Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 477 337705 699724 965783 215810 471
Bežná likvidita III. stupeň 0,77110,96190,92640,93450,9597
Časové rozlíšenie aktív 967,001 191760,00921,001 008
Časové rozlíšenie pasív 73 48343 09783 530103 030157 974
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,39-0,1131-0,3020-1,055,27
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,67-19,62-11,12-13,05-20,82
Celkové tržby 487 727670 219714 891891 005974 211
Celkový dlh 555 253698 195704 787736 630685 411
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -422 725-632 571-636 595-655 729-715 246
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 422 725632 571636 595655 729715 246
Čistý cash flow -209 846-4 024-19 134-59 517173 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -98 54630 639-4 026-20 651108 551
Čistý zisk -98 54627 759-6 907-23 53185 971
Čistý zisk v minulom roku 27 759-6 907-23 53185 971-2 656
Cudzie zdroje 151 39935 59363 35256 44532 914
Daň z príjmov 0,00002 8802 8812 88022 580
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8812 88022 5802 934
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8812 88022 580
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,7440,0743,5351,4731,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,642311,8012,1313,1915,53
Doba obratu aktív 386,13440,50410,13357,80330,54
Doba obratu pohľadávok 38,7440,0743,5351,4731,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 441,29429,58392,39332,05275,56
EBIT v minulom roku 30 639-4 026-20 651108 551469,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -98 54630 639-4 026-20 651108 551
EBITDA -93 57636 7041 930-14 590110 961
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -93 57636 7041 930-14 590110 961
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0940-0,7156-0,13950,2080
Finančná páka -3,15-19,83-11,44-13,88-24,62
Finančné účty 422 725632 571636 595655 729715 246
Hrubá marža 0,42530,46970,50230,43500,5020
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -94 00436 0911 423-15 312110 816
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,140,97520,95670,92800,8337
Krátkodobé pohľadávky 47 88964 19476 950112 65977 564
Krátkodobé záväzky 545 534688 207693 608726 854675 659
Krytie dlhovej služby -1,270,85170,0231-0,14160,7025
Materiál 5 7565 4725 6636 1846 205
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000191,00
Náklady na predaný tovar 243 805269 931286 132411 412405 863
Neobežný majetok 0,00002 2714 9977 72210 448
Obežný majetok 476 370702 237719 208774 572799 015
Obrat aktív 0,94530,82860,89001,021,10
Obrat neobežného majetku 0,0000257,48129,12103,4785,66
Obrat obežného majetku 0,94720,83270,89711,031,12
Odpisy 4 5425 4525 4525 4522 742
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 2712 7262 7262 7261 371
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 2712 7262 7262 7261 371
Osobné náklady 318 573322 897409 624493 568457 041
Ostatné náklady na finančnú činnosť 428,00613,00507,00722,00545,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 19511 16715 75636 10329 154
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -94 00433 211-1 455-18 07988 713
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6509-0,77990,10900,4169-2,61
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6956-1,200,07720,4425-4,69
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,88560,89640,87810,83720,8825
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,541,031,141,270,9345
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,65110,97500,87660,78521,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64190,95880,86510,77671,06
Pohľadávky z obchodného styku 794,0018 89621 43828 87538 070
Pohotová likvidita II. stupeň 0,76180,95440,91910,92700,9522
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7215-8,85-3,31-0,94840,1897
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,160,98940,97220,94050,8457
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,67-19,62-11,12-13,05-20,82
Pridaná hodnota 207 413314 810359 066387 571489 094
Primárna platobná neschopnosť 16,620,59100,73501,250,7658
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6509-0,77990,10900,4169-2,61
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68290,86500,81920,79010,8580
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,9319,02365,17-50,496,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,9319,02365,17-50,496,18
Služby 232 967261 083273 845397 094383 333
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 477 337705 699724 965783 215810 471
Spotreba materiálu… 10 8388 84812 28714 31822 530
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 451 218584 741645 198798 983895 157
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000200,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 451 218584 741645 198798 983894 957
Účtovný cash flow -209 846-4 024-19 134-59 517173 469
Vlastné imanie -151 399-35 593-63 352-56 445-32 914
Všetky záväzky 555 253698 195704 787736 630685 411
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000157 954
Výnosy budúcich období krátkodobé 73 48343 09783 518103 0100,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,65090,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -98 11831 252-3 522-20 042108 419
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -98 11831 252-3 522-20 042108 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -98 54627 759-6 907-23 53185 971
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 759-6 907-23 53185 971-2 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -98 54630 639-4 026-20 651108 551
Zásoby 5 7565 4725 6636 1846 205
Záväzky 555 253698 195704 787736 630685 411
Záväzky z obchodného styku 13 19511 16715 75636 10329 154
Zisk pred zdanením -98 54630 639-4 026-20 651108 551
Zmena EBIT -3,22-7,610,1950-0,1902231,45