SUN-BATH agency s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 13 46313 46313 94310 4378 182
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,000029,0521,7417,05
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0000-1,0000-1,04-1,05-1,06
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,000029,0521,7417,05
Celkové tržby 0,00000,00004 0004 8200,0000
Celkový dlh 0,00000,0000480,00480,00480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 463-13 463-13 943-10 437-8 182
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00000,00000,87650,46780,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 46313 46313 94310 4378 182
Čistý cash flow 13 46313 46313 94310 4378 182
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00003 9862 735-2,00
Čistý zisk 0,00000,00003 5062 255-482,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00003 5062 255-482,001 650
Cudzie zdroje -13 463-13 463-13 463-9 957-7 702
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 0,00000,00001 272790,350,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,000043,8036,350,0000
EBIT v minulom roku 0,00003 9862 735-2,002 130
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00003 9862 735-2,00
EBITDA 0,00000,00003 9862 7350,0000
EBITDA marža 0,00000,00000,99650,56740,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00003 9862 7350,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,12040,1755-240,00
Finančná páka 1,00001,00001,041,051,06
Finančné účty 13 46313 46313 94310 4378 182
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-1,0000-0,9656-0,9540-0,9413
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00001,00000,96560,95400,9413
Hrubá marža 0,00000,00000,99650,56740,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00003 9862 735-2,00
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Náklady na predaný tovar 0,00000,000014,002 0850,0000
Obežný majetok 13 46313 46313 94310 4378 182
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,00002,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00003 5062 255-482,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,00003,492,170,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00003,492,170,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,000029,0521,7417,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,0000-1,0000-0,9656-0,9540-0,9413
Pridaná hodnota 0,00000,00003 9862 7350,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,000029,0521,7417,05
Služby 0,00000,00000,00002 0700,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 46313 46313 94310 4378 182
Spotreba materiálu… 0,00000,000014,0015,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00004 0004 8200,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00004 0004 8200,0000
Účtovný cash flow 13 46313 46313 94310 4378 182
Vlastné imanie 13 46313 46313 4639 9577 702
Všetky záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Výsledok hospodárenia 0,00000,00003 9862 7350,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00003 9862 7350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00003 5062 255-482,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00003 5062 255-482,001 650
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00003 9862 735-2,00
Záväzky 0,00000,0000480,00480,00480,00
Zisk pred zdanením 0,00000,00003 9862 735-2,00
Zmena EBIT 0,00000,00001,46-1 368-0,0009

Činnosti firmy
Piliarska výroba a impregnácia dreva
Sprostredkovanie výroby
Poskytovanie služieb žeriavom
Inžinierska činnosť v stavebníctve
Výroba sviečok
Prepisovanie písomností
Lešenárske práce
Faktoring a forfaiting
Výroba hier a hračiek
Požičovňa športových potrieb
Zemné práce
Servis športových potrieb
Sprostredkovanie dopravy
Výroba pleteného tovaru
Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
Záložne
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
Poskytovanie nebankových činností - úvery z vlastných zdrojov
Činnosť účtovných poradcov
Vydávanie novín
Vydávanie časopisov
Výroba nití
Vydávanie kníh
Úprava zelene
Povrchová ochrana výrobkov lakmi, tmelmi, nátermi
Tkanie textílií
Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
Výroba tovaru z plastov
Príprava a predaj cukrovej vaty na priamu konzumáciu
Výroba kakaa
Kopírovanie tlačív
Záznamy videokamerou
Výroba suvenírov v rozsahu voľnej živnosti
Búracie práce
Pomocné stavebné práce
Sklenárske a rámovacie práce
Výroba drevených brikiet
Poskytovanie softwaru
Dokončovacie práce hotových kovových výrobkov jednoduchým ručným opracovaním..
Kováčstvo
Oprava defektov, duší a plášťov
Čistenie fasád a pomníkov
Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
Preklad nákladov
Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
Oprava bicyklov
Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Montáž sadrokartónu
Spracovanie zemiakov
Sprostredkovanie obchodu
Maliarstvo a natieračské práce
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Zváračské práce
Výkopové práce
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Prekladateľská a tlmočnícka činnosť
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom nehnuteľností
Poskytovanie služieb kolesovým rýpadlom
Vložkovanie komínov
Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného..
Mechanická úprava kovov a plechov (ohýbanie, rezanie, strihanie na mieru)
Výroba drevených obalov a paliet
Obkladačské práce
Štukatérstvo
Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie cestovnej agentúry
Príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátova mrazených..
Výroba a montáž žalúzií
Výroba cestovín
Výroba košikárska
Spracovanie ovocia a zeleniny
Armovačské práce
Výmena jednoduchých mechanických časti strojov podľa odporučania výrobcu
Vedenie účtovníctva
Prevádzkovanie jaslí
Automatizované spracovanie dát
Príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých..
Výroba tovaru z korku
Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
Balenie čaju
Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
Výroba nealkoholických nápojov
Prenájom priemyselného tovaru
Skladovanie
Čalúnnictvo
Fotografické služby
Výroba odevov a odevných doplnkov - krajčírstvo
Upratovacie práce
Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
Odťahová služba
Reklamná a propagačná činnosť
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Operačný a finančný leasing