DELP s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 86 64467 73775 93468 755111 412
Bankové úvery 20 90015 44321 21623 51036 060
Bežná likvidita III. stupeň 0,84510,83860,78440,84120,8630
Bežné bankové úvery 20 90015 44321 21623 51036 060
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000046,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1308-0,1541-0,0814-0,4468-30,96
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 45,267,7716,2645,05205,70
Celkové tržby 103 202110 912111 408129 5850,0000
Celkový dlh 84 77160 01071 53467 262110 873
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 65514 25220 85822 84319 372
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 245,001 191358,00667,0016 688
Čistý cash flow 245,001 191358,00667,0016 688
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 9406 5665 0605 5895 646
Čistý zisk -5 9152 7963 4371 2311 626
Čistý zisk v minulom roku 2 7963 4371 231-277,00-1 640
Cudzie zdroje -1 873-7 727-4 400-1 493-539,00
Daň z príjmov 472,001 2961 2931 0960,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 2961 2931 096993,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 472,001 2961 2931 0960,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 216,83138,61151,25131,2380,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 216,74134,87151,25131,2379,75
Doba obratu aktív 313,90232,32249,54198,27230,60
Doba obratu pohľadávok 216,83138,61151,25131,2380,23
Doba obratu zásob 68,3756,2352,4149,74161,77
Doba splácania záväzkov 385,79293,37274,89211,41180,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 230,16151,91164,64125,62154,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 140,9879,38179,78130,780,0000
EBIT v minulom roku 6 5665 0605 5894 8821 970
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 9406 5665 0605 5895 646
EBITDA -31,009 2778 0417 55121 160
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -31,009 2778 0417 55121 160
Finančná páka 46,268,7717,2646,05206,70
Finančné účty 245,001 191358,00667,0016 688
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -585,008 9216 8117 09720 717
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73320,65390,65970,63360,6702
Krátkodobé pohľadávky 59 85240 41246 02545 50538 764
Krátkodobé záväzky 63 53044 29250 09743 56174 666
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 23 21511 98432 76426 9460,0000
Krytie dlhovej služby -0,01243,7524,372,315,26
Materiál 0,00000,00000,00000,000067,00
Nákladové úroky 2 5032 474330,003 2624 020
Nákladové úroky v minulom roku 2 474330,003 2624 1663 610
Náklady na predaný tovar 85 93286 53592 647105 620150 591
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 60 10655 10766 52075 20790 380
Neobežný majetok 15 28917 64419 99912 33415 857
Obežný majetok 71 35550 09355 93556 42195 509
Obrat aktív 1,161,571,461,841,58
Obrat neobežného majetku 6,596,035,5510,2611,12
Obrat obežného majetku 1,412,121,992,241,85
Obrat zásob 5,346,496,967,342,26
Odpisy 2 3552 3551 7511 5088 966
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 3552 3551 7511 5088 966
Osobné náklady 16 20314 0669 19615 1200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 554,00356,001 230454,00443,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 5605 1515 1882 73910 592
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,090,70740,49930,72170,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91451,412,001,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79851,211,681,262,87
Pohľadávky z obchodného styku 59 82739 32446 02545 50538 531
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71180,69650,65040,68840,5012
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,64-6,49-12,29-2,24-0,0323
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,09790,48141,080,20454,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,97840,88590,94210,97830,9952
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 45,267,7716,2645,05205,70
Pridaná hodnota 14 81819 88518 41920 95125 752
Primárna platobná neschopnosť 0,38800,30480,71190,59220,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,160,36180,78110,82453,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2 7356,478,908,915,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2 7356,478,908,915,24
Služby 13 37724 03018 58419 48233 492
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 64467 73775 93468 755111 412
Spotreba materiálu… 12 4497 3987 54310 93126 719
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 90015 44321 21623 51036 060
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 100 750106 420111 066126 571176 343
Tržby z predaja tovaru 85 24573 477111 066125 877149 587
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 50532 9430,0000694,0026 756
Účtovný cash flow 245,001 191358,00667,0016 688
Úročený dlh 20 90015 44321 21623 51036 060
Úrokové krytie -1,172,6515,331,711,40
Vlastné imanie 1 8737 7274 4001 493539,00
Všetky záväzky 84 77160 01071 53467 262110 873
Výsledok hospodárenia -2 3866 9226 2906 0436 883
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 3866 9226 2906 0436 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 9152 7963 4371 2311 626
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 7963 4371 231-277,00-1 640
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 4434 0924 7302 3272 420
Zásoby 11 2588 4909 55210 24940 057
Záväzky 84 77160 01071 53467 262110 873
Záväzky z obchodného styku 23 21511 98432 76426 9460,0000
Zisk pred zdanením -5 4434 0924 7302 3272 420
Zmena EBIT -0,44781,300,90541,142,87
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00005 311

Činnosti firmy
Reklamná a propagačná činnosť
Prenájom hnuteľných vecí
Výroba odevov a odevných doplnkov
Servis kancelárskej techniky
Poskytovanie služieb pomocou výpočtovej techniky
Výroba hračiek, hier
Maliarske, natieračské práce Montáž sadrokartónu
Oprava, renovácia a recyklácia spotrebného tovaru pre kancelársku techniku
Upratovacie práce
Obkladačské a podlahárské práce
Oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektických..
Vedenie účtovníctva
Marketing a manažment
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov..
Finančný leasing
Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača
Výroba a montáž strojov a zariadení
Výroba výrobkov z plastov
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Spracovanie údajov
Demolácie, zemné práce, prípravné práce pre stavbu
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
Montáž žalúzií
Tvorba www stránok
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Predaj a prenájom kancelárskej techniky a kancelárskeho spotrebného materiálu
Prenájom nehnuteľností, (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné..
Prenájom osobných a nákladných automobilov
Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe)
Výroba výrobkov z cementu, sádry, betónu, kameniny
Ekonomické, organizačné a podnikateľské poradenstvo