Snowpark Lučivná, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 152 794141 026161 589131 288125 502
Bežná likvidita III. stupeň 2,600,89960,47870,26210,1402
Časové rozlíšenie aktív 1 7123 1492 8540,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,65450,13750,11250,02260,1051
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14250,44171,031,48-1,34
Celkové tržby 189 676147 641132 42385 0470,0000
Celkový dlh 19 05443 20781 98678 435491 123
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 670-28 389-22 485-13 287-51 589
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 67028 38922 48513 28751 589
Čistý cash flow 12 2815 9049 1981 76951 589
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 50818 61630 776-20 85151 076
Čistý zisk 35 92218 21627 357-14 21251 076
Čistý zisk v minulom roku 18 21627 357-14 21216 29530 183
Cudzie zdroje -133 740-97 819-79 603-52 853365 621
Daň z príjmov 8 586400,003 419-6 6390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 400,003 419-6 639-4 4880,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 586400,003 419-6 6390,0000
Dlhodobé pohľadávky 10 92413 29612 73615 8014 338
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001,499,873,7633,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001,499,873,762,33
Doba obratu aktív 312,86350,53449,43563,47345,83
Doba obratu pohľadávok 22,3734,5445,3071,5745,65
Doba obratu zásob 1 617999,552 6052 761946,71
Doba splácania záväzkov 4 6976 62020 79334 0383 453
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,42106,71227,37335,791 353
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 6712 7962 6253 6370,0000
EBIT v minulom roku 18 61630 776-20 85111 80730 183
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 50818 61630 776-20 85151 076
EBITDA 108 73988 25095 29244 46172 620
EBITDA marža 0,57330,59770,71960,52280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 108 73988 25095 29244 46172 620
Finančná páka 1,141,442,032,48-0,3433
Finančné účty 40 67028 38922 48513 28751 589
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8753-0,6936-0,4926-0,40262,91
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87530,69360,49260,4026-2,91
Hrubá marža 0,43750,47160,59510,29680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 123 73287 47494 64443 86972 205
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12280,30440,50590,59593,91
Krátkodobé pohľadávky 0,0000600,003 550875,0012 230
Krátkodobé záväzky 18 76342 93281 74878 240490 990
Materiál 5 5305 4148 5005 1152 375
Náklady na predaný tovar 95 27777 22152 43559 79951 901
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 4582 3671 435839,001 942
Neobežný majetok 93 02789 110109 72194 97852 308
Obežný majetok 58 05548 76749 01436 31073 194
Obrat aktív 1,171,040,81210,64781,06
Obrat neobežného majetku 1,921,651,200,89542,53
Obrat obežného majetku 3,073,012,682,341,81
Odpisy 71 18268 85863 87064 71821 130
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 59134 42931 93532 35921 130
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 59134 42931 93532 3590,0000
Osobné náklady 8 75813 63014 55310 7510,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 091776,00648,00592,00415,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 67018 13410 3208 3600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 107 10487 07491 22750 50672 206
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 56,9129,4154,9130,091,55
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,475,115,412,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,040,84411,000,33453,81
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000600,003 550875,00845,00
Pohotová likvidita II. stupeň 2,260,74860,35340,18100,1300
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,89-16,57-8,65-29,887,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12470,30640,50740,59743,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14250,44171,031,48-1,34
Pridaná hodnota 82 98169 62578 79925 24680 556
Primárna platobná neschopnosť 0,000030,222,919,550,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,170,66130,27510,16980,1051
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,17520,48960,86041,766,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,17520,48960,86041,766,76
Služby 38 93029 40917 48525 53815 812
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 152 794141 026161 589131 288125 502
Spotreba materiálu… 54 88945 44533 51533 42234 147
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 186 300146 846131 23485 045132 457
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 0420,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 3283 6851 8661 0692 235
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 175 930143 161129 36883 976130 222
Účtovný cash flow 12 2815 9049 1981 76951 589
Vlastné imanie 133 74097 81979 60352 853-365 621
Všetky záväzky 19 05443 20781 98678 435491 123
Výsledok hospodárenia 45 59919 39231 422-20 25751 490
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 45 59919 39231 422-20 25751 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 35 92218 21627 357-14 21251 076
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 21627 357-14 21216 29530 183
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 50818 61630 776-20 85151 076
Zásoby 6 4616 48210 2436 3475 037
Záväzky 19 05443 20781 98678 435491 123
Záväzky z obchodného styku 10 67018 13410 3208 3600,0000
Zisk pred zdanením 44 50818 61630 776-20 85151 076
Zmena EBIT 2,390,6049-1,48-1,771,69