OPTIMAL SK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 924 457929 827881 935679 248609 300
Bankové úvery 138 513237 558307 986233 91916 655
Bežné bankové úvery 22 01186 952123 73616 66916 655
Časové rozlíšenie aktív 0,00006 5266 4896 0723 828
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0112-0,0480-0,25080,2316-0,5619
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,824,303,642,62-6,28
Celkové tržby 956 476997 601732 415962 5240,0000
Celkový dlh 788 834754 267692 011491 614724 800
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 155 640236 542315 570272 31881 551
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 14217 6629 237-38 399-64 896
Čistý cash flow -1 5208 42547 636-43 451-64 896
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -32 121-2 58616 21819 56128 611
Čistý zisk -39 937-14 3631 5494 1975 559
Čistý zisk v minulom roku -14 3631 5494 197-1 063-84 566
Cudzie zdroje -135 623-175 560-189 924-187 634115 500
Daň z príjmov 570,001 4401 4401 4400,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 4401 4401 4401 4400,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 570,001 4401 4401 4400,0000
Dlhodobé bankové úvery 116 502150 606184 250217 2500,0000
Dlhodobý dlh 116 502150 606184 250217 2505 061
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 24,749,4517,994,6220,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,708,8416,872,9920,02
Doba obratu aktív 388,66348,14454,39259,72340,21
Doba obratu pohľadávok 24,749,4517,994,6220,02
Doba obratu zásob 152,47113,70127,2773,8610,83
Doba splácania záväzkov 535,74314,90352,90226,82287,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 258,72182,68182,9297,89234,42
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 80,8527,6056,1729,980,0000
EBIT v minulom roku -2 58616 21819 56119 040-72 906
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -32 121-2 58616 21819 56128 611
EBITDA -32 9188 53615 75488 05461 466
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -32 9188 53615 75488 05461 466
Finančná páka 6,825,304,643,62-5,28
Finančné účty 16 14217 6629 237-38 399-64 896
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94 58029 21335 30582 01057 398
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,66570,52470,40260,37690,6890
Krátkodobé finančné výpomoci 33 26916 64616 8210,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 58 85625 24134 91212 07135 858
Krátkodobé záväzky 615 376487 895355 037256 019419 834
Krytie dlhovej služby -4,540,82581,196,322,67
Materiál 107 000115 13482 12134 5129 317
Nákladové úroky 7 24610 33713 22913 92423 052
Nákladové úroky v minulom roku 10 33713 22913 92418 66311 660
Náklady na predaný tovar 754 058812 869580 548779 030533 189
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 419 253565 514367 206411 984321 352
Neobežný majetok 674 330704 230703 254616 134624 975
Obežný majetok 250 127219 071172 19257 042-19 503
Obrat aktív 0,93911,050,80331,411,07
Obrat neobežného majetku 1,291,381,011,551,05
Obrat obežného majetku 3,474,454,1116,73-33,52
Obrat zásob 2,393,212,874,9433,70
Odpisy 0,00000,0000590,0051 32024 535
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000295,0025 66024 535
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,0000295,0025 6600,0000
Osobné náklady 159 584129 937106 455107 2070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 5998 3809 44910 0444 591
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 61,00-533,000,00000,0000523,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 92 86742 75656 51033 8380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -39 937-14 3632 13955 51730 094
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,400,80220,83240,61060,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,71511,251,201,640,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71511,251,191,114,91
Pohľadávky z obchodného styku 58 75623 60632 7457 81135 858
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 89,23-20,84-3,994,32-1,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,20980,81503,60-3,12-2,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85330,81120,78470,72381,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,824,303,642,62-6,28
Pridaná hodnota 114 125161 976127 893175 566120 518
Primárna platobná neschopnosť 1,581,811,734,330,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -23,9688,3643,935,5811,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -23,9688,3643,935,5811,79
Služby 16 31425 41225 159227 05625 425
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 924 457929 827881 935679 248609 300
Spotreba materiálu… 318 491222 491189 489139 990186 412
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 171 782254 204324 807233 91916 655
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 936 201989 640722 941956 596653 707
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 68 01814 79514 5002 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 434 801619 869384 515538 917406 799
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 433 382354 976323 926415 679246 908
Účtovný cash flow -1 5208 42547 636-43 451-64 896
Úročený dlh 171 782254 204324 807233 91916 655
Úrokové krytie -4,43-0,25021,231,401,24
Vlastné imanie 135 623175 560189 924187 634-115 500
Všetky záväzky 788 834754 267692 011491 614724 800
Výsledok hospodárenia -23 5836 32725 62129 84832 679
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -23 5836 32725 62129 84832 679
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 937-14 3631 5494 1975 559
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 3631 5494 197-1 063-84 566
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -39 367-12 9232 9895 6375 559
Zásoby 175 129176 168128 04383 3709 535
Záväzky 788 834754 267692 011491 614724 800
Záväzky z obchodného styku 92 86742 75656 51033 8380,0000
Zisk pred zdanením -39 367-12 9232 9895 6375 559
Zmena EBIT 12,42-0,15950,82911,03-0,3924
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000548,001 3060,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000548,001 3060,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 58 68317 0044 0438 8864 252