1. FC TATRAN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 414 3023 169 6873 443 7224 356 7702 944 493
Bežná likvidita III. stupeň 2,886,7317,911,590,5344
Časové rozlíšenie aktív 6 79877 165100 8151 017 472532 609
Časové rozlíšenie pasív 14 1128 68618 37537 31926 506
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40250,14590,04620,59577,05
Celkové tržby 281 664824 0323 586 0291 879 4480,0000
Celkový dlh 688 773402 410151 1711 612 5212 555 711
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 64 21897 426-14 279124 307765 472
Čistá marža, Zisková marža, ROS -3,72-0,62570,15820,55560,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1822 57414 2795 21721 132
Čistý cash flow -1 392-11 7059 062-7 42521 132
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 046 611-510 378500 9141 160 720555 143
Čistý zisk -1 047 174-515 583567 2481 044 188472 280
Čistý zisk v minulom roku -515 583567 2481 044 1881 689 698-427 591
Cudzie zdroje -1 711 417-2 758 591-3 274 176-2 706 930-362 276
Daň z príjmov 0,00003 128-83 86753 6500,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 128-83 86753 650-63 5160,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00003 128-83 86753 6500,0000
Dlhodobé pohľadávky 123 581123 581123 5810,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 2462 885792,96291,9099,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 772,54367,48713,40270,4134,42
Doba obratu aktív 5 3143 522968,90878,03781,28
Doba obratu pohľadávok 4 5183 023827,73291,9099,78
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000336,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 309321,3740,92280,37245,95
EBIT v minulom roku -510 378500 9141 160 7201 731 498-315 838
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 046 611-510 378500 9141 160 720555 143
EBITDA -1 076 706-493 496553 3561 331 700663 216
EBITDA marža -3,82-0,59890,15430,70860,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 076 706-493 496553 3561 331 700663 216
Finančná páka 1,411,151,051,618,13
Finančné účty 1 1822 57414 2795 21721 132
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7089-0,8703-0,9508-0,6213-0,1230
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70890,87030,95080,62130,1230
Hrubá marža -2,90-0,82640,16770,65900,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 041 700-445 6944 595 2091 330 325660 945
Krátkodobé finančné výpomoci 65 400100 0000,0000129 524786 604
Krátkodobé pohľadávky 1 929 1622 597 1992 818 3951 448 382376 069
Krátkodobé záväzky 594 498289 263145 4551 391 214926 923
Krytie dlhovej služby -73,40-45,8515,4113,296,18
Materiál 4 568425,00771,0018,0029,00
Nákladové úroky 563,002 07717 53362 88282 863
Nákladové úroky v minulom roku 2 07717 53362 882105 316111 753
Náklady na predaný tovar 983 8071 009 524695 787572 6211 006 066
Neobežný majetok 349 011368 743385 8811 885 6812 014 654
Obežný majetok 2 058 4932 723 7792 957 0261 453 617397 230
Obrat neobežného majetku 0,47510,89103,360,96050,6828
Obrat obežného majetku 0,08060,12060,43871,253,46
Odpisy 51 86451 938120 046178 270105 803
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 93225 96960 02389 135105 803
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 93225 96960 02389 1350,0000
Osobné náklady 356 138304 720284 191113 3410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 990,001 0581 0251 3752 271
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 6000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 257 876168 09574 38299 5150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -995 310-463 645687 2941 222 458578 083
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,5894-0,18040,17320,36810,4111
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5796-0,17770,15270,39640,2788
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,30-2,232,1210,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,00-1,911,494,253,49
Pohľadávky z obchodného styku 350 967330 7622 535 6151 341 778129 709
Pohotová likvidita II. stupeň 2,876,7317,911,590,5344
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 229235,68-361,31364,57-17,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -2,47-5,640,5169-0,11810,2550
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28530,12700,04390,37010,8680
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40250,14590,04620,59577,05
Pridaná hodnota -817 986-680 990601 5191 238 503369 544
Primárna platobná neschopnosť 1,480,75670,03620,07420,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,6119-0,18690,17320,38571,30
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,6397-0,81540,27321,213,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,6397-0,81540,27321,213,85
Služby 943 145948 924634 919514 961927 849
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 414 3023 169 6873 443 7224 356 7702 944 493
Spotreba materiálu… 40 66260 60060 86857 66078 217
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65 400100 0000,0000129 524786 604
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 183 019352 9643 318 7451 811 1241 375 610
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 19824 4302 021 4390,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 165 821328 5341 297 3061 811 1241 375 610
Účtovný cash flow -1 392-11 7059 062-7 42521 132
Úročený dlh 65 400100 0000,0000129 524786 604
Úrokové krytie -1 859-245,7328,5718,466,70
Vlastné imanie 1 711 4172 758 5913 274 1762 706 930362 276
Všetky záväzky 688 773402 410151 1711 612 5212 555 711
Výnosy budúcich období krátkodobé 14 1068 68618 37537 31924 436
Výsledok hospodárenia -1 111 372-521 004504 0381 153 430557 413
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 111 372-521 004504 0381 153 430557 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 047 174-515 583567 2481 044 188472 280
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -515 583567 2481 044 1881 689 698-427 591
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 047 174-512 455483 3811 097 838472 280
Zásoby 4 568425,00771,0018,0029,00
Záväzky 688 773402 410151 1711 612 5212 555 711
Záväzky z obchodného styku 517 919250 27991 77999 5150,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 260 04382 18417 3970,00000,0000
Zisk pred zdanením -1 047 174-512 455483 3811 097 838472 280
Zmena EBIT 2,05-1,020,43160,6704-1,76
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 950 7110,00000,0000