AGROMELIO, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 495 5541 339 3831 370 7631 490 9921 593 746
Aktivácia 191 498175 92094 15190 576281 660
Bežná likvidita III. stupeň 1,050,75450,68190,51460,4669
Časové rozlíšenie aktív 15 57910 1618 0696 62910 452
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71260,76830,80661,413,05
Celkové tržby 2 278 7831 908 2701 692 2291 449 3230,0000
Celkový dlh 622 284581 930612 020872 0741 200 554
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -341 759-207 365-187 081-72 668-120 206
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 341 759207 365187 08172 668160 206
Čistý cash flow 134 39420 284114 4136 993160 206
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 118 9051 590-43 953-36 913102 376
Čistý zisk 115 815-1 290-46 833-39 79496 652
Čistý zisk v minulom roku -1 290-46 833-39 794-16 107-66 984
Cudzie zdroje -873 270-757 453-758 743-618 918-393 192
Daň z príjmov 3 0902 8802 8802 8810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8812 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 0902 8802 8802 8810,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000109 768
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,2418,399,8121,9721,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,9118,269,6221,7021,31
Doba obratu aktív 271,11281,39315,44419,17450,47
Doba obratu pohľadávok 23,2418,399,8121,9752,43
Doba obratu zásob 737,14804,361 2232 2084 730
Doba splácania záväzkov 2 9213 7224 2716 649374,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,25119,04138,29242,38325,40
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 292,30440,75743,821 0220,0000
EBIT v minulom roku 1 590-43 953-36 913-12 800-56 254
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 118 9051 590-43 953-36 913102 376
EBITDA 354 435308 831273 842258 292283 529
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 354 435308 831273 842258 292283 529
Efektívna daňová sadzba 0,02601,81-0,0655-0,07800,0000
Finančná páka 1,711,771,812,414,05
Finančné účty 341 759207 365187 08172 668160 206
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5839-0,5655-0,5535-0,4151-0,2467
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58390,56550,55350,41510,2467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 426 468318 325275 427321 245283 227
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,40670,42300,43840,57820,7224
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000040 000
Krátkodobé pohľadávky 128 18487 52742 63178 13975 732
Krátkodobé záväzky 608 192566 603600 951862 1561 151 250
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000049,53
Materiál 73 40491 907115 837217 842250 599
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00005 724
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000426,0010 730
Náklady na predaný tovar 1 409 6361 233 6031 149 143938 562811 537
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 01055 55951 35347 33123 909
Neobežný majetok 856 525911 893960 9821 047 299927 759
Obežný majetok 623 450417 329401 712437 064655 535
Obrat aktív 1,351,301,160,87080,8103
Obrat neobežného majetku 2,351,911,651,241,39
Obrat obežného majetku 3,234,163,952,971,97
Odpisy 271 130311 810318 382326 460189 010
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 135 565155 905159 191163 230189 010
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 135 565155 905159 191163 2300,0000
Osobné náklady 339 701308 906301 980244 4580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 801,00356,00415,00447,00302,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 60 87067 090104 650132 5290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 386 945310 520271 549286 666285 662
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56260,61320,69100,67950,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 7,949,078,517,600,4281
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,781,631,451,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98850,81160,70440,63012,54
Pohľadávky z obchodného styku 126 38686 91341 80377 18675 382
Pohotová likvidita II. stupeň 0,79830,53840,39570,18260,2068
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,50-37,34-6,63-88,51-2,45
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000027,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41610,43450,44650,58490,7533
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71260,76830,80661,413,05
Pridaná hodnota 603 829503 769436 992359 747479 825
Primárna platobná neschopnosť 0,48160,77192,501,720,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56190,36600,31130,08430,1345
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,761,882,233,384,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,761,882,233,384,23
Služby 169 998182 419154 102155 241142 360
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 495 5541 339 3831 370 7631 490 9921 593 746
Spotreba materiálu… 1 387 7611 156 4731 031 893837 962954 593
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000040 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 049 8821 742 2971 587 1351 330 0091 291 362
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 36 4174 9251 000,0031 7000,0000
Tržby z predaja tovaru 112 46275 90475 15473 14533 746
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 901 0031 661 4681 510 9811 225 1641 257 616
Účtovný cash flow 134 39420 284114 4136 993160 206
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000040 000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000017,89
Vlastné imanie 873 270757 453758 743618 918393 192
Všetky záväzky 622 284581 930612 020872 0741 200 554
Výsledok hospodárenia 119 7221 946-43 540-36 46894 519
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 119 7221 946-43 540-36 46894 519
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 115 815-1 290-46 833-39 79496 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 290-46 833-39 794-16 107-66 984
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 118 9051 590-43 953-36 91388 410
Zásoby 153 507122 437172 000286 257309 829
Záväzky 622 284581 930612 020872 0741 200 554
Záväzky z obchodného styku 60 87067 090104 650132 5290,0000
Zisk pred zdanením 118 9051 590-43 953-36 91388 410
Zmena EBIT 74,78-0,03621,192,88-1,82
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 32 635-15 072-5 94611 39627 665
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 32 635-15 072-5 94611 39627 665