Vikartovská agrárna spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 626 2152 380 8502 675 1402 447 3252 665 937
Aktivácia 84 248107 605105 22896 326113 758
Bankové úvery 535 884525 904597 534574 072452 466
Bežná likvidita III. stupeň 0,90771,080,71690,75270,5925
Bežné bankové úvery 178 88467 404597 534574 072452 466
Časové rozlíšenie aktív 7 5317 0848 2039 0606 535
Časové rozlíšenie pasív 296 608337 962381 648378 834464 767
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,01890,6078-1,02-0,7291-3,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 24,5024,4681,5286,77166,47
Celkové tržby 1 937 4501 691 0951 451 2891 569 0490,0000
Celkový dlh 2 238 2391 962 6522 265 6982 044 9252 188 026
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 532 741521 032601 243603 166450 331
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 1434 87253 63725 34646 968
Čistý cash flow -1 729-48 76528 29117 18246 968
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 100 200151 565111 112113 557141 250
Čistý zisk 11 13252 4424 2283 63111 550
Čistý zisk v minulom roku 52 4424 2283 6316 791-7 447
Cudzie zdroje -91 368-80 236-27 794-23 566-13 144
Daň z príjmov 3 1435 0264 4041 0670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 0264 4041 067-419,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 1435 0264 4041 0670,0000
Dlhodobé bankové úvery 357 000458 5000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 2556 3988 54410 0684 956
Dlhodobý dlh 357 000458 5000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,3979,98105,8190,5040,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,6530,5447,0245,3932,34
Doba obratu aktív 966,18935,321 4021 3671 123
Doba obratu pohľadávok 70,5982,49110,2896,1242,08
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000296,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 192,96164,86240,30252,87300,95
EBIT v minulom roku 151 565111 112113 557120 023145 775
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 100 200151 565111 112113 557141 250
EBITDA 790 186680 681581 967720 746590 579
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 790 186680 681581 967720 746590 579
Efektívna daňová sadzba 0,22020,08750,51020,22710,0000
Finančná páka 28,7429,6796,25103,85202,83
Finančné účty 3 1434 87253 63725 34646 968
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 118 980985 536809 616877 439586 455
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000057 34654 44044 833
Krátkodobé pohľadávky 188 605203 588201 945162 01294 918
Krátkodobé záväzky 524 502419 654458 641452 694714 234
Krytie dlhovej služby 2,091,631,271,561,04
Materiál 83 22696 609105 06462 18077 321
Nákladové úroky 85 92594 097102 480108 859129 700
Nákladové úroky v minulom roku 94 097102 480108 859113 651153 222
Náklady na predaný tovar 773 992769 335718 796576 215619 734
Neobežný majetok 1 715 2931 484 4181 594 6571 338 3321 667 784
Obežný majetok 903 391889 3481 072 2801 099 933991 618
Obrat neobežného majetku 0,57840,62590,43690,48820,5194
Obrat obežného majetku 1,101,040,64970,59410,8736
Odpisy 741 600608 112509 792613 574379 867
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 370 800304 056254 896306 787379 867
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 370 800304 056254 896306 7870,0000
Osobné náklady 411 436363 103276 809278 1410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8944 1714 0714 0574 124
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 136 511108 767170 611169 3100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 752 732660 554514 020617 205391 417
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,892,27-12,493,600,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,53020,4400-0,08000,27760,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,18920,1645-0,02820,08660,6489
Pohľadávky z obchodného styku 77 88277 75189 73981 26376 751
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 52,841,65-0,9824-1,37-0,2799
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0201-0,51820,27610,15780,3621
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85230,82430,84690,83560,8207
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 24,5024,4681,5286,77166,47
Pridaná hodnota 218 126159 768-22 15677 219246 501
Primárna platobná neschopnosť 1,751,401,902,080,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,12180,65360,15210,15410,8787
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,832,883,892,843,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,832,883,892,843,70
Služby 200 171140 137112 155112 190215 384
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 626 2152 380 8502 675 1402 447 3252 665 937
Spotreba materiálu… 696 799611 594574 632637 464663 996
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 535 884525 904654 880628 512497 299
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 158 4611 083 616812 500733 809866 235
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 166 343154 513115 86080 3750,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 992 118929 103696 640653 434866 235
Účtovný cash flow -1 729-48 76528 29117 18246 968
Úročený dlh 535 884525 904654 880628 512497 299
Úrokové krytie 1,171,611,081,041,09
Vlastné imanie 91 36880 23627 79423 56613 144
Všetky záväzky 2 238 2391 962 6522 265 6982 044 9252 188 026
Výnosy budúcich období dlhodobé 261 552292 279323 004328 765397 230
Výnosy budúcich období krátkodobé 30 72630 72633 36725 29043 012
Výsledok hospodárenia 103 406154 823114 415116 049134 246
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 103 406154 823114 415116 049134 246
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 13252 4424 2283 63111 550
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 52 4424 2283 6316 791-7 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 27557 4688 6324 6984 622
Zásoby 708 388674 490808 154902 507844 776
Záväzky 2 238 2391 962 6522 265 6982 044 9252 188 026
Záväzky z obchodného styku 136 511108 767170 611169 3100,0000
Zisk pred zdanením 14 27557 4688 6324 6984 622
Zmena EBIT 0,66111,360,97850,94610,9690
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 38 730-125 209-137 23777 113145 888
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 38 730-125 209-137 23777 113145 888
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 111 52372 25973 62071 49876 466