SLUŽBA ČAĎU s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 469 599349 992225 401236 162388 360
Aktivácia 0,00000,00000,000021 18432 346
Bankové úvery 0,00000,00000,00008 75010 165
Bežná likvidita III. stupeň 2,051,480,95300,76790,6477
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00008 75010 165
Časové rozlíšenie aktív 6 2155 7345 1045 6116 191
Časové rozlíšenie pasív 0,000017 3845 0740,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2258-1,32-0,02020,9943-0,7767
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,29870,92670,0053-0,11340,0204
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,90831,463,939,2741,64
Celkové tržby 926 840761 404526 096927 4720,0000
Celkový dlh 223 514197 444175 664213 157379 252
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -270 523-214 968-36 613-26 9603 091
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 270 523214 96836 61335 7107 074
Čistý cash flow 55 555178 355903,00-22 8737 074
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 141 319119 06328 63125 7775 335
Čistý zisk 110 92190 50021 65918 2331 805
Čistý zisk v minulom roku 90 50021 65918 233-2 53118 791
Cudzie zdroje -246 085-135 164-44 663-23 005-9 108
Daň z príjmov 29 72428 5636 7385 7210,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 5636 7385 7218 9370,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 72428 5636 7385 7210,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,4919,9717,378,3830,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,6019,1114,875,9527,58
Doba obratu aktív 186,56168,17156,8295,2294,37
Doba obratu pohľadávok 27,4919,9717,378,3830,42
Doba obratu zásob 21,3235,71108,8250,8028,48
Doba splácania záväzkov 112,66141,73183,83102,9495,57
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,8992,48119,1981,3584,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,130,55233,466,260,0000
EBIT v minulom roku 119 06328 63125 7779 57921 294
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 141 319119 06328 63125 7775 335
EBITDA 175 692155 42372 24395 90990 429
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 175 692155 42372 24395 90990 429
Finančná páka 1,912,595,0510,2742,64
Finančné účty 270 523214 96836 61335 7107 074
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5240-0,3862-0,1981-0,0974-0,0235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52400,38620,19810,09740,0235
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 184 692155 19371 66094 54488 212
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,39610,54990,76010,85440,8914
Krátkodobé pohľadávky 69 18841 55624 97020 781125 186
Krátkodobé záväzky 185 991192 466171 318201 773346 198
Krytie dlhovej služby 260,670,0000308,7352,6125,62
Materiál 395,00626,00519,00505,00540,00
Nákladové úroky 674,000,0000234,001 8233 530
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000234,001 8233 1732 503
Náklady na predaný tovar 687 310544 733390 483755 7761 289 863
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 602 605495 663340 150715 4311 183 463
Neobežný majetok 88 46739 23457 29974 495157 554
Obežný majetok 374 917305 024162 998156 056224 615
Obrat aktív 1,962,172,333,833,87
Obrat neobežného majetku 10,3919,369,1612,159,53
Obrat obežného majetku 2,452,493,225,806,69
Obrat zásob 17,1210,223,357,1912,81
Odpisy 38 70636 13043 03068 76881 810
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 35318 06521 51534 38481 810
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 35318 06521 51534 3840,0000
Osobné náklady 63 48755 60172 57276 5020,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 334,00230,00583,001 3652 217
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 725750,003 22812 2790,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 149 627126 63064 68987 00183 615
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,45070,66960,48490,57420,0937
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,49830,84960,58420,74960,1265
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57610,61420,16240,15120,0182
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,27430,25870,54100,51170,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,653,871,851,950,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,272,341,161,032,59
Pohľadávky z obchodného styku 66 96139 76421 37614 755113 487
Pohotová likvidita II. stupeň 1,861,250,37810,29500,3885
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,43-0,7578-49,461,01-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 82,430,00003,86-12,552,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47600,56410,77930,90260,9765
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,90831,463,939,2741,64
Pridaná hodnota 231 470214 910134 132149 501212 221
Primárna platobná neschopnosť 0,24980,01890,15100,83220,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,45070,66960,48490,79260,1982
Rýchla likvidita I. stupeň 1,451,020,20760,16960,0199
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,271,272,432,224,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,271,272,432,224,19
Služby 47 38418 95821 56117 88954 427
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 469 599349 992225 401236 162388 360
Spotreba materiálu… 37 32130 11228 77243 64084 319
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00008 75010 165
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 923 447759 643524 615905 2771 502 084
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 6670,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 910 028758 289505 922896 5081 494 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 7521 35418 6938 7698 041
Účtovný cash flow 55 555178 355903,00-22 8737 074
Úročený dlh 0,00000,00000,00008 75010 165
Úrokové krytie 209,670,0000122,3514,141,51
Vlastné imanie 246 085135 16444 66323 0059 108
Všetky záväzky 223 514197 444175 664213 157379 252
Výsledok hospodárenia 141 653119 29329 21327 1418 619
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 141 653119 29329 21327 1418 619
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 92190 50021 65918 2331 805
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 90 50021 65918 233-2 53118 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 140 645119 06328 39723 9542 873
Zásoby 35 20648 500101 41599 56592 355
Záväzky 223 514197 444175 664213 157379 252
Záväzky z obchodného styku 16 725750,003 22812 2790,0000
Zisk pred zdanením 140 645119 06328 39723 9542 873
Zmena EBIT 1,194,161,112,690,2505