VSK PRO - ZEO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 424 7261 227 9541 013 0771 111 918794 126
Aktivácia 0,00000,00000,000020 3550,0000
Bankové úvery 0,00000,0000106 51284 78653 658
Bežná likvidita III. stupeň 2,772,291,150,79371,08
Bežné bankové úvery 0,00000,0000106 51242 36053 658
Časové rozlíšenie aktív 67,00161,00251,00261,001 939
Časové rozlíšenie pasív 11 99013 75212 4640,00005 147
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,41480,9843-0,8617-0,15350,0144
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22250,28520,43031,042,81
Celkové tržby 1 819 9281 778 4571 461 3621 328 7990,0000
Celkový dlh 257 144269 463301 008567 596581 816
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -299 870-218 162105 213-29 68152 521
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 299 870218 1621 299114 4671 137
Čistý cash flow 81 708216 863-113 168-67 3231 137
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 271 523292 347185 421189 621167 291
Čistý zisk 210 852245 134155 283150 286140 455
Čistý zisk v minulom roku 245 134155 283150 286186 873-50 065
Cudzie zdroje -1 155 592-944 739-699 605-544 322-207 163
Daň z príjmov 58 95745 07225 28619 7440,0000
Daň z príjmov v minulom roku 45 07225 28619 7442 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 58 95745 07225 28619 7440,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000042 4260,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000042 4260,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,4251,4954,5862,1425,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,7633,5348,2056,4418,01
Doba obratu aktív 303,03268,98270,95333,43277,30
Doba obratu pohľadávok 34,4251,4954,5862,1425,41
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000048,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,9048,2635,12131,5027,58
EBIT v minulom roku 292 347185 421189 621212 160-20 747
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 271 523292 347185 421189 621167 291
EBITDA 481 978463 456368 912337 004295 118
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 481 978463 456368 912337 004295 118
Finančná páka 1,231,301,452,043,83
Finančné účty 299 870218 1621 299114 4671 137
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8111-0,7694-0,6906-0,4895-0,2609
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81110,76940,69060,48950,2609
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 674 135667 936538 309529 277293 334
Krátkodobé pohľadávky 161 836235 070204 095207 20972 781
Krátkodobé záväzky 196 978220 328131 330438 52578 991
Krytie dlhovej služby 281,20216,4776,0317,209,23
Materiál 61 04630 27035 48521 64924 784
Nákladové úroky 1 7142 1414 85219 59126 836
Nákladové úroky v minulom roku 2 1414 85219 59122 40629 318
Náklady na predaný tovar 902 651897 238734 577660 349576 814
Neobežný majetok 844 900691 004725 602730 251644 652
Obežný majetok 579 759536 789287 224381 406147 535
Obrat aktív 1,201,361,351,091,32
Obrat neobežného majetku 2,032,411,881,671,62
Obrat obežného majetku 2,963,104,753,197,08
Odpisy 238 116206 834206 188176 98075 050
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 119 058103 417103 09488 49075 050
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 119 058103 417103 09488 4900,0000
Osobné náklady 426 482397 063355 071299 5060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3431 5781 6252 0371 784
Ostatné záväzky z obchodného styku 106 129135 03572 96458 3710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 448 968451 968361 471327 266215 505
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18250,25950,19260,23890,5385
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52430,51630,56340,53790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7798
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,911,941,771,860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,271,121,176,24
Pohľadávky z obchodného styku 125 796153 087180 222188 21651 574
Pohotová likvidita II. stupeň 2,211,940,82160,66950,5505
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,14-4,366,188,09-182,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 47,67101,29-23,32-3,440,0424
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,18050,21940,29710,51050,7326
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22250,28520,43031,042,81
Pridaná hodnota 813 460769 060630 174556 830468 451
Primárna platobná neschopnosť 0,86880,88210,40490,31010,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18250,25950,22200,27610,6780
Rýchla likvidita I. stupeň 1,440,93200,00520,23800,0083
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,53350,58140,81591,681,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,53350,58140,81591,681,97
Služby 626 300580 953512 171439 809335 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 424 7261 227 9541 013 0771 111 918794 126
Spotreba materiálu… 280 070323 227230 670231 632265 680
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000106 51284 78653 658
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 812 8611 769 3271 450 2621 314 3341 045 265
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 96 750103 02985 51197 1550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 716 1111 666 2981 364 7511 217 1791 045 265
Účtovný cash flow 81 708216 863-113 168-67 3231 137
Úročený dlh 0,00000,0000106 51284 78653 658
Úrokové krytie 158,41136,5538,229,686,23
Vlastné imanie 1 155 592944 739699 605544 322207 163
Všetky záväzky 257 144269 463301 008567 596581 816
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00005 147
Výsledok hospodárenia 272 896294 093187 468191 865169 084
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 272 896294 093187 468191 865169 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 210 852245 134155 283150 286140 455
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 245 134155 283150 286186 873-50 065
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 269 809290 206180 569170 030140 455
Zásoby 118 05383 55781 83059 73073 617
Záväzky 257 144269 463301 008567 596581 816
Záväzky z obchodného styku 109 294135 03572 96458 3710,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 1650,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 269 809290 206180 569170 030140 455
Zmena EBIT 0,92881,580,97790,8938-8,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 3 7196 9428 264-9 26323 889
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 7196 9428 264-9 26323 889
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 67 71665 55860 76765 31450 984