001 1452 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -87,00-667,001 1451 7483 236
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 841,00393,00293,001 6943 861
Záväzky 3 5664 4774 5964 9795 293
Záväzky z obchodného styku 320,00340,00424,00804,000,0000
Zisk pred zdanením 841,00393,00293,001 6943 861
Zmena EBIT 2,141,340,17300,75590,9187