AGROZAMI, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 095 9681 031 6021 111 3451 093 3921 166 095
Aktivácia 16 3236 4509 24719 31118 196
Bankové úvery 259 680252 542258 803154 7090,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,68610,54020,67160,53990,7458
Bežné bankové úvery 259 680252 542258 803154 7090,0000
Časové rozlíšenie aktív 753,00741,00716,00741,00146,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,261,821,522,061,30
Celkové tržby 1 002 694889 951970 8921 008 9430,0000
Celkový dlh 611 515665 965670 841736 498659 221
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 337 393403 122278 884198 00274 216
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 26414 7822 9193 7072 619
Čistý cash flow 11 48211 863-788,003 5052 619
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 72031 30428 19331 86226 833
Čistý zisk 5 7208 3648 4037 2663 488
Čistý zisk v minulom roku 8 3648 4037 26610 4173 444
Cudzie zdroje -484 453-365 637-440 504-356 894-506 874
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8800,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,1027,4862,6333,9971,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,8718,1754,4933,6665,51
Doba obratu aktív 493,54519,44524,37526,54627,31
Doba obratu pohľadávok 45,1027,4862,6333,9971,41
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00007 065
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000282,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,99102,49149,39212,29289,20
EBIT v minulom roku 31 30428 19331 86231 34440 850
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 72031 30428 19331 86226 833
EBITDA 216 444246 383247 771241 129163 129
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 216 444246 383247 771241 129163 129
Finančná páka 2,262,822,523,062,30
Finančné účty 26 26414 7822 9193 7072 619
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 217 451250 646250 892244 702148 706
Krátkodobé finančné výpomoci 103 977165 36223 00047 00076 835
Krátkodobé pohľadávky 100 15154 576132 74870 582132 744
Krátkodobé záväzky 150 977203 546316 617440 838537 597
Krytie dlhovej služby 12,0212,2814,6511,106,99
Materiál 2 3574 3587 8426 30844 388
Nákladové úroky 18 00020 06016 91021 71623 345
Nákladové úroky v minulom roku 20 06016 91021 71620 92737 406
Náklady na predaný tovar 747 143619 745684 683859 273651 144
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000016 675
Neobežný majetok 742 894695 879709 418746 495707 827
Obežný majetok 352 321334 982401 211346 156458 122
Obrat aktív 0,73960,70270,69610,69320,5818
Obrat neobežného majetku 1,091,041,091,020,9586
Obrat obežného majetku 2,302,161,932,191,48
Odpisy 190 966215 964220 330207 532118 222
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 95 483107 982110 165103 766118 222
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 95 483107 982110 165103 7660,0000
Osobné náklady 238 154241 817256 480224 4670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 61710 2587 2854 22717 213
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8 3648 43510 1467 5382 790
Ostatné záväzky z obchodného styku 127 030179 577298 134419 2090,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 196 686224 328228 733214 798121 710
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,762,302,89-2,220,0000
Pohľadávky z obchodného styku 79 64536 092115 48369 906121 768
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -42,19-30,82559,02-101,82-193,54
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,63790,5914-0,04660,16140,1122
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55800,64560,60360,67360,5653
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,261,821,522,061,30
Pridaná hodnota 63 380105 14488 898-101 33427 347
Primárna platobná neschopnosť 1,594,982,586,000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,832,702,713,054,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,832,702,713,054,04
Služby 146 941135 172128 380161 646176 893
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 095 9681 031 6021 111 3451 093 3921 166 095
Spotreba materiálu… 488 678359 166439 383476 375500 422
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 363 657417 904281 803201 70976 835
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 810 653727 932773 711758 070678 491
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 130,003 043130,00131,000,0000
Tržby z predaja tovaru 174 98220 76377 20398 0133 674
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 635 541704 126696 378659 926674 817
Účtovný cash flow 11 48211 863-788,003 5052 619
Úročený dlh 363 657417 904281 803201 70976 835
Úrokové krytie 1,321,561,671,471,15
Vlastné imanie 484 453365 637440 504356 894506 874
Všetky záväzky 611 515665 965670 841736 498659 221
Výsledok hospodárenia 22 97333 28325 33528 55141 256
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 97333 28325 33528 55141 256
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 7208 3648 4037 2663 488
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 3648 4037 26610 4173 444
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 72011 24411 28310 1463 488
Zásoby 225 906265 624265 544271 867322 759
Záväzky 611 515665 965670 841736 498659 221
Záväzky z obchodného styku 127 030179 577298 134419 2090,0000
Zisk pred zdanením 5 72011 24411 28310 1463 488
Zmena EBIT 0,75771,110,88481,020,6569
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -127 847-131 857-126 167-240 56324 650
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -127 847-131 857-126 167-240 56324 650
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 635179,002 2365 1773 651