Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 705 699724 965783 215810 471654 079
Bežná likvidita III. stupeň 0,96190,92640,93450,95970,8012
Časové rozlíšenie aktív 1 191760,00921,001 0082 769
Časové rozlíšenie pasív 43 09783 530103 030157 974115 458
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1131-0,3020-1,055,274,73
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0058-0,0276-0,08190,25670,8509
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -19,62-11,12-13,05-20,82-5,63
Celkové tržby 670 219714 891891 005974 2110,0000
Celkový dlh 698 195704 787736 630685 411654 849
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -632 571-636 595-655 729-715 246-549 223
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 632 571636 595655 729715 246549 223
Čistý cash flow -4 024-19 134-59 517173 469549 223
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 639-4 026-20 651108 551-89 784
Čistý zisk 27 759-6 907-23 53185 971-89 784
Čistý zisk v minulom roku -6 907-23 53185 971-2 656-47 384
Cudzie zdroje 35 59363 35256 44532 914116 228
Daň z príjmov 2 8802 8812 88022 5800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8812 88022 5802 9340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8802 8812 88022 5800,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000038 038
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,0743,5351,4731,6322,33
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,8012,1313,1915,531,40
Doba obratu aktív 440,50410,13357,80330,54286,85
Doba obratu pohľadávok 40,0743,5351,4731,6339,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000658,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 429,58392,39332,05275,56283,05
EBIT v minulom roku -4 026-20 651108 551469,00-47 384
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 639-4 026-20 651108 551-89 784
EBITDA 36 7041 930-14 590110 961-83 208
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 7041 930-14 590110 961-83 208
Efektívna daňová sadzba 0,0940-0,7156-0,13950,20800,0000
Finančná páka -19,83-11,44-13,88-24,62-5,63
Finančné účty 632 571636 595655 729715 246549 223
Hrubá marža 0,46970,50230,43500,50200,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 0911 423-15 312110 816-84 494
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,97520,95670,92800,83370,9868
Krátkodobé pohľadávky 64 19476 950112 65977 56450 928
Krátkodobé záväzky 688 207693 608726 854675 659645 429
Krytie dlhovej služby 0,85170,0231-0,14160,7025-0,7209
Materiál 5 4725 6636 1846 2056 691
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000191,000,0000
Náklady na predaný tovar 269 931286 132411 412405 863357 901
Neobežný majetok 2 2714 9977 72210 4486 430
Obežný majetok 702 237719 208774 572799 015644 880
Obrat aktív 0,82860,89001,021,101,27
Obrat neobežného majetku 257,48129,12103,4785,66129,44
Obrat obežného majetku 0,83270,89711,031,121,29
Odpisy 5 4525 4525 4522 7425 513
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 7262 7262 7261 3715 513
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 7262 7262 7261 3710,0000
Osobné náklady 322 897409 624493 568457 0410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 613,00507,00722,00545,001 286
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 16715 75636 10329 1540,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 211-1 455-18 07988 713-84 271
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,77990,10900,4169-2,610,7725
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,200,07720,4425-4,690,8406
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89640,87810,83720,88250,8397
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,031,141,270,93450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,33
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,97500,87660,78521,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95880,86510,77671,0686,05
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0069-0,0297-0,07450,19380,6599
Pohľadávky z obchodného styku 18 89621 43828 87538 0703 202
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95440,91910,92700,95220,7924
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,85-3,31-0,94840,18970,2116
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98940,97220,94050,84571,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -19,62-11,12-13,05-20,82-5,63
Pridaná hodnota 314 810359 066387 571489 094474 391
Primárna platobná neschopnosť 0,59100,73501,250,76580,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,77990,10900,4169-2,610,7725
Rýchla likvidita I. stupeň 0,86500,81920,79010,85800,7218
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,02365,17-50,496,18-7,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,02365,17-50,496,18-7,87
Služby 261 083273 845397 094383 333344 444
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 705 699724 965783 215810 471654 079
Spotreba materiálu… 8 84812 28714 31822 53013 457
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 584 741645 198798 983895 157832 292
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000200,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 584 741645 198798 983894 957832 292
Účtovný cash flow -4 024-19 134-59 517173 469549 223
Vlastné imanie -35 593-63 352-56 445-32 914-116 228
Všetky záväzky 698 195704 787736 630685 411654 849
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,0000157 9540,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 43 09783 518103 0100,0000115 425
Výsledok hospodárenia 31 252-3 522-20 042108 419-88 721
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 31 252-3 522-20 042108 419-88 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 759-6 907-23 53185 971-89 784
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 907-23 53185 971-2 656-47 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 639-4 026-20 651108 551-89 707
Zásoby 5 4725 6636 1846 2056 691
Záväzky 698 195704 787736 630685 411654 849
Záväzky z obchodného styku 11 16715 75636 10329 1540,0000
Zisk pred zdanením 30 639-4 026-20 651108 551-89 707
Zmena EBIT -7,610,1950-0,1902231,451,89