HYLAPA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 82 143106 926113 240109 04389 740
Bežná likvidita III. stupeň 4,816,223,992,062,59
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6920-0,3911-0,5075-0,1246-0,4364
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,962,203,280,40601,86
Celkové tržby 20 85378 31580 47459 05162 253
Celkový dlh 15 60216 21315 22025 76917 077
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 047-35 474-49 742-10 378-31 712
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,14-0,04930,18380,17970,1791
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 04735 47449 74210 37831 712
Čistý cash flow 46 04735 47449 74210 37831 712
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 675-3 86318 73413 75414 311
Čistý zisk -23 675-3 86314 78910 61111 149
Čistý zisk v minulom roku -3 86314 78910 61111 14916 100
Cudzie zdroje -66 541-90 713-98 020-83 274-72 663
Daň z príjmov 0,00000,00003 9453 1433 162
Daň z príjmov v minulom roku 0,00003 9453 1433 1624 568
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00003 9453 1433 162
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 359,451 04125,98193,2025,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 328,75956,9817,74178,675,89
Doba obratu aktív 1 3991 830498,84710,85526,97
Doba obratu pohľadávok 359,451 04125,98193,2025,22
Doba obratu zásob 1 816-2 6530,00000,000069 732
Doba splácania záväzkov 3 679-10 1130,00000,0000144 956
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 264,74276,4066,78166,64100,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 85,21-388,160,00000,0000-7 342
EBIT v minulom roku -3 86318 73413 75414 31120 668
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 675-3 86318 73413 75414 311
EBITDA -21 905-15 24821 17717 22817 348
EBITDA marža -1,05-0,19470,26320,29170,2787
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 905-15 24821 17717 22817 348
Finančná páka 1,231,181,161,311,24
Finančné účty 46 04735 47449 74210 37831 712
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8101-0,8484-0,8656-0,7637-0,8097
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81010,84840,86560,76370,8097
Hrubá marža -0,9882-0,16900,39380,44700,3073
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 02799 44224 58617 91517 278
Krátkodobé pohľadávky 21 10260 8175 89729 6374 295
Krátkodobé záväzky 15 54216 15315 16025 56217 077
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 360,00620,00-959,00196,00-865,00
Náklady na predaný tovar 41 45434 01146 95332 27443 120
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 542-583,000,00000,000043,00
Neobežný majetok 7 3226 39752 81756 50645 518
Obežný majetok 74 821100 52960 42352 53744 222
Obrat aktív 0,26090,19950,73170,51350,6926
Obrat neobežného majetku 2,933,331,570,99091,37
Obrat obežného majetku 0,28640,21221,371,071,41
Odpisy 1 6482 6824 1103 7832 965
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 6482 6824 1103 7832 965
Osobné náklady 806,00771,0010 0248 3801 094
Ostatné náklady na finančnú činnosť 122,00104,0077,0073,0070,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -22 027-1 18118 89914 39414 114
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,56060,33180,43930,09520,3534
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,210,45300,61810,17570,5094
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -13,3622,710,00000,0000444,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -25,57-17,173,163,1517,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,40-3,832,242,174,71
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,151,660,60030,18540,5102
Pohľadávky z obchodného styku 19 30055 9274 02727 4071 003
Pohotová likvidita II. stupeň 4,325,963,671,572,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,45-2,56-1,97-8,02-2,29
Pridaná hodnota -20 607-13 23831 68726 39619 133
Primárna platobná neschopnosť 0,01870,0111-0,23810,0072-0,8624
Rýchla likvidita I. stupeň 2,962,203,280,40601,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,7123-1,060,71871,500,9844
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,7123-1,060,71871,500,9844
Služby 17 93212 60421 27813 55719 392
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 143106 926113 240109 04389 740
Spotreba materiálu… 21 98021 99025 67518 71723 685
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 42878 72884 60156 37062 158
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000057 3971 743380,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 42821 33182 85855 99062 158
Účtovný cash flow 46 04735 47449 74210 37831 712
Vlastné imanie 66 54190 71398 02083 27472 663
Všetky záväzky 15 60216 21315 22025 76917 077
Výsledok hospodárenia -23 553-3 75918 81013 82514 383
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -23 553-3 75918 81013 82514 383
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23 675-3 86314 78910 61111 149
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 86314 78910 61111 14916 100
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -23 675-3 86318 73413 75414 311
Zásoby 7 6724 2384 78412 5228 215
Záväzky 15 60216 21315 22025 76917 077
Záväzky z obchodného styku 360,00620,00-959,00196,00-865,00
Zisk pred zdanením -23 675-3 86318 73413 75414 311
Zmena EBIT 6,13-0,20621,360,96110,6924
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000043 2260,00000,00000,0000