1.PLTNÍCKA A TURISTICKÁ SPOLOČNOSŤ NA DUNAJCI ČERVENÝ KLÁŠTOR, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00000,00004 0786 97912 419
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,50103,9936,74
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000198,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,9330-1,29-1,03
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,46563,8535,64
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000-2,000,33390,0655
Celkové tržby 4 7814 78126 78135 6350,0000
Celkový dlh 6 3646 3648 1401 747763,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-3 790-6 725-12 047
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00003 7906 72512 047
Čistý cash flow 0,00000,00003 7906 72512 047
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 303-2 303-8 334705,0013 909
Čistý zisk -2 303-2 303-9 294-255,0013 909
Čistý zisk v minulom roku -9 294-9 294-255,00-12 971-5 398
Cudzie zdroje 6 3646 3644 062-5 232-11 656
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00003,932,601,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001,28
Doba obratu aktív 0,00000,000055,5971,4891,25
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00003,932,601,28
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000024,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 485,85485,85110,9517,892,48
EBIT v minulom roku -8 334-8 334705,00-12 011-5 398
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 303-2 303-8 334705,0013 909
EBITDA -2 113-2 113-8 148896,0014 071
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 113-2 113-8 148896,0014 071
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,11521,360,0000
Finančná páka 0,00000,0000-1,001,331,07
Finančné účty 0,00000,00003 7906 72512 047
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,00000,9961-0,7497-0,9386
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,0000-0,99610,74970,9386
Hrubá marža 0,66390,66390,87180,89680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 303-2 303-8 334705,0013 909
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00002,000,25030,0272
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000288,00254,00174,00
Krátkodobé záväzky 6 3646 3648 1401 747338,00
Náklady na predaný tovar 1 6071 6073 4303 6794 992
Obežný majetok 0,00000,00004 0786 97912 221
Obrat aktív 0,00000,00006,575,114,00
Obrat obežného majetku 0,00000,00006,575,114,06
Osobné náklady 5 0395 03930 56429 7960,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 190,00190,00186,00191,00162,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 303-2 303-9 294-255,0013 909
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,36190,36192,29-0,04871,19
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,0000-2,040,10101,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,0000-2,040,10101,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,36190,36192,050,13471,15
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,00000,92940,96360,9700
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,591,591,310,93240,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00008,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,62990,62990,76391,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62990,62990,76391,070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000174,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,50103,9936,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00001,07-0,7780-0,9675
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00002,000,25030,0614
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000-2,000,33390,0655
Pridaná hodnota 3 1743 17423 34831 95644 684
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,0000-2,28-0,03651,12
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,36190,36192,29-0,04871,19
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,46563,8535,64
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,01-3,01-0,99901,950,0542
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,01-3,01-0,99901,950,0542
Služby 990,00990,001 446669,002 266
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00004 0786 97912 419
Spotreba materiálu… 617,00617,001 9843 0102 726
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 7814 78126 77835 63549 676
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 7814 78126 77835 63549 676
Účtovný cash flow 0,00000,00003 7906 72512 047
Vlastné imanie -6 364-6 364-4 0625 23211 656
Všetky záväzky 6 3646 3648 1401 747763,00
Výsledok hospodárenia -2 113-2 113-8 148896,0014 071
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 113-2 113-8 148896,0014 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 303-2 303-9 294-255,0013 909
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 294-9 294-255,00-12 971-5 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 303-2 303-8 334705,0013 909
Záväzky 6 3646 3648 1401 747763,00
Zisk pred zdanením -2 303-2 303-8 334705,0013 909
Zmena EBIT 0,27630,2763-11,82-0,0587-2,58