ISPro, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 72 646125 794121 509117 949151 013
Bežná likvidita III. stupeň 3,860,87770,77430,73460,6304
Časové rozlíšenie aktív 576,00268,001 214652,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4711-0,7379-0,79001,63-2,19
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,750,16670,1651-0,33410,2779
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,29094,614,914,937,92
Celkové tržby 128 056151 288179 808242 1770,0000
Celkový dlh 16 371103 356100 95498 045134 089
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 906-83 417-66 861-50 623-37 148
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 90683 41766 86150 62337 148
Čistý cash flow -26 51116 55616 238-32 46837 148
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 1884 9292 14917 0149 611
Čistý zisk 33 8381 882650,0012 5919 611
Čistý zisk v minulom roku 1 882650,0012 59123 92946 027
Cudzie zdroje -56 275-22 438-20 555-19 904-16 924
Daň z príjmov 10 3503 0471 4994 4230,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0471 4994 4236 8040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 3503 0471 4994 4230,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 58019 53519 33532 6781 765
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,104,9816,8431,0123,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000024,4817,45
Doba obratu aktív 253,04313,47255,11181,8183,98
Doba obratu pohľadávok 8,6153,6657,4381,3824,19
Doba obratu zásob 4,0978,202,780,00007,90
Doba splácania záväzkov 1 6275 3185 80916 40097,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,69247,42206,45149,8074,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003,530,0000194,900,0000
EBIT v minulom roku 4 9292 14917 01430 73346 027
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 1884 9292 14917 0149 611
EBITDA 37 20117 78729 98455 63349 276
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 20117 78729 98455 63349 276
Efektívna daňová sadzba 0,23420,61820,69750,26000,0000
Finančná páka 1,295,615,915,938,92
Finančné účty 56 90683 41766 86150 62337 148
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7746-0,1784-0,1692-0,1688-0,1121
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77460,17840,16920,16880,1121
Hrubá marža 0,48060,58010,43450,39970,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 77 10620 26229 49865 51448 903
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,20820,78930,80930,82400,8853
Krátkodobé pohľadávky 891,002 0008 02020 12041 734
Krátkodobé záväzky 15 12699 28898 33297 185133 693
Materiál 38,0058,0047,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 43 25158 71595 719140 000500 318
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 3936 8156 1792 163249 229
Neobežný majetok 12 65519 11426 03213 87664 969
Obežný majetok 59 415106 41294 263103 42186 044
Obrat aktív 1,441,161,432,014,35
Obrat neobežného majetku 8,287,666,6817,0710,10
Obrat obežného majetku 1,761,381,842,297,63
Obrat zásob 89,294,67131,470,000046,18
Odpisy 12 91813 83627 35236 42236 413
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 4596 91813 67618 21136 413
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 4596 91813 67618 2110,0000
Osobné náklady 29 88761 02764 54855 9570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,00525,00486,00453,00373,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,000066,000,00001 1550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 46 75615 71828 00249 01346 024
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,60130,08390,03160,63260,5679
Podiel EBIT k aktívam 0,60830,03920,01770,14420,0636
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,60830,03920,01770,14420,0636
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,76820,18600,09270,81940,5549
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78330,66310,55030,42920,2460
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48570,69540,82620,57810,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 18,1412,8812,6444,750,3119
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,061,441,211,730,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,441,170,85021,054,29
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,000015 88431 376
Pohotová likvidita II. stupeň 3,860,86300,77390,73460,5900
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,12-1,36-1,270,6130-0,4556
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22540,82160,83080,83120,8879
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,29094,614,914,937,92
Pridaná hodnota 61 53887 75778 13096 799156 057
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,60130,08390,03160,63260,5679
Rýchla likvidita I. stupeň 3,760,84020,68000,52090,2779
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,44015,813,371,762,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,44015,813,371,762,72
Služby 15 35622 82559 067110 892218 781
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 646125 794121 509117 949151 013
Spotreba materiálu… 24 50229 07530 47326 94532 308
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 124 789147 972173 849241 966656 375
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 0001 5000,00005 1670,0000
Tržby z predaja tovaru 6 43716 38827 19886 018427 781
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 98 352130 084146 651150 781228 594
Účtovný cash flow -26 51116 55616 238-32 46837 148
Vlastné imanie 56 27522 43820 55519 90416 924
Všetky záväzky 16 371103 356100 95498 045134 089
Výsledok hospodárenia 44 2835 4512 63217 46412 863
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 44 2835 4512 63217 46412 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 33 8381 882650,0012 5919 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 882650,0012 59123 92946 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 44 1884 9292 14917 01412 492
Zásoby 38,001 46047,000,00005 397
Záväzky 16 371103 356100 95498 045134 089
Záväzky z obchodného styku 0,000066,000,00001 1550,0000
Zisk pred zdanením 44 1884 9292 14917 01412 492
Zmena EBIT 8,962,290,12630,55360,2088
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00006 9140,0000

Činnosti firmy
Prenájom a leasing hnuteľných veci a tovaru
Prenájom a požičiavanie zariadení výpočtovej, komunikačnej, kancelárskej,..
Reklamná a propagačná činnosť
Navrhovanie, vývoj, výroba, montáž, servis, konfigurácia, zriaďovanie, prevádzkovanie..
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a telekomunikačných..
Poskytovanie služieb pri vývoji softweru, služby súvisiace s činnosťou databánk..
Inžinierská činnosť v oblasti výstavby a montáže telekomunikačných zariadení
Výroba, montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Výroba, montáž a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
Vydavateľská činnosť
Prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
Výskum trhu a verejnej mienky
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb - sprostredkovanie pristupu..
Administratívna činnosť
Konzultačná, poradenská a školiaca činnosť s obsahovým zameraním zapísaného..
Prenájom nehnuteľností
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Automatizované spracovanie dát
Sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníckych služieb/
Faktoring a forfaiting
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti software a technického vybavenia..
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom