FINEP Premiére, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 23 128 49114 109 5689 515 2747 649 8106 624 717
Bankové úvery 6 002 2543 004 160663 3030,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,023,823,8127,102,03
Bežné bankové úvery 0,00000,000048 8010,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 93 63462 69832 433815,00162,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,02470,4019-0,2939-0,51951,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,262,261,060,54610,3204
Celkové tržby 3 000 0009 0000,00000,000043 053
Celkový dlh 16 029 1719 779 7044 902 2662 701 8481 607 417
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 199 2201 389 736522 038-852 534-997 149
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,9232-31,460,00000,00000,1066
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 803 0341 614 424141 265852 534997 149
Čistý cash flow 188 6101 473 159-711 269-144 615864 310
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 769 456-283 085-333 944-68 3695 564
Čistý zisk 2 769 456-283 143-334 955-69 3374 588
Čistý zisk v minulom roku -283 143-334 955-69 3374 58814 748
Cudzie zdroje -7 099 320-4 329 864-4 613 008-4 947 962-5 017 300
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00968,00976,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00968,00976,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00968,00976,00
Dlhodobé bankové úvery 6 002 2543 004 160614 5020,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000010 0290,0000
Dlhodobý dlh 6 002 2543 004 160614 5020,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000518,74115,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000448,3553,14
Doba obratu aktív 0,00000,00000,000017 91856 166
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000542,23115,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000652,064 229
EBIT v minulom roku -283 085-333 944-68 3695 56415 709
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 769 456-283 085-333 944-68 3695 564
EBITDA 2 772 321-280 198-332 037-67 2725 792
EBITDA marža 0,9241-31,130,00000,00000,1345
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 772 321-280 198-332 037-67 2725 792
Finančná páka 3,263,262,061,551,32
Finančné účty 1 803 0341 614 424141 265852 534997 149
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3070-0,3069-0,4848-0,6468-0,7574
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,30700,30690,48480,64680,7574
Hrubá marža 0,9264-31,690,00000,00000,1954
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 769 511-282 988-332 957-67 5375 642
Krátkodobé pohľadávky 252 447200 264275 031221 47213 592
Krátkodobé záväzky 7 649 7423 665 3382 420 141278 392498 848
Krytie dlhovej služby 0,0000-4 831-6 5110,00000,0000
Nákladové úroky 0,000058,0051,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 58,0051,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar -2 779 172285 214326 371197 12234 638
Neobežný majetok 0,000096 26296 26296 2625 613 814
Obežný majetok 23 034 85713 950 6089 386 5797 552 7331 010 741
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00001,620,0077
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 8102 790920,00265,00150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 284 4732 798 3031 284 459260 1055 691
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 769 456-283 143-334 955-69 3374 588
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0629163,680,00000,000020,08
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,0000-0,928020,08
Pohľadávky z obchodného styku 242 307190 162190 348191 4206 268
Pohotová likvidita II. stupeň 0,28090,51220,18183,862,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -37,64-2,946,4934,21-5,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000025 399-13 9460,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,69300,69310,51520,35320,2426
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,262,261,060,54610,3204
Pridaná hodnota 2 779 172-285 214-326 371-41 2898 413
Primárna platobná neschopnosť 30,0614,726,751,360,9079
Rýchla likvidita I. stupeň 0,23570,44050,05723,062,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,78-34,90-14,76-40,16277,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,78-34,90-14,76-40,16277,52
Služby 220 740285 017312 11427 68733 413
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23 128 49114 109 5689 515 2747 649 8106 624 717
Spotreba materiálu… 88,00197,0014 25713 6021 225
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 002 2543 004 160663 3030,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000155 83343 051
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000155 83343 051
Účtovný cash flow 188 6101 473 159-711 269-144 615864 310
Úročený dlh 6 002 2543 004 160663 3030,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-4 881-6 5480,00000,0000
Vlastné imanie 7 099 3204 329 8644 613 0084 947 9625 017 300
Všetky záväzky 16 029 1719 779 7044 902 2662 701 8481 607 417
Výsledok hospodárenia 2 772 321-280 198-332 037-67 2725 792
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 772 321-280 198-332 037-67 2725 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 769 456-283 143-334 955-69 3374 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -283 143-334 955-69 3374 58814 748
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 769 456-283 143-333 995-68 3695 564
Zásoby 20 979 37612 135 9208 970 2836 468 6980,0000
Záväzky 16 029 1719 779 7044 902 2662 701 8481 607 417
Záväzky z obchodného styku 7 284 4732 798 3031 284 459260 1055 691
Zisk pred zdanením 2 769 456-283 143-333 995-68 3695 564
Zmena EBIT -9,780,84774,88-12,290,3542
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 000 0000,00000,0000-155 8330,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 000 0000,00000,0000-155 8330,0000